Ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy

Ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy

 

Nabór na stanowisko Wiceprezesa Głównego Urzędu Miar   18.11.2019 Nabór w toku
Ekspert ds. prowadzenia dokumentacji    25.10.2019 Nabór zakończony
Starszy rzemieślnik specjalista frezer - 25.10.2019 Nabór w toku

Metrolog w Pracowni Drgań w Samodzielnym Laboratorium Akustyki i Drgań

55363 31.10.2019 Nabór w toku

Metrolog w Samodzielnym Laboratorium Fotometrii i Radiometrii w Pracowni Wzorców Fotometrycznych i Radiometrycznych

55345 31.10.2019 Nabór zakończony
Ekspert - inspektor nadzoru sanitarnego - Kielce - 25.10.2019 Nabór w toku

Metrolog w Wieloosobowym Stanowisku Pracy do spraw Wzorców Barwy w Samodzielnym Laboratorium Fotometrii i Radiometrii

54874 18.10.2019 Nabór zakończony

Starszy specjalista do spraw systemu zarządzania w Wydziale Koordynacji Zarządzania w Biurze Dyrektora Generalnego 

53664 30.09.2019 Nabór zakończony

Specjalista do spraw analizy i rozwoju systemów teleinformatycznych w Wydziale Informatyki w Biurze Dyrektora Generalnego

54021 30.09.2019 Nabór zakończony

Specjalista do spraw działalności regulowanej w Biurze Służby Miar

53992 27.09.2019 Nabór zakończony

Główny specjalista do spraw zamówień publicznych w Wydziale Zamówień Publicznych w Biurze Dyrektora Generalnego 

53656 16.09.2019 Nabór zakończony

Kierownik samodzielnego laboratorium w Samodzielnym Laboratorium Masy w Głównym Urzędzie Miar

53639 16.09.2019 Nabór zakończony
Główny specjalista do spraw legislacji w Wydziale Prawnym w Biurze Dyrektora Generalnego - BDG 53336 16.09.2019 Nabór zakończony
Starszy metrolog do spraw: oprogramowania metrologicznego i cyfrowego przetwarzania danych - ZMI 52928 09.09.2019 Nabór zakończony
Główny metrolog do spraw utrzymania i rozwoju stanowisk pomiarowych w dziedzinie analiz substancji nieorganicznych i analizy spektralnej - Lab. Chemii 52772 05.09.2019 Nabór zakończony
Ekspert - inspektor nadzoru sanitarnego - Kielce - 09.09.2019 Nabór zakończony
Administrator do spraw ochrony i zapewnienia bezpieczeństwa - 31.08.2019 Nabór zakończony
Specjalista do spraw legislacji i obsługi prawnej w Wydziale Prawnym w Biurze Dyrektora Generalnego  51941 16.08.2019 Nabór zakończony
Specjalista do spraw obsługi zbiorów bibliotecznych w Wydziale Promocji Metrologii i Probiernictwa, Biuro Strategii 51407 05.08.2019 Nabór zakończony
Metrolog w Wieloosobowym Stanowisku Pracy do spraw Wzorców Barwy w Samodzielnym Laboratorium Fotometrii i Radiometrii 50976 16.08.2019 Nabór zakończony
Metrolog w Pracowni Drgań w Samodzielnym Laboratorium Akustyki i Drgań  50744 31.08.2019 Nabór zakończony
Audytor wewnętrzny w Samodzielnym Stanowisku Pracy ds. Audytu Wewnętrznego w Biurze Dyrektora Generalnego 50713 15.07.2019 Nabór zakończony
Specjalista do spraw administrowania siecią teleinformatyczną w Wydziale Informatyki w Biurze Dyrektora Generalnego 50636 31.07.2019 Nabór zakończony
Metrolog w Samodzielnym Laboratorium Fotometrii i Radiometrii w Pracowni Wzorców Fotometrycznych i Radiometrycznych  50665 09.08.2019 Nabór zakończony
Specjalista do spraw pozyskiwania i rozliczania projektów finansowanych ze środków zewnętrznych w Wydziale Koordynacji Projektów w Biurze Dyrektora Generalnego 49802 12.07.2019 Nabór zakończony

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane

Data publikacji : 21.03.2017
Data modyfikacji : 03.12.2019
Podmiot udostępniający informację:
Główny Urząd Miar
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Biuro Dyrektora Generalnego
Osoba udostępniająca informację:
Redakcja Biuletynu Informacji Publicznej GUM
Osoba modyfikująca informację:
Agnieszka Goszczyńska
do góry