Informacja z otwarcia ofert do 31.12.2018 r.

Wyposażenie stanowiska do pomiarów zapylenia powietrza

Autor : Radosław Ziemey

Zbiorcze zestawienie z otwarcia ofert na Wyposażenie stanowiska do pomiarów zapylenia powietrza - 31.08.2017 Ogłoszenie nr 575410-N-2017 z dnia 2017-08-22 r.

Metadane

Data publikacji : 31.08.2017
Podmiot udostępniający informację:
Główny Urząd Miar
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Radosław Ziemey Wydział Zamówień publicznych Biuro Dyrektora Generalnego
Osoba udostępniająca informację:
Sebastian Margalski
do góry