Rozeznanie rynku

Szacunkowa wartość zamówienia we wskazanych ramach w projekcie pn.: „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar – Etap I”

Główny Urząd Miar zaprasza Państwa do złożenia informacji o szacunkowej wartości zamówienia, którego przedmiotem będzie:

  • w ramach Części I: świadczenie usługi kompleksowego przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na dostawy aparatury metrologicznej i sprzętu IT w projekcie KAMPUS,
  • w ramach Części II: świadczenie usług doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej przy realizacji postępowań o udzielenie zamówień publicznych na dostawy aparatury metrologicznej i sprzętu IT w projekcie KAMPUS,
  • w ramach Części III: kompleksowa obsługa prawna umów związanych budową zespołu budynków wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą dla przedsięwzięcia o nazwie: „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar”,
  • w ramach Części IV: przygotowanie analizy prawnej i rekomendacji dotyczącej docelowej formy organizacyjno-prawnej Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar,

w projekcie pn.: „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar – Etap I” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Metadane

Data publikacji : 22.12.2020
Data modyfikacji : 17.01.2022
Podmiot udostępniający informację:
Główny Urząd Miar
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Goszczyńska Departament Współpracy Międzynarodowej i Analiz
Osoba modyfikująca informację:
Agnieszka Goszczyńska
do góry