Wstępne konsultacje rynkowe

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE PRZEPRPOWADZENIA WSTĘPNYCH KONSULTACJI RYNKOWYCH NA BUDOWĘ WINDY W BUDYNKU „D” GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR

Zamawiający ogłasza wstępne konsultacje rynkowe związane z przygotowaniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest robota budowlana – budowa z wymianą windy osobowej w budynku GUM zgodnie z załączoną dokumentacją techniczną i przedmiarem robót

 

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych

Projekt

Przedmiar prac

Metadane

Data publikacji : 09.08.2022
Podmiot udostępniający informację:
Główny Urząd Miar
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Adam Żeberkiewicz Departament Innowacji i Rozwoju/Wydział Promocji
do góry