Szkolenia

Wykaz szkoleń metrologicznych

Autor : Tomasz Borkowski

Szczegółowe informacje na temat szkoleń organizowanych przez Główny Urząd Miar będą się pojawiały na stronie GUM. Aktualne informacje można uzyskać pod numerem tel.: 22 581 95 48 lub e-mail: dnk@gum.gov.pl

 

Informacje na temat szkolenia "Praktyka obliczania niepewności pomiaru"

Temat szkolenia: Praktyka obliczania niepewności pomiaru

Czas trwania szkolenia: 2 dni

Cel szkolenia: Wyznaczanie niepewności pomiaru zgodnie z metodyką GUM (Guide to Uncertainty in Measurement) zalecaną przez międzynarodowe dokumenty dotyczące opracowania danych pomiarowych, takie jak: JCGM 100, JCGM 101, JCGM 102 i JCGM 106. *

Szkolenie w formie: wykładu i ćwiczeń

Zakres tematyczny szkolenia:

1. Podstawy teorii niepewności pomiaru

2. Metody obliczania przedziału rozszerzenia

3. Propagacja rozkładów metodą Monte Carlo

4. Procedura szacowania niepewności pomiaru

5. Przykłady obliczania niepewności pomiaru

6. Omówienie wykładni Suplementu 1 i 2 do GUM

Prowadzący: dr inż. Paweł Fotowicz (pawel.fotowicz@gum.gov.pl, tel. 22 581 94 37)

 

* Wymienione dokumenty są odpowiednikami norm:

ISO/IEC Guide 98-3:2008 (JCGM 100)
Uncertainty of measurement - Part 3: Guide to the expression of uncertainty in measurement (GUM:1995)

ISO/IEC Guide 98-3:2008/Suppl 1:2008 (JCGM 101)
Propagation of distributions using a Monte Carlo method

ISO/IEC Guide 98-3:2008/Suppl 2:2011 (JCGM 102)
Extension to any number of output quantities

ISO/IEC Guide 98-4:2012 (JCGM 106)
Uncertainty of measurement - Part 4: Role of measurement uncertainty in conformity assessment

Metadane

Data publikacji : 03.02.2017
Data modyfikacji : 14.03.2022
Podmiot udostępniający informację:
Główny Urząd Miar
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Tomasz Borkowski Biuro Dyrektora Generalnego
Osoba udostępniająca informację:
Redakcja Biuletynu Informacji Publicznej GUM
Osoba modyfikująca informację:
Agnieszka Goszczyńska
do góry