Rekrutacja Kampus

Dołącz do nas i pracuj w Świętokrzyskim Kampusie Laboratoryjnym GUM.

Autor : Agnieszka Radziwonka

  Stanowisko

  Nr ogłoszenia

  Oferta do

  Nabór

Administrator ds. ogólnobudowlanych w Świętokrzyskim Kampusie Laboratoryjnym Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM) w Biurze Dyrektora Generalnego   03.04.2024 r. Nabór zakończony
Ekspert ds. ogólnobudowlanych w Świętokrzyskim Kampusie Laboratoryjnym Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM) w Biurze Dyrektora Generalnego   30.01.2024 r. Nabór zakończony
Ekspert ds. badań i rozwoju w dziedzinie pierwotnych i optycznych wzorców częstotliwości w Świętokrzyskim Kampusie Laboratoryjnym Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM) w Zakładzie Czasu i Długości   08.12.2023 r. Nabór w toku
Ekspert ds. badań i rozwoju w dziedzinie optycznych technik pomiarowych w Świętokrzyskim Kampusie Laboratoryjnym Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM) w Zakładzie Chemii Fizycznej i Środowiska   07.11.2023 r. Nabór zakończony

Ekspert ds. badań i rozwoju w dziedzinie pomiarów geodezyjnych w Świętokrzyskim Kampusie Laboratoryjnym Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM) w Zakładzie Czasu i Długości

  07.11.2023 r. Nabór zakończony
Ekspert ds. badań i rozwoju w dziedzinie pierwotnych i optycznych wzorców częstotliwości w Świętokrzyskim Kampusie Laboratoryjnym Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM) w Zakładzie Czasu i Długości   03.11.2023 r. Nabór zakończony

Starszy specjalista ds. utrzymania technicznego w Świętokrzyskim Kampusie Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM) w Wydziale Utrzymania Technicznego Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar w Biurze Dyrektora Generalnego

127469 09.10.2023 r. Nabór zakończony
Ekspert ds. instalacji elektrycznych w Świętokrzyskim Kampusie Laboratoryjnym Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM) w Biurze Dyrektora Generalnego   08.10.2023 r. Nabór zakończony
Radca prawny ds. obsługi prawnej Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar w Wydziale Prawno-Legislacyjnym w Biurze Dyrektora Generalnego 127087 25.09.2023 r. Nabór w toku

Ekspert ds. instalacji BMS i SMS w Świętokrzyskim Kampusie Laboratoryjnym Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM) w Biurze Dyrektora Generalnego

  27.09.2023 r. Nabór zakończony

Ekspert ds. badań i rozwoju w dziedzinie momentu siły w Świętokrzyskim Kampusie Laboratoryjnym Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM) w Zakładzie Mechaniki i Akustyki
  27.09.2023 r. Nabór zakończony

Ekspert ds. systemu certyfikatów cyfrowych przyrządów metrologicznych w Świętokrzyskim Kampusie Laboratoryjnym Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM) w Zakładzie Badań Certyfikacyjnych
  18.09.2023 r. Nabór zakończony

Ekspert ds. badań i rozwoju w dziedzinie pomiarów kąta płaskiego w Świętokrzyskim Kampusie Laboratoryjnym Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM) w Zakładzie Czasu i Długości
  12.09.2023 r. Nabór zakończony

Administrator ds. ochrony i zapewnienia bezpieczeństwa w Świętokrzyskim Kampusie Laboratoryjnym Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM) w Biurze Dyrektora Generalnego
  18.09.2023 r. Nabór zakończony

Ekspert ds. badań i rozwoju w dziedzinie pierwotnych i optycznych wzorców częstotliwości w Świętokrzyskim Kampusie Laboratoryjnym Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM) w Zakładzie Czasu i Długości
  15.09.2023 r. Nabór zakończony

Ekspert ds. instalacji BMS i SMS w Świętokrzyskim Kampusie Laboratoryjnym Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM) w Biurze Dyrektora Generalnego
  28.08.2023 r. Nabór zakończony

Ekspert ds. instalacji sanitarnych w Świętokrzyskim Kampusie Laboratoryjnym Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM) w Biurze Dyrektora Generalnego
  07.08.2023 r. Nabór zakończony

Ekspert ds. instalacji elektrycznych w Świętokrzyskim Kampusie Laboratoryjnym Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM) w Biurze Dyrektora Generalnego
  07.08.2023 r. Nabór zakończony

Ekspert ds. badań i rozwoju w dziedzinie momentu siły w Świętokrzyskim Kampusie Laboratoryjnym Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM) w Zakładzie Mechaniki i Akustyki
  11.08.2023 r. Nabór w toku

Administrator ds. ochrony i zapewnienia bezpieczeństwa w Świętokrzyskim Kampusie Laboratoryjnym Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM) w Biurze Dyrektora Generalnego
  31.07.2023 r. Nabór zakończony

Ekspert ds. badań i rozwoju w dziedzinie pierwotnych i optycznych wzorców częstotliwości
w Świętokrzyskim Kampusie Laboratoryjnym Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM) w Zakładzie Czasu i Długości
  04.08.2023 r. Nabór zakończony

Ekspert ds. badań i rozwoju w dziedzinie akustyki w Świętokrzyskim Kampusie Laboratoryjnym Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM) w Zakładzie Mechaniki i Akustyki
  23.07.2023 r. Nabór zakończony

Radca prawny ds. obsługi prawnej Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar w Wydziale Prawno-Legislacyjnym w Biurze Dyrektora Generalnego
123189 14.07.2023 r. Nabór w toku

Główny specjalista ds. obsługi procesów kadrowych kadry Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar w Wydziale Kadr i Rozwoju Zawodowego w Biurze Dyrektora Generalnego
121651 16.06.2023 r. Nabór w toku

Główny specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej w Świętokrzyskim Kampusie Laboratoryjnym Głównego Urzędu Miar w Wydziale ds. Systemu Zarządzania i Bezpieczeństwa w Biurze Dyrektora Generalnego
121732 16.06.2023 r. Nabór w toku

Główny specjalista ds. planowania i budżetu w Świętokrzyskim Kampusie Laboratoryjnym Głównego Urzędu Miar w Wydziale Planowania i Budżetu w Biurze Dyrektora Generalnego
121801 16.06.2023 r. Nabór w toku

Główny metrolog ds. koordynowania pracą warsztatu mechanicznego w Świętokrzyskim Kampusie Laboratoryjnym Głównego Urzędu Miar w Biurze Dyrektora Generalnego
121177 04.06.2023 r. Nabór zakończony

Metrolog ds. pomiarów wiskozymetrycznych w Świętokrzyskim Kampusie Laboratoryjnym Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM) w Zakładzie Chemii Fizycznej i Środowiska
112209 22.12.2022 r. Nabór zakończony

Metrolog ds.pomiarów w dziedzinie akustyki w Świętokrzyskim Kampusie Laboratoryjnym Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM) w Zakładzie Mechaniki i Akustyki
111583 11.12.2022 r. Nabór zakończony

Metrolog ds. technologii druku 3D w Świętokrzyskim Kampusie Laboratoryjnym Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM) w Zakładzie Technologii Cyfrowych
110964 2.12.2022 r. Nabór zakończony

Metrolog ds. pomiarów wiskozymetrycznych w Świętokrzyskim Kampusie Laboratoryjnym Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM) w Zakładzie Chemii Fizycznej i Środowiska
109780 15.11.2022 r. Nabór zakończony

Ekspert ds. konstrukcyjno - budowlanych w Wydziale ds. Realizacji Projektu Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar w Departamencie Innowacji i Rozwoju
  15.11.2022 r. Nabór w toku

Metrolog ds. pomiarów w dziedzinie akustyki w Świętokrzyskim Kampusie Laboratoryjnym Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM) w Zakładzie Mechaniki i Akustyki
108903 7.11.2022 r. Nabór zakończony

Ekspert ds. badań i rozwoju w dziedzinie pierwotnych i optycznych wzorców częstotliwości w Świętokrzyskim Kampusie Laboratoryjnym Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM) w Zakładzie Czasu i Długości
  31.10.2022 r. Nabór zakończony

Ekspert ds. badań i rozwoju w dziedzinie geometrii powierzchni i nanometrologii w Świętokrzyskim Kampusie Laboratoryjnym Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM) w Zakładzie Czasu i Długości
  31.10.2022 r. Nabór zakończony

Radca ds. utrzymania w należytym stanie infrastruktury technicznej w Świętokrzyskim Kampusie Laboratoryjnym Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM) w Wydziale Administracyjnym w Biurze Dyrektora Generalnego
108368 24.10.2022 r. Nabór w toku

Ekspert ds. opracowania funkcji i usług chmury metrologicznej w Świętokrzyskim Kampusie Laboratoryjnym Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM) w Zakładzie Technologii Cyfrowych

  25.10.2022 r. Nabór zakończony
Ekspert ds. badań i rozwoju w dziedzinie termometrii radiacyjnej w Świętokrzyskim Kampusie Laboratoryjnym Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM) w Zakładzie Chemii Fizycznej i Środowiska   25.10.2022 r. Nabór zakończony

Metrolog do spraw pomiarów w dziedzinie temperatury i wilgotności w Świętokrzyskim Kampusie Laboratoryjnym Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM) w Zakładzie Chemii Fizycznej i Środowiska
106871 7.10.2022 r. Nabór w toku

Metrolog ds. pomiarów wiskozymetrycznych w Świętokrzyskim Kampusie Laboratoryjnym Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM) w Zakładzie Chemii Fizycznej i Środowiska
105600 22.09.2022 r. Nabór w toku

Ekspert ds. systemu certyfikatów cyfrowych przyrządów metrologicznych w Świętokrzyskim Kampusie Laboratoryjnym Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM) w Zakładzie Badań Certyfikacyjnych
  12.09.2022 r. Nabór zakończony

Ekspert ds.opracowania funkcji i usług chmury metrologicznej w Świętokrzyskim Kampusie Laboratoryjnym Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM) w Zakładzie Technologii Cyfrowych
  12.09.2022 r. Nabór w toku

Ekspert ds. badań i rozwoju w dziedzinie pierwotnych i optycznych wzorców częstotliwości w Świętokrzyskim Kampusie Laboratoryjnym Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM) w Zakładzie Czasu i Długości

  29.08.2022 r. Nabór w toku
Ekspert ds. systemu certyfikatów cyfrowych przyrządów metrologicznych w Świętokrzyskim Kampusie Laboratoryjnym Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM) w Zakładzie Badań Certyfikacyjnych   22.08.2022 r. Nabór zakończona

Ekspert ds. opracowania funkcji i usług chmury metrologicznej w Świętokrzyskim Kampusie Laboratoryjnym Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM) w Zakładzie Technologii Cyfrowych

  22.08.2022 r. Nabór zakończona

Ekspert ds. badań i rozwoju w dziedzinie termometrii radiacyjnej w Świętokrzyskim Kampusie Laboratoryjnym Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM) w Zakładzie Chemii Fizycznej i Środowiska
  19.08.2022 r. Nabór w toku

Metrolog ds. pomiarów w dziedzinie temperatury i wilgotności w Świętokrzyskim Kampusie Laboratoryjnym Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM) w Zakładzie Chemii Fizycznej i Środowiska
102510 29.07.2022 r. Nabór zakończony

Ekspert ds. badań i rozwoju w dziedzinie badań środowiskowo-klimatycznych w Świętokrzyskim Kampusie Laboratoryjnym Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM) w Zakładzie Badań Certyfikacyjnych
  29.07.2022 r. Nabór w toku

Metrolog ds. rozwoju oprogramowania i metod numerycznych w Świętokrzyskim Kampusie Laboratoryjnym Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM) w Zakładzie Technologii Cyfrowych
101077 4.07.2022 r. Nabór zakończony

Radca do spraw: instalacji elektrycznych w Wydziale ds. Realizacji Projektu Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar w Departamencie Innowacji i Rozwoju
100962 27.06.2022 r. Nabór zakończony

Radca ds. konstrukcyjno-budowlanych w projekcie „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar - Etap I” w Departamencie Innowacji i Rozwoju
100667 24.06.2022 r. Nabór zakończny

Ekspert ds. badań i rozwoju w dziedzinie geometrii powierzchni i nanometrologii w Świętokrzyskim Kampusie Laboratoryjnym Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM) w Zakładzie Czasu i Długości
  20.06.2022 r. Nabór zakończony

Ekspert ds. systemu certyfikatów cyfrowych przyrządów metrologicznych w Świętokrzyskim Kampusie Laboratoryjnym Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM) w Zakładzie Badań Certyfikacyjnych
  14.06.2022 r. Nabór zakończony

Ekspert ds. opracowania funkcji i usług chmury metrologicznej w Świętokrzyskim Kampusie Laboratoryjnym Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM) w Zakładzie Technologii Cyfrowych
  14.06.2022 r. Nabór zakończony

Ekspert ds. badań i rozwoju w dziedzinie pierwotnych i optycznych wzorców częstotliwości w Świętokrzyskim Kampusie Laboratoryjnym Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM) w Zakładzie Czasu i Długości
  18.05.2022 r. Nabór zakończony

Ekspert ds. badań i rozwoju w dziedzinie współrzędnościowej techniki pomiarowej w Świętokrzyskim Kampusie Laboratoryjnym Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM) w Zakładzie Czasu i Długości
  18.05.2022 r. Nabór zakończony

Metrolog ds. pomiarów wiskozymetrycznych w Świętokrzyskim Kampusie Laboratoryjnym Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM) w Zakładzie Chemii Fizycznej i Środowiska
97653 18.05.2022 r. Nabór zakończony

Metrolog ds. rozwoju oprogramowania i metod numerycznych w Świętokrzyskim Kampusie Laboratoryjnym Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM) w Zakładzie Technologii Cyfrowych
97616 18.05.2022 r. Nabór zakończony

Metrolog ds. pomiarów w dziedzinie akustyki w Świętokrzyskim Kampusie Laboratoryjnym Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM) w Zakładzie Mechaniki i Akustyki
97887 18.05.2022 r. Nabór zakończony

Ekspert ds. badań i rozwoju w dziedzinie siły w Świętokrzyskim Kampusie Laboratoryjnym Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM) w Zakładzie Mechaniki i Akustyki

  10.05.2022 r. Nabór zakończony

Ekspert ds. badań i rozwoju w dziedzinie termometrii radiacyjnej w Świętokrzyskim Kampusie Laboratoryjnym Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM) w Zakładzie Chemii Fizycznej i Środowiska

  10.05.2022 r. Nabór zakończony

Ekspert ds. opracowania funkcji i usług chmury metrologicznej w Świętokrzyskim Kampusie Laboratoryjnym Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM) w Zakładzie Technologii Cyfrowych

  10.05.2022 r. Nabór zakończony

Ekspert ds. systemu certyfikatów cyfrowych przyrządów metrologicznych w Świętokrzyskim Kampusie Laboratoryjnym Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM) w Zakładzie Badań Certyfikacyjnych

  10.05.2022 r. Nabór zakończony

Ekspert ds. badań i rozwoju w dziedzinie ruchu drogowego w Świętokrzyskim Kampusie Laboratoryjnym Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM) w Zakładzie Badań Certyfikacyjnych

  10.05.2022 r. Nabór zakończony

Metadane

Data publikacji : 20.05.2021
Data modyfikacji : 27.05.2024
Podmiot udostępniający informację:
Główny Urząd Miar
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Agnieszka Radziwonka Biuro Dyrektora Generalnego
Osoba udostępniająca informację:
Adam Żeberkiewicz Departament Innowacji i Rozwoju
Osoba modyfikująca informację:
Adam Żeberkiewicz
do góry