Strategia i dokumenty związane

Plany działania GUM

Autor : Zbigniew Ramotowski

Plan dzialania GUM 2020

GUM Sprawozdanie za 2019 rok

Roczny plan działania GUM 2019

Sprawozdanie z realizacji rocznego planu działania w 2018 r.

Roczny Plan Działania GUM 2018

Czteroletni strategiczny plan działania GUM 2018 - 2021

Czteroletni strategiczny plan działania GUM 2018 - 2021 - skrót

Czteroletni strategiczny plan działania GUM 2018 - 2021 - aneks - 01/2020

Metadane

Data publikacji : 06.02.2018
Data modyfikacji : 01.04.2020
Podmiot udostępniający informację:
Główny Urząd Miar
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Zbigniew Ramotowski Biuro Strategii
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Goszczyńska Biuro Strategii
Osoba modyfikująca informację:
Sebastian Margalski
do góry