2020

Dokonanie aktualizacji i uzupełnienia Studium Wykonalności przygotowanego na potrzeby realizacji projektu pn.: „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM)”

Autor : Radosław Ziemey

Ogłoszenie o zamówieniu

Bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Metadane

Data publikacji : 03.06.2020
Podmiot udostępniający informację:
Główny Urząd Miar
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Radosław Ziemey Biuro Dyrektora Generalnego
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Goszczyńska Biuro Strategii
do góry