Rozporządzenia dotyczące kas rejestrujących

Przepisy prawne dotyczące kas rejestrujących

Autor : Agnieszka Hys

ROZPORZĄDZENIA DOTYCZĄCE KAS REJESTRUJĄCYCH

 

1) Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 12 września 2021 r. w sprawie wymagań technicznych dla kas rejestrujących (Dz.U. 2021 poz. 1759)

2) Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. 2021 poz. 1625)

3) Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 12 września 2021 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące z elektronicznym zapisem kopii (Dz.U. 2021 poz. 1753)

4) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. 2021 r. poz. 2442 oraz z 2022 r. poz. 724 i 1368)

Metadane

Data publikacji : 23.02.2016
Data modyfikacji : 08.07.2022
Podmiot udostępniający informację:
Główny Urząd Miar
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Agnieszka Hys Zakład Badań Certyfikacyjnych
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Goszczyńska Redakcja Biuletynu Informacji Publicznej GUM
Osoba modyfikująca informację:
Adam Żeberkiewicz
do góry