Zakłady i Biura

Departament Współpracy Międzynarodowej i Analiz

tel. 22 581 9531
dwm@gum.gov.pl;


 

Wydział Analiz i Metrologii Ogólnej


Anna Łukaszewska
Naczelnik Wydziału

tel. 22 581 91 33
anna.lukaszewska@gum.gov.pl


 

Wydział Współpracy Międzynarodowej

Marcin Mikiel
Naczelnik Wydziału

tel. 22 581 90 55;
marcin.mikiel@gum.gov.pl

 

 

DEPARTAMENT WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ I ANALIZ odpowiada za realizację zadań z zakresu: współpracy międzynarodowej, planowania strategicznego, rocznych planów działania Urzędu, planów działalności Urzędu w zakresie kontroli zarządczej i sprawozdań z ich realizacji oraz zagadnień metrologii ogólnej.

 

Do zadań Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Analiz należy także w szczególności:

 1. realizacja, w uzgodnieniu i we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu, zadań z zakresu opracowywania, monitorowania i aktualizacji czteroletniego strategicznego planu działania Urzędu oraz opracowywania rocznego planu działania Urzędu;
 2. opracowywanie planów działalności Urzędu w zakresie kontroli zarządczej i sprawozdań z ich realizacji;
 3. współpraca Urzędu z krajowymi instytucjami związanymi z metrologią, w szczególności z Polskim Komitetem Normalizacyjnym, Polskim Centrum Akredytacji i Klubem Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB oraz przygotowywanie analiz i wypełnianie ankiet na potrzeby Głównego Urzędu Statystycznego w zakresie działalności merytorycznej Urzędu;
 4. opiniowanie projektów norm, przewodników, zaleceń i innych opracowań z dziedziny miar;
 5. zapewnienie obsługi merytorycznej i organizacyjnej Rady Metrologii;
 6. prowadzenie prac w zakresie współpracy Urzędu z zagranicą, w tym z międzynarodowymi organizacjami metrologicznymi i probierczymi;
 7. koordynacja spraw związanych z udziałem Urzędu w europejskich metrologicznych programach badawczych, w tym w Europejskim Programie na rzecz Innowacji i Badań w dziedzinie Metrologii, Europejskim Partnerstwie w dziedzinie Metrologii oraz w innych programach europejskich i w europejskich sieciach metrologicznych;
 8. wspieranie komórek organizacyjnych Urzędu w zakresie przygotowania i realizacji postępowań w sprawie udzielenia zamówienia publicznego oraz bieżącej realizacji projektów, realizowanych w ramach Europejskiego Programu na rzecz Innowacji i Badań w dziedzinie Metrologii lub w ramach Europejskiego Partnerstwa w dziedzinie Metrologii;
 9. koordynowanie rozpowszechniania wiedzy dotyczącej działalności międzynarodowych organizacji metrologicznych;
 10. opracowywanie, we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi, stanowisk dotyczących projektów aktów prawnych państw członkowskich Unii Europejskiej z dziedziny metrologii i probiernictwa;
 11. przygotowywanie stanowisk Urzędu na posiedzenia organów kierowniczych międzynarodowych organizacji metrologicznych;
 12. prowadzenie prac z zakresu podstaw metrologii, w szczególności dotyczących terminologii, jednostek miar, wzorców pomiarowych, teorii pomiarów i analizy wyników pomiarów;
 13. koordynacja procesu uznawania wzorców jednostek miar za wzorce państwowe;
 14. przygotowywanie analiz i opracowań z zakresu metrologii;
 15. przekazywanie danych do spraw rozpatrywanych przez ministerstwa.

 

Metadane

Data publikacji : 22.02.2017
Data modyfikacji : 03.07.2024
Podmiot udostępniający informację:
Główny Urząd Miar
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Departament Współpracy Międzynarodowej i Analiz
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Goszczyńska Redakcja Biuletynu Informacji Publicznej GUM
Osoba modyfikująca informację:
Agnieszka Goszczyńska
do góry