2019

Inżynier kontraktu dla Projektu – System Wsparcia Informatycznego Usług Terenowej Administracji Miar „ŚWITEŹ”

Ogłoszenie o zamówieniu

Sprostowanie ogłoszenia

Bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Metadane

Data publikacji : 25.10.2019
Data modyfikacji : 06.03.2020
Podmiot udostępniający informację:
Główny Urząd Miar
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Biuro Dyrektora Generalnego
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Goszczyńska Biuro Strategii
Osoba modyfikująca informację:
Agnieszka Goszczyńska
do góry