Przepisy probiercze

Przepisy prawne dotyczące administracji probierczej

Autor : Beata Wytrykus

Wykaz obowiązujących aktów prawnych

z dziedziny probiernictwa

(według stanu na dzień 22 stycznia 2019 r.)

 

 

Ustawa z dnia 1 kwietnia 2011 r. Prawo probiercze (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 129)

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (Dz.U. 2018 poz. 650)

(Act of Parliament of 1rd of April 2011, Law on Hallmarking (Journal of Laws No. 92, item 529)

 

  1. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Prawo przedsiębiorców  (Dz. U. z 2018 r. poz. 646)
  2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości opłat za czynności organów  administracji probierczej oraz trybu ich pobierania (Dz.U. z 2012 r. poz 998)
  3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie określenia obszaru działania i siedzib okręgowych urzędów probierczych (Dz.U. z 2012 poz. 93),
  4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie utworzenia wydziałów zamiejscowych okręgowych urzędów probierczych (Dz.U. z 2012r., poz. 127) 
  5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 maja  2012 r. w sprawie wyrobów z metali szlachetnych (Dz.U. z 2012r., poz. 681)
  6. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 maja  2012 r. w sprawie wniosku o utworzenie punktu probierczego oraz zakresu wyposażenia technicznego punktu probierczego (Dz.U. z 2012r., poz. 694)
  7. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o utworzenie punktu probierczego oraz zakresu wyposażenia technicznego punktu probierczego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1199)
  8. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 stycznia 2012 r.w sprawie wzoru formularza wniosku zgłoszenia znaku imiennego do rejestru znaków imiennych  (Dz.U. z 2012r., poz. 115)
  9. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru formularza wniosku zgłoszenia znaku imiennego do rejestru znaków imiennych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1198)
  10. Ogólny schemat procedury kontroli wynikający z zapisów ustawy Prawo probiercze

 

Pełny wykaz aktów prawnych związanych z probiernictwem, tj takich, których szczegółowe przepisy mają zastosowanie przy organizacji i działalności urzędów probierczych może być udostępniony przez Wydział Nadzoru w Okręgowym Urzędzie Probierczym w Warszawie.

Metadane

Data publikacji : 22.09.2016
Data modyfikacji : 07.03.2019
Podmiot udostępniający informację:
Główny Urząd Miar
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Beata Wytrykus Okręgowy Urząd Probierczy w Warszawie
Osoba udostępniająca informację:
Redakcja Biuletynu Informacji Publicznej GUM
Osoba modyfikująca informację:
Agnieszka Goszczyńska
do góry