Skargi i wnioski

Skargi i wnioski

Autor : Radosław Ziemey

Skargi na działalność organów administracji miar i administracji probierczej lub pracowników podległych im urzędów oraz wnioski należy kierować do Prezesa Głównego Urzędu Miar:

 

  1. listownie na adres: Prezes Głównego Urzędu Miar ul. Elektoralna 2 00-139 Warszawa
    lub:
  2. faksem: (+48) 22 620 83 78
  3. e-mail: skargi@gum.gov.pl

 

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46): skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu. Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego będą pozostawione bez rozpoznania.

 

Członkowie Kierownictwa Głównego Urzędu Miar (Warszawa ul. Elektoralna 2) przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 16.00-18.00, po uprzednim ustaleniu spotkania z Biurem Strategii (tel. 22 5819531, email: skargi@gum.gov.pl).

 

Informacja na temat tankowania samochodowych zbiorników paliwa

Metadane

Data publikacji : 10.01.2017
Data modyfikacji : 31.12.2019
Podmiot udostępniający informację:
Główny Urząd Miar
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Radosław Ziemey Biuro Dyrektora Generalnego
Osoba udostępniająca informację:
Redakcja Biuletynu Informacji Publicznej GUM
Osoba modyfikująca informację:
Agnieszka Goszczyńska
do góry