Główny Urząd Miar Skargi i wnioski -

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski

Autor : Aleksandra Lewicka

Skargi na działalność organów administracji miar i administracji probierczej lub pracowników podległych im urzędów oraz wnioski należy kierować do Prezesa Głównego Urzędu Miar:

  1. Listownie na adres: Prezes Głównego Urzędu Miar ul. Elektoralna 2, 00-139 Warszawa
    lub:
  2. Za pośrednictwem platformy e PUAP – skrzynka e PUAP: /a6504faby2/SkrytkaESP
  3. faksem: (+48) 22 620 83 78
  4. skargi@gum.gov.pl

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46): skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu. Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego będą pozostawione bez rozpoznania.

Członkowie Kierownictwa Głównego Urzędu Miar (Warszawa ul. Elektoralna 2) przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków  po uprzednim ustaleniu spotkania z Departamentem Nadzoru i Kontroli (tel. 22 5819009, 22 5819002; e-mail: skargi@gum.gov.pl).

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

 

Metadane

Data publikacji : 10.01.2017
Data modyfikacji : 02.08.2022
Podmiot udostępniający informację:
Główny Urząd Miar
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Aleksandra Lewicka Departament Nadzoru i Kontroli
Osoba udostępniająca informację:
Redakcja Biuletynu Informacji Publicznej GUM
Osoba modyfikująca informację:
Adam Żeberkiewicz
do góry