Zakłady i Biura

Departament Innowacji i Rozwoju

Andrzej Kurkiewicz

Dyrektor Departamentu Innowacji i Rozwoju

tel. 22 581 9002
dir@gum.gov.pl
 

Katarzyna Borowicz

z-ca Dyrektora

tel. 22 581 9102
katarzyna.borowicz@gum.gov.pl

 

Kinga Borzęcka
Sekretariat

tel. 22 581 9002
kinga.borzecka@gum.gov.pl

 

Wydział ds. aparatury i zakupów projektowych

Małgorzata Augustyniuk
Naczelnik Wydziału

tel. 22 581 9482
malgorzata.augustyniuk@gum.gov.pl

 

Wydział ds. programowania i współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym  

Agata Kerner
Naczelnik Wydziału

tel. 22 581 9347
agata.kerner@gum.gov.pl

 

Wydział ds. realizacji Projektu Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar 

Katarzyna Tworkowska
Naczelnik Wydziału

tel. 22 581 9357
katarzyna.tworkowska@gum.gov.pl

 

Wydział Obsługi Administracyjnej Projektów i Informacji Publicznej

Milena Kuskowska
Naczelnik Wydziału

tel. 532 514 220
milena.kuskowska@gum.gov.pl

 

Wydział Obsługi Finansowej Projektów

Justyna Witek
Naczelnik Wydziału

tel. 22 581 9456
justyna.witek@gum.gov.pl

 

Wydział Promocji

Aneta Śliwińska
Naczelnik Wydziału

tel. 22 581 9376
aneta.śliwińska@gum.gov.pl

 

Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. obsługi prawnej

Aleksandra Klimuszko
aleksandra.klimuszko@gum.gov.pl

Justyna Dykier
justyna.dykier@gum.gov.pl

 

Samodzielne Stanowisko Pracy - Rzecznik Prasowy Urzędu

 

DEPARTAMENT INNOWACJI I ROZWOJU odpowiada za realizację zadań w zakresie organizacji, analizowania, projektowania i zarządzania rozwojem usług metrologicznych istotnych dla rozwoju oraz wsparcia przemysłu i gospodarki, w szczególności w zakresie zapewnienia jakości usług Urzędu i spójności pomiarowej.

Do zadań Departamentu Innowacji i Rozwoju należy także w szczególności:

 1. koordynowanie działania Urzędu w zakresie rozwoju infrastruktury badawczo-rozwojowej i długofalowych priorytetów;
 2. wspieranie komórek organizacyjnych Urzędu w zakresie przygotowania i realizacji postępowań w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, realizowanych w ramach projektów finansowanych albo współfinansowanych ze środków zewnętrznych lub dotyczących zakupu aparatury badawczej;
 3. wykonywanie zadań Urzędu wynikających z obowiązków beneficjenta projektów i programów, realizowanych z udziałem europejskich funduszy strukturalnych, w tym w szczególności planowanie i udział w realizacji zadań projektowych w zakresie właściwości Departamentu;
 4. rozliczanie, sprawozdawczość i monitorowanie realizacji projektów, o których mowa w pkt 3;
 5. przygotowywanie informacji i raportów związanych z realizacją projektów, o których mowa w pkt 3;
 6. poszukiwanie i pozyskiwanie finansowania (w tym ze środków Unii Europejskiej) na realizację projektów i programów, niezbędnych do rozwoju działalności Urzędu, w tym działalności badawczo-rozwojowej, z wyłączeniem obszaru spraw związanych z funkcjonowaniem Europejskiego Programu na rzecz Innowacji i Badań  w dziedzinie Metrologii, Europejskiego Partnerstwa w dziedzinie Metrologii oraz innych programów europejskich;
 7. wdrożenie kultury zarządzania projektami i programami oraz portfelem projektów w Urzędzie, w tym tworzenie metodyk oraz instrukcji zarządzania projektami i programami;
 8. koordynowanie działania Urzędu w zakresie prac badawczo-rozwojowych oraz współpracy z krajowymi instytucjami naukowo-badawczymi;
 9. koordynowanie transferu wiedzy metrologicznej do nauki i gospodarki;
 10. koordynowanie przygotowywania oferty badawczo-rozwojowej i współpracy z interesariuszami;
 11. prowadzenie działań popularyzujących specjalistyczną wiedzę metrologiczną;
 12. prowadzenie spraw z zakresu udzielania dostępu do informacji publicznej i informacji sektora publicznego;
 13. rozpatrywanie petycji, w tym prowadzenie ich rejestru oraz sporządzanie dla Prezesa okresowych sprawozdań z zakresu rozpatrywania petycji, udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie, interwencje posłów i senatorów oraz dezyderaty i opinie komisji sejmowych, współpraca w tym zakresie z ministerstwami i innymi organami administracji;
 14. kształtowanie wizerunku Urzędu, prowadzenie strony internetowej Urzędu, Biuletynu Informacji Publicznej oraz obsługa medialna;
 15. koordynowanie spraw związanych z promocją prostego języka w Urzędzie;
 16. prowadzenie kolekcji historycznych przyrządów pomiarowych oraz biblioteki Urzędu;
 17. aktualizowanie cennika usług metrologicznych - wzorcowanie przyrządów pomiarowych, wytwarzanie certyfikowanych materiałów odniesienia oraz wykonywanie ekspertyz.

Metadane

Data publikacji : 18.03.2021
Data modyfikacji : 20.05.2022
Podmiot udostępniający informację:
Główny Urząd Miar
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Departament Innowacji i Rozwoju
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Goszczyńska Redakcja Biuletynu Informacji Publicznej GUM
Osoba modyfikująca informację:
Adam Żeberkiewicz
do góry