Biuletyn Informacji Publicznej Główny Urząd Miar Tachografy -

Tachografy

Tachografy

Autor : Monika Kusyk

Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o tachografach (Dz. U. poz. 1480, z późn. zm.)- na podanej stronie znajdują się wszystkie akty prawne dot. tachografów, tj. ustawa, akty wykonawcze oraz rozporządzenia UE.

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o systemie tachografów cyfrowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 891, z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 października 2019 r. w sprawie kart do tachografów cyfrowych (Dz.U. poz. 2209)

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie urządzeń niezbędnych do wykonywania instalacji, sprawdzania, przeglądów i napraw tachografów analogowych lub cyfrowych (Dz.U. poz. 878)

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie dodatkowych badań tachografu i doprowadzenia go do prawidłowego działania (Dz.U. poz. 1678)

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia  22 marca 2019 r. w sprawie egzaminu z zakresu sprawdzania i przeglądów tachografów analogowych lub cyfrowych (Dz.U. poz. 606)

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii  z dnia  12 kwietnia 2019 r. w sprawie wysokości opłat za czynności organów administracji miar związane z tachografami (Dz.U. poz. 746)

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia  7 marca 2019 r. w sprawie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie instalacji, sprawdzania, przeglądów lub napraw tachografów (Dz.U. poz. 486)

 

Decyzja nr 18 Prezesa Głównego Urzędu Miarz z dnia 26czerwca 2020 r.w sprawie powołania Zespołudo spraw egzaminów z zakresu sprawdzania i przeglądów tachografów analogowych lub cyfrowych Plik PDF

Zarządzenie nr 4 Prezesa Głównego Urzędu z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu pracy komisji egzaminacyjnej (Dz. Urz. GUM poz. 19). Plik PDF

Metadane

Data publikacji : 22.09.2016
Data modyfikacji : 16.07.2020
Podmiot udostępniający informację:
Główny Urząd Miar
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Monika Kusyk Biuro Certyfikacji
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Goszczyńska Redakcja Biuletynu Informacji Publicznej GUM
Osoba modyfikująca informację:
Agnieszka Goszczyńska
do góry