Rozporządzenia dotyczące kas rejestrujących

Przepisy prawne dotyczące kas rejestrujących

Autor : Michał Mosiądz

ROZPORZĄDZENIA DOTYCZĄCE KAS REJESTRUJĄCYCH

 

1) Rozporzadzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym musza odpowiadać kasy rejestrujace z dnia 28 maja 2018 r.  (Dz. U. poz. 1206

2) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących  (Dz.U. poz. 816) 

3) Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestruce (Dz. U. poz. 1206)

4) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. poz. poz. 2519)

Metadane

Data publikacji : 23.02.2016
Data modyfikacji : 16.07.2020
Podmiot udostępniający informację:
Główny Urząd Miar
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Michał Mosiądz Laboratorium Wsparcia Przemysłu
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Goszczyńska Redakcja Biuletynu Informacji Publicznej GUM
Osoba modyfikująca informację:
Agnieszka Goszczyńska
do góry