Główny Urząd Miar Administracja miar -

Administracja miar

Administracja miar

Struktura administracji miar w Polsce składa się z:
  • Głównego Urzędu Miar (siedziba centrali w Warszawie),
  • 10 okręgowych urzędów miar (mających siedziby w: Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Łodzi, Katowicach, Krakowie, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu).
Działalność okręgowych urzędów miar obejmuje między innymi:
  • wykonywanie czynności związanych z legalizacją przyrządów pomiarowych,
  • wzorcowanie (kalibrację) przyrządów pomiarowych oraz sprawdzanie i wykonywanie ekspertyz przyrządów pomiarowych,
  • udział w wykonywanych przez Główny Urząd Miar badaniach przyrządów pomiarowych w celu zatwierdzenia typu,
  • wykonywanie czynności związanych z nadzorem nad przestrzeganiem przepisów prawa o miarach oraz współpracę w tym zakresie z administracją rządową i samorządową,
  • nadzór nad paczkowaniem towarów i produkcją butelek miarowych zgodnie z ustawą z dnia 7 maja 2009 r. o towarach paczkowanych.

Metadane

Data publikacji : 20.10.2016
Data modyfikacji : 02.03.2022
Podmiot udostępniający informację:
Główny Urząd Miar
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Departament Innowacji i Rozwoju
Osoba udostępniająca informację:
Redakcja Biuletynu Informacji Publicznej GUM
Osoba modyfikująca informację:
Agnieszka Goszczyńska
do góry