Główny Urząd Miar Rejestry -

Rejestry

Rejestry

Autor : Paulina Olszewska

Rejestr zatwierdzonych typów przyrządów pomiarowych, czyli decyzji Prezesa GUM dopuszczających przyrządy pomiarowe danego typu do legalizacji lub użytkowania w kraju
Rejestr jest publikowany w postaci Obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Miar w Dzienniku Urzędowym Głównego Urzędu Miar oraz w postaci skonsolidowanego wykazu.

Szczegółowe informacje na temat zatwierdzonych przyrządów można uzyskać:

• telefonicznie: 22 581 93 93

• pocztą elektroniczną: dc@gum.gov.pl

• listownie


Rejestr znaków identyfikacyjnych producentów butelek miarowych więcej >


Register of the identification marks of the manufacturers of measuring container bottles więcej >


Rejestr podmiotów, którym Prezes GUM udzielił upoważnienia do legalizacji pierwotnej i ponownej określonych rodzajów przyrządów pomiarowych
Rejestr wydanych lub przedłużonych upoważnień do legalizacji pierwotnej lub legalizacji ponownej przyrządów pomiarowych jest publikowany w postaci Obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Miar w Dzienniku Urzędowym Głównego Urzędu Miar oraz w postaci skonsolidowanego wykazu.


Rejestr punktów legalizacyjnych utworzonych lub zniesionych przez Prezesa GUM
Rejestr jest publikowany w postaci Obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Miar w Dzienniku Urzędowym Głównego Urzędu Miar oraz w postaci skonsolidowanego wykazu.


Rejestr zezwoleń wydanych przez Prezesa GUM na prowadzenie działalności w zakresie instalacji, sprawdzania, przeglądów i napraw tachografów (wydanych po 1 stycznia 2019 r.) 
Rejestr jest publikowany w postaci skonsolidowanego wykazu


Rejestr certyfikatów wydanych przez Prezesa GUM uprawniających do szkoleń w zakresie instalacji, sprawdzania, przeglądów i naprawa tachografów
Rejestr jest publikowany w postaci skonsolidowanego wykazu


Rejestr zezwoleń wydanych przez Prezesa GUM na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie instalacji lub napraw oraz sprawdzania urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym - tachografów samochodowych
Rejestr jest publikowany w postaci Obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Miar w Dzienniku Urzędowym Głównego Urzędu Miar oraz w postaci skonsolidowanego wykazu.


Rejestr wydanych przez Prezesa GUM decyzji potwierdzających spełnianie przez kasy rejestrujące funkcji, kryteriów i warunków technicznych, którym kasy muszą odpowiadać
Rejestr jest publikowany w postaci Obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Miar w Dzienniku Urzędowym Głównego Urzędu Miar oraz w postaci skonsolidowanego wykazu.

Metadane

Data publikacji : 22.02.2017
Data modyfikacji : 17.08.2022
Podmiot udostępniający informację:
Główny Urząd Miar
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Paulina Olszewska Departament Certyfikacji
Osoba udostępniająca informację:
Redakcja Biuletynu Informacji Publicznej GUM
Osoba modyfikująca informację:
Adam Żeberkiewicz
do góry