Główny Urząd Miar Tachografy -

Tachografy

Tachografy

Autor : Paulina Olszewska

Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o tachografach (Dz. U. poz. 1480, z późn. zm.)- na podanej stronie znajdują się wszystkie akty prawne dot. tachografów, tj. ustawa, akty wykonawcze oraz rozporządzenia UE.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o tachografach (Dz. U. z 2023 r., poz. 324)

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie urządzeń niezbędnych do wykonywania instalacji, sprawdzania, przeglądów i napraw tachografów analogowych lub cyfrowych (Dz.U. poz. 878)

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie dodatkowych badań tachografu i doprowadzenia go do prawidłowego działania (Dz.U. poz. 1678)

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia  22 marca 2019 r. w sprawie egzaminu z zakresu sprawdzania i przeglądów tachografów analogowych lub cyfrowych (Dz.U. poz. 606)

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii  z dnia  12 kwietnia 2019 r. w sprawie wysokości opłat za czynności organów administracji miar związane z tachografami (Dz.U. poz. 746)

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia  7 marca 2019 r. w sprawie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie instalacji, sprawdzania, przeglądów lub napraw tachografów (Dz.U. poz. 486)

 

Decyzja nr 18 Prezesa Głównego Urzędu Miarz z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw egzaminów z zakresu sprawdzania i przeglądów tachografów analogowych lub cyfrowych Plik PDF

 

Metadane

Data publikacji : 22.09.2016
Data modyfikacji : 28.04.2023
Podmiot udostępniający informację:
Główny Urząd Miar
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Paulina Olszewska Biuro Certyfikacji
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Goszczyńska Redakcja Biuletynu Informacji Publicznej GUM
Osoba modyfikująca informację:
Agnieszka Goszczyńska
do góry