Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe dotyczące odnowienia subskrypcji na oprogramowanie LabView

Autor : Michał Nowotka

Przedmiotem zapytania jest zaproszenie do składania ofert na odnowienie subskrypcji LabView na okres 3 lat na poniższe produkty:

  1. LabVIEW Standard Service Program Non Concurrent Volume License Agreement Software Service Renewal of LABVIEW PROFESSIONAL DEVELOPMENT SYSTEM, WINDOWS, ALL LANGUAGES, Volume License Agreement Service ID 1930665 Renewing 2 Seats With 3 YR LABVIEW STANDARD SERVICE PROGRAM From 09-DEC-21 - 08-DEC-24,
  2. LabVIEW Standard Service Program Non Concurrent Volume License Agreement Software Service Renewal of NI MULTI-IDE BUNDLE, Volume License Agreement Service ID 1930665 Renewing 1 Seats With 3 YR LABVIEW STANDARD SERVICE PROGRAM From 09-DEC-21 - 08-DEC-24,

  3. Vision Standard Service Program Non Concurrent Volume License Agreement Software Service Renewal of NI VISION BUILDER FOR AUTOMATED INSPECTION, Volume License Agreement Service ID 1930665 Renewing 1 Seats With 3 YR VISION STANDARD SERVICE PROGRAM From 09-DEC-21 - 08-DEC-24,
  4. Vision Standard Service Program Non Concurrent Volume License Agreement Software Service Renewal of VISION DEVELOPMENT MODULE FOR LABVIEW, Volume License Agreement Service ID 1930665 Renewing 1 Seats With 3 YR VISION STANDARD SERVICE PROGRAM From 09-DEC-21 - 08-DEC-24.

Metadane

Data publikacji : 02.09.2021
Podmiot udostępniający informację:
Główny Urząd Miar
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Michał Nowotka Samodzielne Laboratorium Wsparcia Przemysłu
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Goszczyńska Biuro Strategii
do góry