2020

Zaproszenie do składania ofert na doradztwo w obszarze sieci, instalacji i urządzeń: cieplnych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w ramach realizowanego przez Zamawiającego postępowania przetargowego nr BDG-WZP.262.1.2020 na Budowę zespołu budynków wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą dla przedsięwzięcia o nazwie: "Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM)"

Autor : Monika Zakrzewska

Metadane

Data wytworzenia : 18.05.2020
Data publikacji : 18.05.2020
Data modyfikacji : 26.06.2020
Obowiązuje od : 18.05.2020
Podmiot udostępniający informację:
Główny Urząd Miar
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Monika Zakrzewska Biuro Zarządzania Finansami
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Goszczyńska Biuro Strategii
Osoba modyfikująca informację:
Agnieszka Goszczyńska
do góry