Wzorce i jednostki miar

Państwowe wzorce jednostek miar

Państwowe wzorce jednostek miar utrzymywane przez Główny Urząd Miar reprezentują najwyższy w kraju poziom dokładności. Są to wzorce jednostek miar uznane urzędowo w Rzeczypospolitej Polskiej za podstawę do przypisywania wartości innym wzorcom jednostek miar danej wielkości fizycznej. Zgodnie z hierarchicznym układem sprawdzań wzorce niższych rzędów, będące w dyspozycji urzędów miar, laboratoriów akredytowanych czy przemysłu, odnosi się do wzorców państwowych.

Aktualny wykaz państwowych wzorców jednostek miar znajduje się na stronie GUM.

Warunki i tryb uznawania wzorców jednostek miar za państwowe wzorce jednostek miar określa rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie uznawania wzorców jednostek miar za państwowe wzorce jednostek miar. (Dz. U. poz. 257) oraz rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uznawania wzorców jednostek miar za państwowe wzorce jednostek miar. (Dz. U. poz. 280)

 

Prezes Głównego Urzędu Miar informuje w drodze obwieszczenia publikowanego w Monitorze Polskim o spełnieniu przez wzorce jednostek miar warunków określonych w powyższym rozporządzeniu.

 

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzorców jednostek miar spełniających warunki określone dla państwowych wzorców jednostek miar (M. P. poz. 492)

 

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 9 września 2003 r. w sprawie wzorców jednostek miar spełniających warunki określone dla państwowych wzorców jednostek miar. (M. P. poz. 660) oraz obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2003 r. o sprostowaniu błędu. (M. P. poz. 738)

 

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 24 grudnia 2003 r. w sprawie wzorców jednostek miar spełniających warunki określone dla państwowych wzorców jednostek miar. (M.P. z 2004 r. poz. 20)

 

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 12 maja 2004 r. w sprawie wzorców jednostek miar spełniających warunki określone dla państwowych wzorców jednostek miar. (M.P. poz. 394)

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie wzorców jednostek miar spełniających warunki określone dla państwowych wzorców jednostek miar (M.P. poz. 287) 


Jednostki miar


Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie legalnych jednostek miar (Dz.U. z 2020 r. poz. 1024) 

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2020 r. o sprostowaniu błędu (Dz.U. 2020 poz. 1224)

Nazwy, definicje i oznaczenia jednostek pochodnych o nazwach specjalnych należących do SI (Załącznik nr 1 do Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie legalnych jednostek miar (Dz.U. z 2020 r. poz. 1024) 

Nazwy, definicje i oznaczenia jednostek dopuszczonych (Załacznik nr 2 do Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie legalnych jednostek miar (Dz.U. z 2020 r. poz. 1024) 
Tablica 1 Jednostki wyrażone przez jednostki podstawowe SI, lecz niebędące ich dziesiętnymi wielokrotnościami lub podwielokrotnościami 
Tablica 2 Jednostki zdefiniowane niezależnie od siedmiu jednostek podstawowych SI 
Tablica 3 Jednostki stosowane wyłącznie w specjalnych dziedzinach 
Tablica 4 Jednostki o specjalnych nazwach i oznaczeniach będące dziesiętnymi wielokrotnościami i podwielokrotnościami jednostek SI 


Nazwy i oznaczenia przedrostków wyrażających czynniki służace do tworzenia dziesiętnych podwielokrotności i wielkokrotności jednostek (Załącznik nr 3 do Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie legalnych jednostek miar (Dz.U. z 2020 r. poz. 1024) 

 

 

 


 

 

Metadane

Data publikacji : 22.09.2016
Data modyfikacji : 08.12.2020
Podmiot udostępniający informację:
Główny Urząd Miar
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Biuro Dyrektora Generalnego
Osoba udostępniająca informację:
Redakcja Biuletynu Informacji Publicznej GUM
Osoba modyfikująca informację:
Agnieszka Goszczyńska
do góry