Przepisy prawne dotyczące jednostek miar oraz państwowych wzorców jednostek miar

Przepisy prawne dotyczące jednostek miar oraz państwowych wzorców jednostek miar

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie legalnych jednostek miar (Dz.U. z 2020 r. poz. 1024) oraz Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2020 r. o sprostowaniu błędu (Dz.U. 2020 poz. 1224)

 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie uznawania wzorców jednostek miar za państwowe wzorce jednostek miar. (Dz. U. nr 31, poz. 257) oraz rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uznawania wzorców jednostek miar za państwowe wzorce jednostek miar. (Dz. U. nr 44, poz. 280)

Zarządzenie nr 7 Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 16 maja 2022 r. w sprawie zasad postępowania w Głównym Urzędzie Miar w procesie uznawania wzorców jednostek miar za państwowe wzorce jednostek miar (Dz. Urz. GUM, poz. 15)

 

Prezes Głównego Urzędu Miar informuje w drodze obwieszczenia publikowanego w Monitorze Polskim o spełnieniu przez wzorce jednostek miar warunków określonych dla państwowych jednostek miar.

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzorców jednostek miar spełniających warunki określone dla państwowych wzorców jednostek miar (M. P. nr 35, poz. 492)

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 9 września 2003 r. w sprawie wzorców jednostek miar spełniających warunki określone dla państwowych wzorców jednostek miar. (M. P. nr 44, poz. 660) oraz obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2003 r. o sprostowaniu błędu. (M. P. nr 48, poz. 738)

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 24 grudnia 2003 r. w sprawie wzorców jednostek miar spełniających warunki określone dla państwowych wzorców jednostek miar. (M.P. z 2004 r. nr 1, poz. 20)

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 12 maja 2004 r. w sprawie wzorców jednostek miar spełniających warunki określone dla państwowych wzorców jednostek miar. (M.P. nr 22, poz. 394)

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie wzorców jednostek miar spełniających warunki określone dla państwowych wzorców jednostek miar (M.P. poz. 287)

Decyzja nr 19 Prezesa GUM z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie uznania wzorca pierwotnego jednostek miary wielkości drgań mechanicznych za państwowy wzorzec jednostek miary wielkości drgań mechanicznych pdf

Decyzja nr 20 Prezesa GUM z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie uznania wzorca pierwotnego jednostki miary ciśnienia akustycznego za państwowy wzorzec jednostki miary ciśnienia akustycznego pdf

Obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie wzorców jednostek miar spełniających warunki określone dla państwowych wzorców jednostek miar (M.P. poz. 1172)

Obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie wzorców jednostek miar spełniających warunki określone dla państwowych wzorców jednostek miar (M.P. poz. 788)

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie wzorców jednostek miar spełniających warunki określone dla państwowych wzorców jednostek miar (M.P. poz. 513)

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 18 stycznia 2022 r. w sprawie wzorców jednostek miar spełniających warunki określone dla państwowych wzorców jednostek miar (M.P. poz. 63)

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie wzorców jednostek miar spełniających warunki określone dla państwowych wzorców jednostek miar (M.P. poz. 127)

 

Metadane

Data publikacji : 17.07.2023
Data modyfikacji : 17.07.2023
Podmiot udostępniający informację:
Główny Urząd Miar
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Goszczyńska Redakcja Biuletynu Informacji Publicznej
Osoba modyfikująca informację:
Agnieszka Goszczyńska
do góry