Główny Urząd Miar Współpraca międzynarodowa -

Współpraca międzynarodowa

Współpraca międzynarodowa

Autor : Mariusz Wójcicki

GUM odgrywa zasadniczą rolę we współpracy – w zakresie metrologii – Polski z zagranicą i jej przynależności do międzynarodowego systemu miar. Współpraca ta jest koniecznością, zarówno z punktu widzenia potrzeb gospodarki kraju, jak i ze względów społecznych i naukowych. Ponadto pozwala na:

 • powiązania krajowego systemu miar z systemem światowym,
 • zapewnienie harmonizacji przepisów i – tym samym – stworzenie możliwości uznawania wyników czynności metrologicznych wykonywanych przez właściwe organy w Polsce w obszarze prawnie regulowanym na terenie Unii Europejskiej,
 • harmonizację wymagań metrologicznych w skali międzynarodowej.

Współpraca przebiega w ramach zawartych umów i porozumień z organizacjami międzynarodowymi o zasięgu światowym i regionalnym i z innymi podmiotami zagranicznymi.
Przynależność do międzynarodowych organizacji metrologicznych umożliwia współuczestniczenie w stanowieniu przepisów, aktywny udział we wzorcowaniach i porównaniach międzynarodowych, uczestnictwo we wspólnych programach rozwoju, doskonalenie państwowych wzorców jednostek miar oraz zgłaszanie i lobbowanie potrzeb polskiej metrologii. Sprzyja to umocnieniu pozycji gospodarki polskiej w warunkach konkurencji międzynarodowej.

W ramach działalności w obszarze metrologii Polska podpisała:

 • Konwencję Metryczną dotyczącą utworzenia i utrzymania Międzynarodowego Biura Miar, wraz z Regulaminem i późniejszymi zmianami (Dz.U. 1925 nr 36 poz. 241);
 • Konwencję ustanawiającą Międzynarodową Organizację Metrologii Prawnej wraz z poprawką do ww. Konwencji 22 kwietnia 1969 r.;
 • Memorandum o współpracy w ramach organizacji WELMEC e.V. (Europejska Współpraca w Dziedzinie Metrologii Prawnej);
 • Porozumienie o "Wzajemnym uznawaniu państwowych wzorców jednostek miar oraz świadectw wzorcowania i świadectw pomiarów wydawanych przez Krajowe Instytucje Metrologiczne", znanego jako CIPM MRA”.

Ponadto przystąpiła do:

 • Europejskiego Programu Badań Naukowych w Metrologii (EMRP);
 • Europejskiego Programu na rzecz Innowacji i Badań w dziedzinie Metrologii (EMPIR);
 • Europejskiego Partnerstwa w dziedzinie Metrologii (Metrology Partnership);
 • Europejskich Sieci Metrologicznych (EMNs).

Pracownicy GUM uczestniczą w pracach następujących metrologicznych organizacji międzynarodowych i regionalnych:

 • BIPM - Bureau International des Poids et Mesures – Międzynarodowe Biuro Miar;
 • OIML - Organisation Internationale de Métrologie Légale – Międzynarodowa Organizacja Metrologii Prawnej;
 • WELMEC e.V. - European Cooperation in Legal Metrology – Europejska Współpraca w Dziedzinie Metrologii Prawnej;
 • EURAMET e.V. - European Association of National Metrology Institutes – Europejskie Stowarzyszenie Krajowych Instytucji Metrologicznych.

Metadane

Data publikacji : 17.05.2023
Podmiot udostępniający informację:
Główny Urząd Miar
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Mariusz Wójcicki Departament Współpracy Międzynarodowej i Analiz
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Goszczyńska Biuro Strategii
do góry