Główny Urząd Miar Jednostki miar i wzorce miar -

Jednostki miar i wzorce miar

Jednostki miar i wzorce miar

Kluczową działalnością GUM jest określenie legalnych jednostek miar oraz utrzymywanie i rozwój ich realizacji, którymi są państwowe wzorce jednostek miar.
Legalnymi jednostkami miar na terenie Rzeczypospolitej Polskiej są jednostki należące do Międzynarodowego Układu Jednostek Miar (SI), jednostki nienależące do Międzynarodowego Układu Jednostek Miar (SI) dopuszczone do stosowania oraz dziesiętne podwielokrotności i wielokrotności tych jednostek.
Nazwy, definicje i oznaczenia legalnych jednostek miar oraz przedrostki przeznaczone do tworzenia ich dziesiętnych podwielokrotności i wielokrotności określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie legalnych jednostek miar (Dz. U. z 2020 r. poz. 1024).

Do przekazywania legalnych jednostek miar do różnych podmiotów gospodarki służą państwowe wzorce jednostek miar, które charakteryzują się najwyższą jakością metrologiczną w kraju, są powiązane z międzynarodowym systemem miar i stanowią odniesienie dla innych wzorców będących w dyspozycji okręgowych urzędów miar, laboratoriów akredytowanych i innych instytucji.
Aktualny wykaz państwowych wzorców jednostek miar znajduje się na stronie GUM.

Warunki i tryb uznawania wzorców jednostek miar za państwowe wzorce jednostek miar określa rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie uznawania wzorców jednostek miar za państwowe wzorce jednostek miar (Dz. U. nr 31, poz. 257) oraz rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uznawania wzorców jednostek miar za państwowe wzorce jednostek miar (Dz. U. nr 44, poz. 280).

Działania prowadzone przez GUM określa Zarządzenie nr 7 Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 16 maja 2022 r. w sprawie zasad postępowania w Głównym Urzędzie Miar w procesie uznawania wzorców jednostek miar za państwowe wzorce jednostek miar (Dz. Urz. GUM, poz. 15).

 

Metadane

Data publikacji : 17.09.2021
Data modyfikacji : 17.07.2023
Podmiot udostępniający informację:
Główny Urząd Miar
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Departament Współpracy Międzynarodowej i Analiz
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Goszczyńska Redakcja Biuletynu Informacji Publicznej
Osoba modyfikująca informację:
Agnieszka Goszczyńska
do góry