Rozeznanie rynku

Doradztwo w obszarze sieci, instalacji i urządzeń: cieplnych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

Autor : Magdalena Bławdziewicz-Odolińska

Przedmiotem zamówienia jest doradztwo w obszarze sieci, instalacji i urządzeń: cieplnych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Celem realizacji zamówienia jest zapewnienie prawidłowego toku prac komisji przetargowej w postępowaniu o nr BDG-WZP.262.1.2020 oraz wsparcie Zamawiającego w dostosowaniu dokumentacji projektowej do zmian wprowadzonych w związku z udzielaniem odpowiedzi na pytania w ww. przetargu.

Ogłoszenie w bazie konkurencyjności

Zaproszenie do składania ofert

Metadane

Data publikacji : 04.06.2020
Podmiot udostępniający informację:
Główny Urząd Miar
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Magdalena Bławdziewicz-Odolińska Biuro Dyrektora Generalnego
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Goszczyńska Biuro Strategii
do góry