Ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy

Ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy

Autor : Agnieszka Radziwonka

  Stanowisko

  Nr ogłoszenia

  Oferta do

  Nabór

Wiceprezes Głównego Urzędu Miar do spraw nadzoru i kontroli

  12.07.2024 r. Nabór w toku

Starszy specjalista do spraw realizacji projektu ŚKLGUM w Wydziale Rozwoju Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar w Departamencie Innowacji i Rozwoju

139361 8.07.2024 r. Nabór w toku

Główny specjalista do spraw planowania i budżetu w Świętokrzyskim Kampusie Laboratoryjnym Głównego Urzędu Miar w Wydziale Planowania i Budżetu w Biurze Dyrektora Generalnego

139357 10.07.2024 r. Nabór w toku

Specjalista do spraw obsługi prawnej w Wydziale Prawno-Legislacyjnym w Biurze Dyrektora Generalnego

138253 10.06.2024 r. Nabór w toku

Główny specjalista do spraw planowania i budżetu w Świętokrzyskim Kampusie Laboratoryjnym Głównego Urzędu Miar w Wydziale Planowania i Budżetu w Biurze Dyrektora Generalnego

138196 07.06.2024 r. Nabór zakończony

Specjalista do spraw certyfikacji w Wydziale Certyfikacji Wyrobów w Departamencie Certyfikacji

137213 13.05.2024 r. Nabór zakończony

Specjalista do spraw działalności regulowanej w Wydziale Działalności Regulowanej w Departamencie Certyfikacji

136973 09.05.2024 r. Nabór zakończony

Metrolog w Laboratorium Wzorców Fizykochemicznych w Zakładzie Chemii Fizycznej i Środowiska

136592 30.04.2024 r. Nabór zakończony

Administrator ds. ogólnobudowlanych w Świętokrzyskim Kampusie Laboratoryjnym Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM) w Biurze Dyrektora Generalnego

  03.04.2024 r. Nabór zakończony

Starszy specjalista ds. prowadzenia ewidencji księgowej w Wydziale Księgowości i Finansów w Biurze Dyrektora Generalnego

133856 26.02.2024 r. Nabór zakończony

Ekspert ds. promocji w Wydziale Promocji w Departamencie Innowacji i Rozwoju

  19.02.2024 r. Nabór zakończony
Ekspert ds. ogólnobudowlanych w Świętokrzyskim Kampusie Laboratoryjnym Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM) w Biurze Dyrektora Generalnego   30.01.2024 r. Nabór zakończony
Specjalista ds. obsługi prawnej w Wydziale Prawno-Organizacyjnym w Biurze Dyrektora Generalnego 132456 31.01.2024 r.

Nabór zakończony

Specjalista ds. certyfikacji w Wydziale Certyfikacji Wyrobów w Departamencie Certyfikacji

132445 29.01.2024 r. Nabór zakończony

Starszy specjalista ds. oceny zgodności w Wydziale Oceny Zgodności w Departamencie Certyfikacji

132444 29.01.2024 r. Nabór zakończony
Metrolog w Laboratorium Wzorców Fizykochemicznych w Zakładzie Chemii Fizycznej i Środowiska 132324 25.01.2024 r. Nabór zakończony

Starszy technik ds. pomiarów i obsługi technicznej stanowisk pomiarowych w dziedzinie pomiarów jonometrycznych (pehametrycznych), konduktometrycznych i analiz substancji nieorganicznych w Laboratorium Analiz Elektrochemicznych i Nieorganicznych w Zakładzie Chemii Fizycznej i Środowiska

132080 15.01.2024 r. Nabór zakończony

Starszy inspektor ds. prowadzenia ewidencji księgowej w Wydziale Księgowości i Finansów w Biurze Dyrektora Generalnego

131990 12.01.2024 r. Nabór zakończony

Metrolog w Laboratorium Wzorców Fizykochemicznych w Zakładzie Chemii Fizycznej i Środowiska

131830 08.01.2024 r. Nabór zakończony

Starszy technik ds. utrzymywania stanowisk pomiarowych w dziedzinie wielkości elektrycznych DC w Laboratorium Wzorców Wielkości Elektrycznych DC w Zakładzie Elektryczności i Promieniowania

131532 29.12.2023 r. Nabór zakończony

Metrolog ds. utrzymywania stanowisk pomiarowych w dziedzinie pola elektromagnetycznego w Laboratorium Mikrofal, Pola Elektromagnetycznego i Kompatybilności Elektromagnetycznej

131506 27.12.2023 r. Nabór zakończony

Starszy specjalista ds. wynagrodzeń kadry ŚKLGUM w Wydziale Księgowości i Finansów w Biurze Dyrektora Generalnego

131317 22.12.2023 r. Nabór zakończony

Starszy specjalista ds. oceny zgodności w Wydziale Oceny Zgodności w Departamencie Certyfikacji
131099 15.12.2023 r. Nabór zakończony

Specjalista ds. obsługi prawnej w Wydziale Prawno-Organizacyjny w Biurze Dyrektora Generalnego
130715 7.12.2023 r. Nabór zakończony

Ekspert ds. badań i rozwoju w dziedzinie pierwotnych i optycznych wzorców częstotliwości w Świętokrzyskim Kampusie Laboratoryjnym Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM) w Zakładzie Czasu i Długości
  08.12.2023 r. Nabór zakończony

Ekspert ds. badań i rozwoju w dziedzinie optycznych technik pomiarowych w Świętokrzyskim Kampusie Laboratoryjnym Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM) w Zakładzie Chemii Fizycznej i Środowiska
  07.11.2023 r. Nabór zakończony

Ekspert ds. badań i rozwoju w dziedzinie pomiarów geodezyjnych w Świętokrzyskim Kampusie Laboratoryjnym Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM) w Zakładzie Czasu i Długości
  07.11.2023 r. Nabór zakończony

Ekspert ds. badań i rozwoju w dziedzinie pierwotnych i optycznych wzorców częstotliwości w Świętokrzyskim Kampusie Laboratoryjnym Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM) w Zakładzie Czasu i Długości

  03.11.2023 r. Nabór zakończony

Główny specjalista ds. kontroli finansowej nad organami nadzorowanymi oraz wykonywania analiz w Wydziale Kontroli w Departamencie Nadzoru i Kontroli

128767 30.10.2023 r. Nabór zakończony
Specjalista ds. obsługi prawnej w Wydziale Prawno-Organizacyjny w Biurze Dyrektora Generalnego 128766 03.11.2023 r. Nabór zakończony

Starszy inspektor ds. prowadzenia ewidencji księgowej w Wydziale Księgowości i Finansów w Biurze Dyrektora Generalnego

128764 03.11.2023 r. Nabór zakończony
Starszy specjalista ds. utrzymania technicznego w Świętokrzyskim Kampusie Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM) w Wydziale Utrzymania Technicznego Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar w Biurze Dyrektora Generalnego 127469 09.10.2023 r. Nabór zakończony

Ekspert ds. instalacji elektrycznych w Świętokrzyskim Kampusie Laboratoryjnym Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM) w Biurze Dyrektora Generalnego

  08.10.2023 r. Nabór zakończony

Specjalista ds. certyfikacji w Wydziale Certyfikacji Wyrobów w Departamencie Certyfikacji

127335 29.09.2023 r. Nabór zakończony

Starszy technik ds. badań funkcjonalnych kas rejestrujących w Laboratorium Badań Oprogramowania w Zakładzie Badań Certyfikacyjnych

127321 03.10.2023 r. Nabór zakończony
Główny specjalista ds. certyfikacji w Wydziale Certyfikacji Wyrobów w Departamencie Certyfikacji 127268 28.09.2023 r. Nabór zakończony

Starszy metrolog ds. prowadzenia prac metrologicznych, badawczych i rozwojowych w dziedzinie ciśnienia w Laboratorium Ciśnienia w Zakładzie Mechaniki i Akustyki

127267 29.09.2023 r. Nabór zakończony
Radca prawny ds. obsługi prawnej Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar w Wydziale Prawno-Legislacyjnym w Biurze Dyrektora Generalnego 127087 25.09.2023 r. Nabór zakończony

Ekspert ds. instalacji BMS i SMS w Świętokrzyskim Kampusie Laboratoryjnym Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM) w Biurze Dyrektora Generalnego

  27.09.2023 r. Nabór zakończony
Ekspert ds. badań i rozwoju w dziedzinie momentu siły w Świętokrzyskim Kampusie Laboratoryjnym Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM) w Zakładzie Mechaniki i Akustyki   27.09.2023 r. Nabór zakończony

Ekspert ds. systemu certyfikatów cyfrowych przyrządów metrologicznych w Świętokrzyskim Kampusie Laboratoryjnym Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM) w Zakładzie Badań Certyfikacyjnych
  18.09.2023 r. Nabór zakończony

Ekspert ds. badań i rozwoju w dziedzinie pomiarów kąta płaskiego w Świętokrzyskim Kampusie Laboratoryjnym Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM) w Zakładzie Czasu i Długości
  12.09.2023 r. Nabór zakończony

Starszy specjalista ds. obsługi prawnej w Wydziale Prawno-Legislacyjnym w Biurze Dyrektora Generalnego
126159 12.09.2023 r. Nabór zakończony

Administrator ds. ochrony i zapewnienia bezpieczeństwa w Świętokrzyskim Kampusie Laboratoryjnym Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM) w Biurze Dyrektora Generalnego
  18.09.2023 r. Nabór zakończony

Ekspert ds. badań i rozwoju w dziedzinie pierwotnych i optycznych wzorców częstotliwości w Świętokrzyskim Kampusie Laboratoryjnym Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM) w Zakładzie Czasu i Długości
  15.09.2023 r. Nabór zakończony

Ekspert ds. instalacji BMS i SMS w Świętokrzyskim Kampusie Laboratoryjnym Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM) w Biurze Dyrektora Generalnego
  28.08.2023 r. Nabór zakończony

Starszy metrolog ds. prowadzenia prac metrologicznych, badawczych i rozwojowych w dziedzinie ciśnienia w Laboratorium Ciśnienia w Zakładzie Mechaniki i Akustyki

125324 21.08.2023 r. Nabór zakończony

Kierownik laboratorium w Laboratorium Ciśnienia w Zakładzie Mechaniki i Akustyki
125323 21.08.2023 r. Nabór zakończony

Metrolog ds. utrzymywania stanowisk pomiarowych w dziedzinie rezystancji DC w Laboratorium Wzorców Wielkości Elektrycznych DC
w Zakładzie Elektryczności i Promieniowania
125250 21.08.2023 r. Nabór zakończony

Metrolog ds. utrzymywania stanowisk pomiarowych w dziedzinie wysokich napięć i prądów w Laboratorium Pomiarów Elektroenergetycznych w Zakładzie Elektryczności i Promieniowania
125247 21.08.2023 r. Nabór zakończony

Metrolog ds. badań funkcjonalnych kas rejestrujących Laboratorium Badań Oprogramowania w Zakładzie Badań Certyfikacyjnych

125185 21.08.2023 r. Nabór zakończony

Główny specjalista w Wydziale Planowania i Budżetu w Biurze Dyrektora Generalnego

124893 16.08.2023 r. Nabór zakończony

Główny specjalista ds. zamówień publicznych w Świętokrzyskim Kampusie Laboratoryjnym Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM) w Departamencie Innowacji i Rozwoju
124756 11.08.2023 r. Nabór zakończony

Ekspert ds. instalacji sanitarnych w Świętokrzyskim Kampusie Laboratoryjnym Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM) w Biurze Dyrektora Generalnego
  07.08.2023 r. Nabór zakończony

Ekspert ds. instalacji elektrycznych w Świętokrzyskim Kampusie Laboratoryjnym Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM) w Biurze Dyrektora Generalnego
  07.08.2023 r. Nabór zakończony

Specjalista do spraw prowadzenia ewidencji księgowej w Wydziale Księgowości i Finansów w Biurze Dyrektora Generalnego
124297 03.08.2023 r. Nabór zakończony

Ekspert ds. badań i rozwoju w dziedzinie momentu siły w Świętokrzyskim Kampusie Laboratoryjnym Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM) w Zakładzie Mechaniki i Akustyki
  11.08.2023 r. Nabór zakończony

Główny specjalista ds. certyfikacji w Wydziale Certyfikacji Wyrobów w Departamencie Certyfikacji
124092 31.07.2023 r. Nabór zakończony

Administrator ds. ochrony i zapewnienia bezpieczeństwa w Świętokrzyskim Kampusie Laboratoryjnym Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM) w Biurze Dyrektora Generalnego
  31.07.2023 r. Nabór zakończony

Ekspert ds. badań i rozwoju w dziedzinie pierwotnych i optycznych wzorców częstotliwości w Świętokrzyskim Kampusie Laboratoryjnym Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM) w Zakładzie Czasu i Długości
  04.08.2023 r. Nabór zakończony

Ekspert ds. badań i rozwoju w dziedzinie akustyki w Świętokrzyskim Kampusie Laboratoryjnym Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM) w Zakładzie Mechaniki i Akustyki
  23.07.2023 r. Nabór zakończony

Starszy metrolog w Laboratorium Precyzyjnych Pomiarów Geometrycznych w Zakładzie Czasu i Długości
123409 20.07.2023 r. Nabór zakończony

Radca prawny ds. obsługi prawnej Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar w Wydziale Prawno-Legislacyjnym w Biurze Dyrektora Generalnego
123189 14.07.2023 r. Nabór zakończony

Inspektor ds. administrowania lokalną i chmurową usługą katalogową w Wydziale Informatyki w Biurze Dyrektora Generalnego
123142 10.07.2023 r. Nabór zakończony

Starszy specjalista ds. obsługi prawnej w Wydziale Prawno-Legislacyjnym w Biurze Dyrektora Generalnego
122984 14.07.2023 r. Nabór zakończony

Główny specjalista ds. kontroli finansowej nad organami nadzorowanymi oraz wykonywania analiz w Wydziale Kontroli w Departamencie Nadzoru i Kontroli
122886 07.07.2023 r. Nabór zakończony

Główny specjalista ds. planowania i budżetu w Świętokrzyskim Kampusie Laboratoryjnym Głównego Urzędu Miar w Wydziale Planowania i Budżetu w Biurze Dyrektora Generalnego
121801 16.06.2023 r. Nabór zakończony

Główny specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej w Świętokrzyskim Kampusie Laboratoryjnym Głównego Urzędu Miar w Wydziale ds. Systemu Zarządzania i Bezpieczeństwa w Biurze Dyrektora Generalnego
121732 16.06.2023 r. Nabór zakończony

Główny specjalista ds. obsługi procesów kadrowych kadry Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar w Wydziale Kadr i Rozwoju Zawodowego w Biurze Dyrektora Generalnego
121651 16.06.2023 r. Nabór zakończony

Specjalista ds. certyfikacji w Wydziale Certyfikacji Wyrobów w Departamencie Certyfikacji

122110 23.06.2023 r. Nabór zakończony

Główny specjalista w Wydziale Planowania i Budżetu w Biurze Dyrektora Generalnego

121390 12.06.2023 r. Nabór zakończony

Starszy metrolog w Laboratorium Precyzyjnych Pomiarów Geometrycznych w Zakładzie Czasu i Długości
121500 13.06.2023 r. Nabór zakończony
Starszy metrolog ds. utrzymywania i rozwoju stanowisk pomiarowych w dziedzinie napięcia i prądu elektrycznego przemiennego w Laboratorium Wzorców Wielkości Elektrycznych Małej Częstotliwości w Zakładzie Elektryczności i Promieniowania 121413 13.06.2023 r.
Nabór zakończony
 

Metrolog ds. utrzymywania stanowisk pomiarowych w dziedzinie wysokich napięć i prądów w Laboratorium Pomiarów Elektroenergetycznych w Zakładzie Elektryczności i Promieniowania
121412 12.06.2023 r. Nabór zakończony

Specjalista w Wydziale Planowania i Budżetu w Biurze Dyrektora Generalnego
120712 19.05.2023 r. Nabór zakończony

Główny specjalista do spraw certyfikacji w Wydziale Certyfikacji Wyrobów w Departamencie Certyfikacji
120258 19.05.2023 r. Nabór zakończony

Specjalista do spraw certyfikacji w Wydziale Certyfikacji Wyrobów w Departamencie Certyfikacji

120259 19.05.2023 r. Nabór zakończony
Metrolog do spraw utrzymywania stanowisk pomiarowych w dziedzinie rezystancji DC w Laboratorium Wzorców Wielkości Elektrycznych DC w Zakładzie Elektryczności i Promieniowania 120264 22.05.2023 r. Nabór zakończony

Specjalista do spraw prowadzenia ewidencji księgowej w Wydziale Księgowości i Finansów w Biurze Dyrektora Generalnego

120114 15.05.2023 r. Nabór zakończony

Starszy inspektor w Wydziale Planowania i Budżetu w Biurze Dyrektora Generalnego

119744 05.05.2023 r. Nabór zakończony
Specjalista w Wydziale Planowania i Budżetu w Biurze Dyrektora Generalnego 119619 05.05.2023 r. Nabór zakończony

Główny specjalista do spraw merytorycznego i organizacyjnego nadzoru oraz kontroli nad organami nadzorowanymi oraz wykonywania analiz w Wydziale Kontroli w Departamencie Nadzoru i Kontroli
119529 05.05.2023 r. Nabór zakończony

Specjalista do spraw dochodów budżetowych w Wydziale Księgowości i Finansów w Biurze Dyrektora Generalnego
119514 05.05.2023 r. Nabór zakończony

Specjalista ds. prowadzenia ewidencji księgowej w Wydziale Księgowości i Finansów w Biurze Dyrektora Generalnego
118717 17.04.2023 r. Nabór zakończony

Specjalista w Wydziale Planowania i Budżetu w Biurze Dyrektora Generalnego
118352 12.04.2023 r. Nabór zakończony

Główny specjalista ds. bezpieczeństwa w Wydziale ds. Systemu Zarządzania i Bezpieczeństwa w Biurze Dyrektora Generalnego
118225 12.04.2023 r. Nabór zakończony

Metrolog do spraw: utrzymywania stanowisk pomiarowych w dziedzinie wysokich napięć i prądów w Laboratorium Pomiarów Elektroenergetycznych w Zakładzie Elektryczności i Promieniowania

117817 03.04.2023 r. Nabór zakończony
Specjalista w Wydziale Planowania i Budżetu w Biurze Dyrektora Generalnego 117859 27.03.2023 r. Nabór zakończony

Starszy inspektor ds. prowadzenia ewidencji księgowej w Wydziale Księgowości i Finansów w Biurze Dyrektora Generalnego
117753 27.03.2023 r. Nabór zakończony

Specjalista do spraw: szkoleń i rozwoju zawodowego w Wydziale Kadr i Rozwoju Zawodowego w Biurze Dyrektora Generalnego

116650 14.03.2023 r. Nabór zakończony

Metrolog do spraw: utrzymywania stanowisk pomiarowych w dziedzinie rezystancji DC w Laboratorium Wzorców Wielkości Elektrycznych DC w Zakładzie Elektryczności i Promieniowania

116648 15.03.2023 r Nabór zakończony

Specjalista do spraw: certyfikacji w Wydziale Certyfikacji Wyrobów w Departamencie Certyfikacji

116644 14.03.2023 r. Nabór zakończony

Specjalista do spraw: prowadzenia ewidencji księgowej w Wydziale Księgowości i Finansów w Biurze Dyrektora Generalnego

115945 28.02.2023 r. Nabór zakończony
Starszy Metrolog ds. utrzymywania i rozwoju stanowisk pomiarowych w dziedzinie napięcia i prądu elektrycznego przemiennego w Laboratorium Wzorców Wielkości Elektrycznych Małej Częstotliwości w Zakładzie Elektryczności i Promieniowania 115305 21.02.2023 r. Nabór zakończony

Specjalista do spraw: prowadzenia ewidencji księgowej w Wydziale Księgowości i Finansów w Biurze Dyrektora Generalnego

114317 03.02.2023 r. Nabór zakończony

Główny Specjalista do spraw: zamówień publicznych w Wydziale Zamówień Publicznych w Biurze Dyrektora Generalnego

112696 18.01.2023 r. Nabór zakończony

Specjalista ds. certyfikacji w Wydziale Certyfikacji Wyrobów w Departamencie Certyfikacji
112302 28.12.2022 r. Nabór zakończony

Metrolog ds. utrzymywania stanowisk pomiarowych w dziedzinie rezystancji DC w Laboratorium Wzorców Wielkości Elektrycznych DC w Zakładzie Elektryczności i Promieniowania
112301 28.12.2022 r. Nabór zakończony

Metrolog w Laboratorium Długości w Zakładzie Czasu i Długości
112210 27.12.2022 r. Nabór zakończony

Metrolog ds. pomiarów wiskozymetrycznych w Świętokrzyskim Kampusie Laboratoryjnym Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM) w Zakładzie Chemii Fizycznej i Środowiska
112209 22.12.2022 r. Nabór zakończony

Metrolog ds. utrzymywania stanowisk pomiarowych w dziedzinie wysokich napięć i prądów w Laboratorium Pomiarów Elektroenergetycznych w Zakładzie Elektryczności i Promieniowania
112137 23.12.2022 r. Nabór zakończony

Główny specjalista ds. prowadzenia ewidencji księgowej w Wydziale Księgowości i Finansów w Biurze Dyrektora Generalnego
112087 19.12.2022 r. Nabór zakończony

Metrolog ds.pomiarów w dziedzinie akustyki w Świętokrzyskim Kampusie Laboratoryjnym Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM) w Zakładzie Mechaniki i Akustyki
111583 11.12.2022 r. Nabór zakończony

Metrolog ds. technologii druku 3D w Świętokrzyskim Kampusie Laboratoryjnym Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM) w Zakładzie Technologii Cyfrowych
110964 2.12.2022 r. Nabór zakończony

Metrolog ds. pomiarów wiskozymetrycznych w Świętokrzyskim Kampusie Laboratoryjnym Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM) w Zakładzie Chemii Fizycznej i Środowiska
109780 15.11.2022 r. Nabór zakończony

Ekspert ds. konstrukcyjno - budowlanych w Wydziale ds. Realizacji Projektu Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar w Departamencie Innowacji i Rozwoju
  15.11.2022 r. Nabór zakończony

Specjalista ds. certyfikacji w Wydziale Certyfikacji Wyrobów w Departamencie Certyfikacji

109017 14.11.2022 r. Nabór zakończony

Specjalista ds. prowadzenia ewidencji księgowej w Wydziale Księgowości i Finansów w Biurze Dyrektora Generalnego
108983 4.11.2022 r. Nabór zakończony

Metrolog ds. pomiarów w dziedzinie akustyki w Świętokrzyskim Kampusie Laboratoryjnym Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM) w Zakładzie Mechaniki i Akustyki
108903 7.11.2022 r. Nabór zakończony

Główny specjalista ds. prowadzenia ksiąg rachunkowych w Wydziale Księgowości i Finansów w Biurze Dyrektora Generalnego
108600 31.10.2022 r. Nabór zakończony

Ekspert ds. badań i rozwoju w dziedzinie pierwotnych i optycznych wzorców częstotliwości w Świętokrzyskim Kampusie Laboratoryjnym Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM) w Zakładzie Czasu i Długości
  31.10.2022 r. Nabór zakończony

Ekspert ds. badań i rozwoju w dziedzinie geometrii powierzchni i nanometrologii w Świętokrzyskim Kampusie Laboratoryjnym Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM) w Zakładzie Czasu i Długości
  31.10.2022 r. Nabór zakończony

Radca ds. utrzymania w należytym stanie infrastruktury technicznej w Świętokrzyskim Kampusie Laboratoryjnym Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM) w Wydziale Administracyjnym w Biurze Dyrektora Generalnego
108368 24.10.2022 r. Nabór zakończony

Główny specjalista ds. prowadzenia ewidencji księgowej w Wydziale Księgowości i Finansów w Biurze Dyrektora Generalnego
108256 24.10.2022 r. Nabór zakończony

Specjalista ds. dochodów budżetowych w Wydziale Księgowości i Finansów w Biurze Dyrektora Generalnego
108188 24.10.2022 r. Nabór zakończony

Ekspert ds. opracowania funkcji i usług chmury metrologicznej w Świętokrzyskim Kampusie Laboratoryjnym Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM) w Zakładzie Technologii Cyfrowych
  25.10.2022 r. Nabór zakończony

Ekspert ds. badań i rozwoju w dziedzinie termometrii radiacyjnej w Świętokrzyskim Kampusie Laboratoryjnym Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM) w Zakładzie Chemii Fizycznej i Środowiska
  25.10.2022 r. Nabór zakończony

Metrolog do spraw pomiarów w dziedzinie temperatury i wilgotności w Świętokrzyskim Kampusie Laboratoryjnym Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM) w Zakładzie Chemii Fizycznej i Środowiska
106871 7.10.2022 r. Nabór zakończony

Specjalista do spraw certyfikacji w Wydziale Certyfikacji Wyrobów w Departamencie Certyfikacji
106872 7.10.2022 r. Nabór zakończony

Metrolog do spraw utrzymywania stanowisk pomiarowych w dziedzinie rezystancji DC w Laboratorium Wzorców Wielkości Elektrycznych DC w Zakładzie Elektryczności i Promieniowania
106873 7.10.2022 r. Nabór zakończony

Metrolog do spraw technologii druku 3D w Świętokrzyskim Kampusie Laboratoryjnym Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM) w Zakładzie Technologii Cyfrowych

106270 30.09.2022 r. Nabór zakończony

Metrolog do spraw prototypowania w technologii druku 3D w Laboratorium Informatyki Metrologicznej w Zakładzie Technologii Cyfrowych 

106280 26.09.2022 r. Nabór zakończony

Metrolog ds. pomiarów wiskozymetrycznych w Świętokrzyskim Kampusie Laboratoryjnym Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM) w Zakładzie Chemii Fizycznej i Środowiska
105600 22.09.2022 r. Nabór zakończony

Ekspert ds. badań i rozwoju w dziedzinie geometrii powierzchni i nanometrologii w Świętokrzyskim Kampusie Laboratoryjnym Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM) w Zakładzie Czasu i Długości
  13.09.2022 r. Nabór zakończony

Audytor wewnętrzny w Samodzielnym Stanowisku Pracy ds. Audytu Wewnętrznego w Departamencie Nadzoru i Kontroli
105221 12.09.2022 r. Nabór zakończony

Ekspert ds. systemu certyfikatów cyfrowych przyrządów metrologicznych w Świętokrzyskim Kampusie Laboratoryjnym Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM) w Zakładzie Badań Certyfikacyjnych
  12.09.2022 r. Nabór zakończony

Ekspert ds. opracowania funkcji i usług chmury metrologicznej w Świętokrzyskim Kampusie Laboratoryjnym Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM) w Zakładzie Technologii Cyfrowych
  12.09.2022 r. Nabór zakończony

Metrolog w Laboratorium Długości w Zakładzie Czasu i Długości
104942 8.09.2022 r. Nabór zakończony

Główny specjalista ds.prowadzenia ewidencji księgowej w Wydziale Księgowości i Finansów w Biurze Dyrektora Generalnego
104835 7.09.2022 r. Nabór zakończony

Specjalista ds. dochodów budżetowych w Wydziale Księgowości i Finansów w Biurze Dyrektora Generalnego
104834 7.09.2022 r. Nabór zakończony

Ekspert ds. badań i rozwoju w dziedzinie pierwotnych i optycznych wzorców częstotliwości w Świętokrzyskim Kampusie Laboratoryjnym Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM) w Zakładzie Czasu i Długości

  29.08.2022 r. Nabór zakończony

Metrolog ds. utrzymywania stanowisk pomiarowych w dziedzinie rezystancji DC w Laboratorium Wzorców Wielkości Elektrycznych DC w Zakładzie Elektryczności i Promieniowania

103915 19.08.2022 r. Nabór zakończony

Metrolog ds. utrzymywania stanowisk pomiarowych w dziedzinie wysokich napięć i prądów w Laboratorium Pomiarów Elektroenergetycznych w Zakładzie Elektryczności i Promieniowania

103914 19.08.2022 r. Nabór zakońcony

Ekspert ds. systemu certyfikatów cyfrowych przyrządów metrologicznych w Świętokrzyskim Kampusie Laboratoryjnym Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM) w Zakładzie Badań Certyfikacyjnych

  22.08.2022 r. Nabór zakończony

Ekspert ds. opracowania funkcji i usług chmury metrologicznej w Świętokrzyskim Kampusie Laboratoryjnym Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM) w Zakładzie Technologii Cyfrowych

  22.08.2022 r. Nabór zakończony

Ekspert ds. opracowania założeń i budowy bezpiecznego mikrokontrolera metrologicznego w Świętokrzyskim Kampusie Laboratoryjnym Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM) w Zakładzie Technologii Cyfrowych
  19.08.2022 r. Nabór zakończony

Ekspert ds. badań i rozwoju w dziedzinie termometrii radiacyjnej w Świętokrzyskim Kampusie Laboratoryjnym Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM) w Zakładzie Chemii Fizycznej i Środowiska
  19.08.2022 r. Nabór zakończony

Specjalista ds. certyfikacji w Wydziale Certyfikacji Wyrobów w Departamencie Certyfikacji
103484 15.08.2022 r. Nabór zakończony

Starszy metrolog ds. prowadzenia prac metrologicznych, badawczych i rozwojowych w dziedzinie twardości w Laboratorium Siły, Twardości i Ciśnienia w Zakładzie Mechaniki i Akustyki
103495 15.08.2022 r. Nabór zakończony

Metrolog ds. oprogramowania metrologicznego w Laboratorium Informatyki Metrologicznej w Zakładzie Technologii Cyfrowych
102731 2.08.2022 r. Nabór zakończony

Specjalista ds. dochodów budżetowych w Wydziale Księgowości i Finansów w Biurze Dyrektora Generalnego
102717 1.08.2022 r. Nabór zakończony

Metrolog ds. utrzymywania stanowisk pomiarowych w dziedzinie wzorców spektrofotometrycznych w Laboratorium Wzorców Spektrofotometrycznych w Zakładzie Elektryczności i Promieniowania
102666 2.08.2022 r. Nabór zakończony

Metrolog ds. pomiarów w dziedzinie temperatury i wilgotności w Świętokrzyskim Kampusie Laboratoryjnym Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM) w Zakładzie Chemii Fizycznej i Środowiska
102510 29.07.2022 r. Nabór zakończony

Ekspert ds. badań i rozwoju w dziedzinie badań środowiskowo-klimatycznych w Świętokrzyskim Kampusie Laboratoryjnym Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM) w Zakładzie Badań Certyfikacyjnych
  29.07.2022 r. Nabór zakończony

Metrolog ds. utrzymywania stanowisk pomiarowych w dziedzinie pomiarów gęstości i lepkości w Laboratorium Wzorców Fizykochemicznych w Zakładzie Chemii Fizycznej i Środowiska
102301 1.08.2022 r. Nabór zakończony

Specjalista ds. certyfikacji w Wydziale Certyfikacji Wyrobów w Departamencie Certyfikacji
102119 21.07.2022 r. Nabór zakończony

Metrolog ds. rozwoju oprogramowania i metod numerycznych w Świętokrzyskim Kampusie Laboratoryjnym Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM) w Zakładzie Technologii Cyfrowych
101077 4.07.2022 r. Nabór zakończony

Radca do spraw: instalacji elektrycznych w Wydziale ds. Realizacji Projektu Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar w Departamencie Innowacji i Rozwoju
100962 27.06.2022 r. Nabór zakończony

Główny specjalista do spraw: dochodów budżetowych w Wydziale Księgowości i Finansów w Biurze Dyrektora Generalnego
100923 28.06.2022 r. Nabór zakończony

Starszy specjalista ds. prac sprawozdawczych i wykonywania analiz oraz merytorycznego i organizacyjnego nadzoru oraz kontroli nad organami nadzorowanymi w Wydziale Kontroli w Departamencie Nadzoru i Kontroli
100849 27.06.2022 r. Nabór zakończony

Metrolog ds.oprogramowania metrologicznego w Laboratorium Informatyki Metrologicznej w Zakładzie Technologii Cyfrowych
100708 23.06.2022 r. Nabór zakończony

Radca ds. konstrukcyjno-budowlanych w projekcie „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar - Etap I” w Departamencie Innowacji i Rozwoju
100667 24.06.2022 r. Nabór zakończony

Starszy technik ds.pomiarów i obsługi technicznej stanowisk pomiarowych w dziedzinie pomiarów twardości w Laboratorium Siły, Twardości i Ciśnienia w Zakładzie Mechaniki i Akustyki
100261 28.06.2022 r. Nabór zakończony

Ekspert ds. badań i rozwoju w dziedzinie geometrii powierzchni i nanometrologii w Świętokrzyskim Kampusie Laboratoryjnym Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM) w Zakładzie Czasu i Długości
  20.06.2022 r. Nabór zakończony

Starszy metrolog ds.prowadzenia prac metrologicznych, badawczych i rozwojowych w dziedzinie twardości w Laboratorium Siły, Twardości i Ciśnienia w Zakładzie Mechaniki i Akustyki
99842 17.06.2022 r. Nabór zakończony

Ekspert ds. systemu certyfikatów cyfrowych przyrządów metrologicznych w Świętokrzyskim Kampusie Laboratoryjnym Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM) w Zakładzie Badań Certyfikacyjnych
  14.06.2022 r. Nabór zakończony

Ekspert ds. opracowania funkcji i usług chmury metrologicznej w Świętokrzyskim Kampusie Laboratoryjnym Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM) w Zakładzie Technologii Cyfrowych
  14.06.2022 r. Nabór zakończony

Metrolog ds. utrzymywania stanowisk pomiarowych w dziedzinie wysokich napięć i prądów w Laboratorium Pomiarów Elektroenergetycznych w Zakładzie Elektryczności i Promieniowania
99677 14.06.2022 r. Nabór zakończony

Specjalista ds. certyfikacji w Wydziale Certyfikacji Wyrobów w Departamencie Certyfikacji
99595 10.06.2022 r. Nabór zakończony

Specjalista ds.administracyjnych w Departamencie Certyfikacji
99593 6.06.2022 r. Nabór zakończony

Starszy specjalista ds. oceny zgodności w Wydziale Oceny Zgodności w Departamencie Certyfikacji
99596 6.06.2022 r. Nabór zakończony

Metrolog ds. utrzymywania stanowisk pomiarowych w dziedzinie rezystancji DC w Laboratorium Wzorców Wielkości Elektrycznych DC w Zakładzie Elektryczności i Promieniowania
99179 10.06.2022 r. Nabór zakończony

Główny specjalista ds. dochodów budżetowych w Wydziale Księgowości i Finansów w Biurze Dyrektora Generalnego
98487 24.05.2022 r. Nabór zakończony

Ekspert ds. badań i rozwoju w dziedzinie pierwotnych i optycznych wzorców częstotliwości w Świętokrzyskim Kampusie Laboratoryjnym Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM) w Zakładzie Czasu i Długości
  18.05.2022 r. Nabór zakończony

Ekspert ds. badań i rozwoju w dziedzinie współrzędnościowej techniki pomiarowej w Świętokrzyskim Kampusie Laboratoryjnym Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM) w Zakładzie Czasu i Długości
  18.05.2022 r. Nabór zakończony

Metrolog ds. pomiarów wiskozymetrycznych w Świętokrzyskim Kampusie Laboratoryjnym Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM) w Zakładzie Chemii Fizycznej i Środowiska
97653 18.05.2022 r. Nabór zakończony

Metrolog ds. rozwoju oprogramowania i metod numerycznych w Świętokrzyskim Kampusie Laboratoryjnym Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM) w Zakładzie Technologii Cyfrowych
97616 18.05.2022 r. Nabór zakończony

Metrolog ds. pomiarów w dziedzinie akustyki w Świętokrzyskim Kampusie Laboratoryjnym Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM) w Zakładzie Mechaniki i Akustyki
97887 18.05.2022 r. Nabór zakończony

Ekspert ds. badań i rozwoju w dziedzinie siły w Świętokrzyskim Kampusie Laboratoryjnym Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM) w Zakładzie Mechaniki i Akustyki

  10.05.2022 r. Nabór zakończony

Ekspert ds. badań i rozwoju w dziedzinie termometrii radiacyjnej w Świętokrzyskim Kampusie Laboratoryjnym Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM) w Zakładzie Chemii Fizycznej i Środowiska

  10.05.2022 r. Nabór zakończony

Ekspert ds. opracowania funkcji i usług chmury metrologicznej w Świętokrzyskim Kampusie Laboratoryjnym Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM) w Zakładzie Technologii Cyfrowych

  10.05.2022 r. Nabór zakończony

Ekspert ds. systemu certyfikatów cyfrowych przyrządów metrologicznych w Świętokrzyskim Kampusie Laboratoryjnym Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM) w Zakładzie Badań Certyfikacyjnych

  10.05.2022 r. Nabór zakończony

Ekspert ds. badań i rozwoju w dziedzinie ruchu drogowego w Świętokrzyskim Kampusie Laboratoryjnym Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM) w Zakładzie Badań Certyfikacyjnych

  10.05.2022 r. Nabór zakończony

Radca do spraw rozwiązań metrologicznych opartych o sztuczną inteligencję w Laboratorium Sztucznej Inteligencji w Zakładzie Technologii Cyfrowych

97433 02.05.2022 r. Nabór zakończony

Starszy Specjalista do spraw oceny zgodności w Wydziale Oceny Zgodności w Departamencie Certyfikacji

96779 22.04.2022 r. Nabór zakończony

Metrolog do spraw utrzymywania stanowisk pomiarowych w dziedzinie wzorców spektrofotometrycznych w Laboratorium Wzorców Spektrofotometrycznych w Zakładzie Elektryczności i Promieniowania

96754 29.04.2022 r. Nabór zakończony

Inspektor do spraw administrowania zasobami teleinformatycznymi Urzędu w Wydziale Informatyki w Biurze Dyrektora Generalnego

96723 22.04.2022 r. Nabór zakończony

Metrolog do spraw prowadzenia prac metrologicznych, badawczych i rozwojowych w dziedzinie masy w Laboratorium Masy w Zakładzie Mechaniki i Akustyki

96460 23.04.2022 r. Nabór zakończony

Ekspert ds. dokumentacji przetargowej w Wydziale ds. aparatury i zakupów projektowych w Departamencie Innowacji i Rozwoju

  11.04.2022 r. Nabór zakończony

Starszy Księgowy do spraw czynności finansowo-księgowych, rozliczeń pracowniczych, wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi oraz gospodarki pozabudżetowej w Wydziale Księgowości i Finansów w Biurze Dyrektora Generalnego

96132 11.04.2022 r. Nabór zakończony

Ekspert ds. sieciowych

  14.04.2022 r. Nabór zakończony

Starszy Specjalista do spraw obsługi sekretarsko - biurowej w Zakładzie Elektryczności i Promieniowania

95461 04.04.2022 r. Nabór zakończony

Metrolog do spraw utrzymywania stanowisk pomiarowych w dziedzinie wysokich napięć i prądów w Laboratorium Pomiarów Elektroenergetycznych w Zakładzie Elektryczności i Promieniowania

95269 08.04.2022 r. Nabór zakończony

Starszy Metrolog do spraw prowadzenia prac metrologicznych, badawczych i rozwojowych w dziedzinie twardości w Laboratorium Siły, Twardości i Ciśnienia w Zakładzie Mechaniki i Akustyki

95267 04.04.2022 r. Nabór zakończony

Główny Specjalista do spraw realizacji projektu pn. „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar – Etap I” finansowanego ze środków zewnętrznych w Departamencie Innowacji i Rozwoju

95238 04.04.2022 r. Nabór zakończony

Radca do spraw kwalifikowalności wydatków Projektu ŚKLGUM w Departamencie Innowacji i Rozwoju

94686 24.03.2022 r. Nabór zakończony

Inspektor do spraw administrowania wirtualnymi systemami serwerowymi i backupowymi w Wydziale Informatyki w Biurze Dyrektora Generalnego

94711 21.03.2022 r. Nabór zakończony

Metrolog do spraw utrzymywania stanowisk pomiarowych w dziedzinie pomiarów jonometrycznych (pehametrycznych), konduktometrycznych i analiz substancji nieorganicznych w Laboratorium Analiz Elektrochemicznych i Nieorganicznych w Zakładzie Chemii Fizycznej i Środowiska

94669 25.03.2022 r. Nabór zakończony

Inspektor do spraw administrowania systemami VPN oraz VoIP w Wydziale Informatyki w Biurze Dyrektora Generalnego

94634 21.03.2022 r. Nabór zakończony

Specjalista do spraw działalności regulowanej w Wydziale Działalności Regulowanej w Departamencie Certyfikacji

93938 12.03.2022 r. Nabór zakończony

Metrolog do spraw utrzymywania stanowisk pomiarowych w dziedzinie rezystancji DC w Laboratorium Wzorców Wielkości Elektrycznych DC w Zakładzie Elektryczności i Promieniowania

93832 18.03.2022 r. Nabór zakończony

Główny specjalista do spraw realizacji projektu pn. „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar – Etap I” finansowanego ze środków zewnętrznych w Departamencie Innowacji i Rozwoju

93608 11.03.2022 r. Nabór zakończony

Inspektor do spraw administrowania lokalną i chmurową usługą katalogową w Wydziale Informatyki w Biurze Dyrektora Generalnego

93516 09.03.2022 r. Nabór zakończony

Starszy specjalista do spraw oceny zgodności w Wydziale Oceny Zgodności w Departamencie Certyfikacji

93266 08.03.2022 r. Nabór zakończony

Główny metrolog do spraw wytwarzania oprogramowania metrologicznego i zastosowań technologii ICT w metrologii w Laboratorium Informatyki Metrologicznej w Zakładzie Technologii Cyfrowych

93260 07.03.2022 r. Nabór zakończony

Ekspert ds. dokumentacji przetargowej w Wydziale ds. aparatury i zakupów projektowych w Departamencie Innowacji i Rozwoju

  03.03.2022 r. Nabór zakończony

Starszy księgowy do spraw czynności finansowo-księgowych, rozliczeń pracowniczych, wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi oraz gospodarki pozabudżetowej w Wydziale Księgowości i Finansów w Biurze Dyrektora Generalnego

93243 04.03.2022 r. Nabór zakończony

Ekspert ds. sieciowych oraz baz danych

  28.02.2022 r. Nabór zakończony

Starszy specjalista do spraw obsługi prawnej w Wydziale Prawno-Legislacyjnym w Biurze Dyrektora Generalnego

92929 28.02.2022 r. Nabór zakończony

Metrolog do spraw wzorców pomiarowych oraz badań i rozwoju w dziedzinie drgań mechanicznych w Laboratorium Akustyki, Ultradźwięków i Drgań w Zakładzie Mechaniki i Akustyki

92417 23.02.2022 r. Nabór zakończony

Metrolog do spraw utrzymywania stanowisk pomiarowych w dziedzinie wzorców spektrofotometrycznych w Laboratorium Wzorców Spektrofotometrycznych w Zakładzie Elektryczności i Promieniowania

91242 04.02.2022 r. Nabór zakończony

Metrolog do spraw utrzymywania stanowisk pomiarowych w dziedzinie rezystancji DC w Laboratorium Wzorców Wielkości Elektrycznych DC w Zakładzie Elektryczności i Promieniowania

91163 04.02.2022 r. Nabór zakończony
Naczelnik wydziału w Wydziale Obsługi Administracyjnej Projektów w Departamencie Innowacji i Rozwoju

89236

21.12.2021 r. Nabór zakończony

Naczelnik wydziału w Wydziale ds. aparatury i zakupów projektowych w Departamencie Innowacji i Rozwoju

89181 21.12.2021 r. Nabór zakończony

Naczelnik wydziału w Wydziale ds. programowania i współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym w Departamencie Innowacji i Rozwoju

89174 21.12.2021 r. Nabór zakończony

Ekspert ds. dokumentacji kontraktowej

  20.12.2021 r. Nabór zakończony

Starszy metrolog do spraw prowadzenia prac metrologicznych, badawczych i rozwojowych w dziedzinie masy w Pracowni Masy w Samodzielnym Laboratorium Masy

88903 20.12.2021 r. Nabór zakończony

Starszy metrolog do spraw prowadzenia prac metrologicznych, badawczych i rozwojowych w dziedzinie ciśnienia w Pracowni Ciśnienia w Samodzielnym Laboratorium Masy

88748
13.12.2021 r.
 
Nabór zakończony

Starszy specjalista do spraw oceny zgodności w Wydziale Oceny Zgodności w Departamencie Certyfikacji

88464 14.12.2021 r. Nabór zakończony

Metrolog do spraw utrzymywania stanowisk pomiarowych w dziedzinie wzorców spektrofotometrycznych w Pracowni Wzorców Spektrofotometrycznych w Samodzielnym Laboratorium Fotometrii i Radiometrii

87581 30.11.2021 r. Nabór zakończony

Metrolog do spraw prowadzenia prac metrologicznych, badawczych i rozwojowych w dziedzinie masy w Pracowni Masy w Samodzielnym Laboratorium Masy

 87587 30.11.2021 r. Nabór zakończony

Metrolog do spraw utrzymywania stanowisk pomiarowych w dziedzinie wysokich napięć i prądów w Pracowni Pomiarów Elektroenergetycznych w Samodzielnym Laboratorium Elektryczności i Magnetyzmu

86725 19.11.2021 r. Nabór zakończony

Główny Specjalista w Wydziale Planowania i Budżetu w Biurze Dyrektora Generalnego

86691 12.11.2021 r. Nabór zakończony

Ekspert ds. sieciowych oraz baz danych

  12.11.2021 r. Nabór zakończony

Metrolog do spraw utrzymywania stanowisk pomiarowych i badawczych w dziedzinie kompatybilności elektromagnetycznej w Pracowni Mikrofal, Pola Elektromagnetycznego i Kompatybilności Elektromagnetycznej w Samodzielnym Laboratorium Elektryczności i Magnetyzmu

85767 31.10.2021 r. Nabór zakończony

Starszy Specjalista do spraw oceny zgodności w Wydziale Oceny Zgodności w Departamencie Certyfikacji

85676 22.10.2021 r. Nabór zakończony

Specjalista do spraw certyfikacji w Wydziale Certyfikacji Wyrobów w Departamencie Certyfikacji

85669 22.10.2021 r. Nabór zakończony

Metrolog do spraw utrzymywania stanowisk pomiarowych w dziedzinie rezystancji DC w Pracowni Wzorców Wielkości Elektrycznych w Samodzielnym Laboratorium Elektryczności i Magnetyzmu

85390 25.10.2021 r. Nabór zakończony

Główny Specjalista do spraw certyfikacji w Wydziale Certyfikacji Wyrobów w Departamencie Certyfikacji

85156 15.10.2021 r. Nabór zakończony

Główny Specjalista w Wydziale Planowania i Budżetu w Biurze Dyrektora Generalnego

85152 12.10.2021 r. Nabór zakończony

Radca w Samodzielnym Stanowisku Pracy ds. Rozwoju Nowych Technologii w Departamencie Innowacji i Rozwoju

84818 05.10.2021 r. Nabór zakończony

Ekspert ds. sieciowych oraz baz danych

  24.09.2021 r. Nabór zakończony

Metrolog do spraw prowadzenia prac metrologicznych, badawczych i rozwojowych w dziedzinie masy w Pracowni Masy w Samodzielnym Laboratorium Masy

83547 10.09.2021 r. Nabór zakończony

Główny specjalista do spraw certyfikacji w Wydziale Certyfikacji Wyrobów w Departamencie Certyfikacji

83257 03.09.2021 r. Nabór zakończony

Starszy specjalista do spraw oceny zgodności w Wydziale Oceny Zgodności w Departamencie Certyfikacji

83254 03.09.2021 r. Nabór zakończony

Specjalista do spraw: certyfikacji w Wydziale Certyfikacji Wyrobów w Departamencie Certyfikacji

83248 03.09.2021 r. Nabór  zakończony

Metrolog do spraw: utrzymywania stanowisk pomiarowych i badawczych w dziedzinie kompatybilności elektromagnetycznej w Pracowni Mikrofal, Pola Elektromagnetycznego i Kompatybilności Elektromagnetycznej w Samodzielnym Laboratorium Elektryczności i Magnetyzmu

82559 06.09.2021 r. Nabór zakończony

Inspektor do spraw: ewidencji majątku w Wydziale Księgowości i Finansów w Biurze Dyrektora Generalnego

82406 18.08.2021 r. Nabór zakończony

Specjalista do spraw: szkoleń w Wydziale Informacji Publicznej w Departamencie Współpracy Międzynarodowej i Analiz

82221 13.08.2021 r. Nabór zakończony

Metrolog do spraw: utrzymywania stanowisk pomiarowych w dziedzinie rezystancji DC w Pracowni Wzorców Wielkości Elektrycznych w Samodzielnym Laboratorium Elektryczności i Magnetyzmu

82223 27.08.2021 r. Nabór zakończony

Kierownik Pracowni w Pracowni Ciśnienia w Samodzielnym Laboratorium Masy

81935 06.08.2021 r. Nabór zakończony

Główny Specjalista do spraw: certyfikacji w Wydziale Certyfikacji Wyrobów w Departamencie Certyfikacji

81806 06.08.2021 r. Nabór zakończony

Metrolog do spraw: wzorców pomiarowych oraz badań i rozwoju w dziedzinie drgań mechanicznych w Pracowni Drgań w Samodzielnym Laboratorium Akustyki, Ultradźwięków i Drgań

81569 20.08.2021 r. Nabór zakończony

Kierownik Pracowni w Pracowni Ciśnienia w Samodzielnym Laboratorium Masy

81479 30.07.2021 r. Nabór anulowano

Metrolog do spraw: prowadzenia prac metrologicznych, badawczych i rozwojowych w dziedzinie masy w Pracowni Masy w Samodzielnym Laboratorium Masy

81238 30.07.2021 r. Nabór zakończony

Metrolog do spraw: prowadzenia prac metrologicznych, badawczych i rozwojowych w dziedzinie siły w Pracowni Siły i Twardości w Samodzielnym Laboratorium Masy

81243 30.07.2021 r. Nabór zakończony

Naczelnik Wydziału w Wydziale ds. realizacji Projektu Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar w Departamencie Innowacji i Rozwoju

81154 30.07.2021 r. Nabór zakończony

Starszy Specjalista do spraw: oceny zgodności w Wydziale Oceny Zgodności w Departamencie Certyfikacji

80923 23.07.2021 r. Nabór zakończony

Specjalista do spraw: certyfikacji w Wydziale Certyfikacji Wyrobów w Departamencie Certyfikacji

80902 23.07.2021 r. Nabór zakończony

Ekspert ds. sieciowych oraz baz danych

  14.07.2021 r. Nabór zakończony

Specjalista do spraw: dochodów budżetowych w Wydziale Księgowości i Finansów w Biurze Dyrektora Generalnego

80488 12.07.2021 r. Nabór zakończony

Naczelnik Wydziału w Wydziale Księgowości i Finansów w Biurze Dyrektora Generalnego

79881 02.07.2021 r. Nabór zakończony

Metrolog do spraw: badania bezpieczeństwa oprogramowania w Pracowni Badania Oprogramowania w Samodzielnym Laboratorium Wsparcia Przemysłu

79538 30.06.2021 r. Nabór zakończony

Metrolog do spraw: utrzymywania stanowisk pomiarowych i badawczych w dziedzinie kompatybilności elektromagnetycznej w Pracowni Mikrofal, Pola Elektromagnetycznego i Kompatybilności Elektromagnetycznej w Samodzielnym Laboratorium Elektryczności i Magnetyzmu

79528 30.06.2021 r. Nabór zakończony

Specjalista do spraw: ewidencji majątku w Biurze Dyrektora Generalnego

79366 22.06.2021 r. Nabór zakończony
Metrolog do spraw: utrzymywania stanowisk pomiarowych w dziedzinie pomiarów jonometrycznych (pehametrycznych), konduktometrycznych i analiz substancji nieorganicznych w Pracowni Analiz Elektrochemicznych i Nieorganicznych w Samodzielnym Laboratorium Chemii
 
79378 22.06.2021 r. Nabór zakończony

Metrolog do spraw: utrzymania stanowisk pomiarowych w dziedzinie ciśnienia w Pracowni Ciśnienia w Samodzielnym Laboratorium Masy

78959 11.06.2021 r. Nabór zakończony

Metrolog do spraw: prowadzenia prac metrologicznych, badawczych i rozwojowych w dziedzinie masy w Pracowni Masy w Samodzielnym Laboratorium Masy

78681 07.06.2021 r Nabór zakończony

Ekspert ds. badań i rozwoju w Świętokrzyskim Kampusie Laboratoryjnym Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM) w Samodzielnym Laboratorium Masy

  04.06.2021 r. Nabór zakończony

Ekspert ds. badań i rozwoju w Świętokrzyskim Kampusie Laboratoryjnym Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM) w Samodzielnym Laboratorium Czasu i Częstotliwości

  04.06.2021 r. Nabór zakończony
Metrolog w Pracowni Siły i Twardości w Samodzielnym Laboratorium Masy 78514
04.06.2021 r.
 
Nabór zakończony

Metrolog w Pracowni Ciśnienia w Samodzielnym Laboratorium Masy

78513 04.06.2021 r. Nabór zakończony

Starszy metrolog w Pracowni Długości w Samodzielnym Laboratorium Długości

 78437 31.05.2021 r. Nabór zakończony

Specjalista do spraw: certyfikacji w Wydziale Certyfikacji Wyrobów w Departamencie Certyfikacji

78306 31.05.2021 r. Nabór zakończony

Metrolog do spraw: badania bezpieczeństwa oprogramowania w Pracowni Wsparcia Technologii Cyfrowych w Samodzielnym Laboratorium Wsparcia Przemysłu

78231 31.05.2021 r. Nabór zakończony

Radca prezesa do spraw: założeń architektonicznych w projekcie ŚKLGUM w Departamencie Innowacji i Rozwoju

78211 24.05.2021 r. Nabór zakończony

Starszy specjalista do spraw: dochodów budżetowych w Wydziale Księgowości i Finansów w Biurze Dyrektora Generalnego

78186 25.05.2021 r. Nabór zakończony

Główny specjalista do spraw: inwestycji, remontów i konserwacji bieżącej obiektu w Wydziale Administracyjnym w Biurze Dyrektora Generalnego

78130 28.05.2021 r. Nabór zakończony

Kierownik pracowni w Pracowni Akustyki Podwodnej w Samodzielnym Laboratorium Akustyki i Drgań

77986 21.05.2021 r. Nabór zakończony

Metrolog do spraw: utrzymywania stanowisk pomiarowych w dziedzinie pola elektromagnetycznego w Pracowni Mikrofal, Pola Elektromagnetycznego i Kompatybilności Elektromagnetycznej w Samodzielnym Laboratorium Elektryczności i Magnetyzmu

78001 31.05.2021 r. Nabór zakończony

Ekspert ds. sieciowych oraz baz danych

  28.05.2021 r. Nabór zakończony

Radca prezesa do spraw konstrukcyjno-budowlanych w projekcie ŚKLGUM w Departamencie Innowacji i Rozwoju

76795 26.04.2021 r. Nabór zakończony

Metrolog do spraw utrzymywania i rozwoju stanowisk pomiarowych w dziedzinie pomiarów prędkości pojazdów w ruchu drogowym, taksometrów i tachografów w Pracowni Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Samodzielnym Laboratorium Długości

76801 30.04.2021 r. Nabór zakończony
Metrolog do spraw utrzymywania stanowisk pomiarowych w dziedzinie rezystancji DC w Pracowni Wzorców Wielkości Elektrycznych w Samodzielnym Laboratorium Elektryczności i Magnetyzmu 76747 30.04.2021 r. Nabór zakończony

Metrolog do spraw badania bezpieczeństwa oprogramowania w Pracowni Wsparcia Technologii Cyfrowych w Samodzielnym Laboratorium Wsparcia Przemysłu

76316 19.04.2021 r. Nabór zakończony

Metrolog do spraw utrzymania stanowisk pomiarowych w dziedzinie ciśnienia w Pracowni Ciśnienia w Samodzielnym Laboratorium Masy

76487 20.04.2021 r. Nabór zakończony

Specjalista do spraw szkoleń i rozwoju zawodowego w Wydziale Kadr i i Rozwoju Zawodowego w Biurze Dyrektora Generalnego

76273 09.04.2021 r. Nabór zakończony

Starszy metrolog do spraw wzorców pomiarowych oraz badań i rozwoju w dziedzinie drgań mechanicznych w Pracowni Drgań w Samodzielnym Laboratorium Akustyki, Ultradźwięków i Drgań

76030 21.05.2021 r. Nabór zakończony

Metrolog do spraw utrzymywania stanowisk pomiarowych w dziedzinie pomiarów gęstości i lepkości w Pracowni Wzorców Fizykochemicznych w Samodzielnym Laboratorium Chemii

75857 02.04.2021 r. Nabór zakończony

Metrolog do spraw prowadzenia prac metrologicznych, badawczych i rozwojowych w dziedzinie siły w Pracowni Siły i Twardości w Samodzielnym Laboratorium Masy

75791 31.03.2021 r. Nabór zakończony

Metrolog do spraw prowadzenia prac metrologicznych, badawczych i rozwojowych w dziedzinie masy w Pracowni Masy w Samodzielnym Laboratorium Masy

75787 31.03.2021 r. Nabór zakończony

Ekspert ds. akustyki podwodnej 

  19.03.2021 r. Nabór zakończony

Główny specjalista do spraw zamówień publicznych w Wydziale Zamówień Publicznych w Biurze Dyrektora Generalnego

75759 26.03.2021 r Nabór zakończony

Ekspert do spraw sieciowych oraz baz danych

  26.03.2021 r Nabór zakończony

Starszy specjalista do spraw: dochodów budżetowych w Biurze Zarządzania Finansami

75401 19.03.2021 r. Nabór zakończony

Starszy Technik do spraw: obróbki skrawaniem w Pracowni Wsparcia Nowych Technologii w Samodzielnym Laboratorium Wsparcia Przemysłu

75181 24.03.2021 r. Nabór zakończony

Starszy rzemieślnik ds. prac ślusarskich

  23.03.2021 r. Nabór zakończony

Starszy specjalista do spraw: pozyskiwania i rozliczania projektów finansowanych ze środków zewnętrznych w Wydziale Koordynacji Projektów w Biurze Zarządzania Finansami

75066 12.03.2021 r. Nabór zakończony

Specjalista do spraw certyfikacji w Wydziale Certyfikacji Wyrobów w Biurze Certyfikacji

74895 10.03.2021 r. Nabór zakończony

Główny specjalista do spraw inwestycji, remontów i konserwacji bieżącej obiektu w Wydziale Administracyjnym w Biurze Dyrektora Generalnego

74755 05.03.2021 r. Nabór zakończony

Główny specjalista do spraw dochodów budżetowych w Biurze Zarządzania Finansami

74488 26.02.2021 r. Nabór zakończony

Główny specjalista do spraw monitorowania stanu należności Urzędu oraz ich windykacji w Biurze Zarządzania Finansami - Wydział Księgowości i Finansów

74129 19.02.2021 r. Nabór zakończony

Ekspert do spraw sieciowych oraz baz danych

  19.02.2021 r. Nabór zakończony

Metrolog do spraw utrzymania stanowisk pomiarowych w dziedzinie ciśnienia w Pracowni Ciśnienia w Samodzielnym Laboratorium

73862 17.02.2021 r. Nabór zakończony

Metrolog w Pracowni Długości w Samodzielnym Laboratorium Długości

73895 17.02.2021 r. Nabór zakończony

Radca prawny w Biurze Dyrektora Generalnego (obsługa prawna GUM i projektu ŚKLGUM) 

73995 17.02.2021 r. Nabór zakończony

Radca prawny w Biurze Dyrektora Generalnego (obsługa prawna GUM, projektu TRANS-TACHO i e-CzasPL)

73992 17.02.2021 r. Nabór zakończony

Radca prawny w Biurze Dyrektora Generalnego

73983 17.02.2021 r. Nabór zakończony

Sekretarka w Biurze Ceryfikacji

  12.02.2021 r. Nabór zakończony

Metrolog do spraw utrzymywania stanowisk pomiarowych w dziedzinie wzorców spektrofotometrycznych w Pracowni Wzorców Spektrofotometrycznych w Samodzielnym Laboratorium Fotometrii i Radiometrii

73727 12.02.2021 r. Nabór zakończony

Metrolog do spraw utrzymywania stanowisk pomiarowych w dziedzinie rezystancji DC w Pracowni Wzorców Wielkości Elektrycznych w Samodzielnym Laboratorium Elektryczności i Magnetyzmu

73685 11.02.2021 r. Nabór zakończony

Główny specjalista do spraw pozyskiwania i rozliczania projektów finansowanych ze środków zewnętrznych w Wydziale Koordynacji Projektów w Biurze Zarządzania Finansami

73368 01.02.2021 r. Nabór zakończony
Radca prezesa do spraw: koordynator kontraktu w projekcie „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar - Etap I” w Biurze Dyrektora Generalnego 73375 03.02.2021 r. Nabór zakończony

Starszy Specjalista do spraw rozliczania projektu e-CzasPL w Samodzielnym Laboratorium Czasu i Częstotliwości

73235 25.01.2021 r. Nabór zakończony

Metrolog do spraw utrzymywania stanowisk pomiarowych w dziedzinie pomiarów gęstości i lepkości w Pracowni Wzorców Fizykochemicznych w Samodzielnym Laboratorium Chemii

73134 29.01.2021 r. Nabór zakończony

Starszy specjalista do spraw dochodów budżetowych w Biurze Zarządzania Finansami

72458 04.01.2021 r. Nabór zakończony

Specjalista do spraw certyfikacji w Wydziale Certyfikacji Wyrobów w Biurze Certyfikacji

72452 08.01.2021 r. Nabór zakończony

Główny specjalista do spraw dochodów budżetowych w Biurze Zarządzania Finansami

72449 04.01.2021 r. Nabór zakończony

Ekspert do spraw sieciowych oraz baz danych

  30.12.2020 r. Nabór zakończony

Główny specjalista do spraw prowadzenia ksiąg rachunkowych i czynności finansowo-księgowych i sprawozdawczości w Biurze Zarządzania Finansam

71389 07.12.2020 Nabór zakończony
Główny specjalista do spraw monitorowania stanu należności Urzędu oraz ich windykacji w Biurze Zarządzania Finansami - Wydział Księgowości i Finansów 71387 07.12.2020 Nabór zakończony

Metrolog do spraw utrzymywania stanowisk pomiarowych w dziedzinie pomiarów jonometrycznych (pehametrycznych), konduktometrycznych i analiz substancji nieorganicznych w Pracowni Analiz Elektrochemicznych i Nieorganicznych w Samodzielnym Laboratorium Chemii

71209 01.12.2020 Nabór zakończony

Metrolog do spraw utrzymywania i rozwoju stanowisk pomiarowych w dziedzinie pomiarów prędkości pojazdów w ruchu drogowym, taksometrów i tachografów w Pracowni Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Samodzielnym Laboratorium Długości
71052 27.11.2020 Nabór zakończony

Metrolog w Pracowni Długości w Samodzielnym Laboratorium Długości

71048 27.11.2020 Nabór zakończony

Specjalista do spraw ewidencji majątku w Biurze Zarządzania Finansami

70901 17.11.2020 Nabór zakończony

Starszy technik do spraw obróbki skrawaniem w Pracowni Wsparcia Nowych Technologii w Samodzielnym Laboratorium Wsparcia Przemysłu

70910 27.11.2020 Nabór zakończony

Starszy rzemieślnik do spraw obróbki skrawaniem

  27.11.2020 Nabór zakończony

Starszy specjalista do spraw analizy i rozwoju systemów teleinformatycznych w Wydziale Informatyki w Biurze Dyrektora Generalnego

70846 20.11.2020 Nabór zakończony

Starszy specjalista do spraw bezpieczeństwa systemów informatycznych w Wydziale Informatyki w Biurze Dyrektora Generalnego

70836 20.11.2020 Nabór zakończony

Specjalista do spraw e-komunikacji i PR w Wydziale Informacji i Promocji w Biurze Strategii

70799 16.11.2020 Nabór zakończony

Główny specjalista do spraw dochodów budżetowych w Biurze Zarządzania Finansami

70649 12.11.2020 Nabór zakończony

Główny specjalista do spraw monitorowania stanu należności Urzędu oraz ich windykacji w Biurze Zarządzania Finansami - Wydział Księgowości i Finansów

70646 10.11.2020 Nabór zakończony

Specjalista do spraw certyfikacji w Wydziale Certyfikacji Wyrobów w Biurze Certyfikacji

70556 10.11.2020 Nabór zakończony

Metrolog do spraw badania bezpieczeństwa danych cyfrowych w Pracowni Wsparcia Technologii Cyfrowych w Samodzielnym Laboratorium Wsparcia Przemysłu

70257 06.11.2020 Nabór zakończony

Metrolog do spraw badania bezpieczeństwa oprogramowania w Pracowni Wsparcia Technologii Cyfrowych w Samodzielnym Laboratorium Wsparcia Przemysłu

70270 06.11.2020 Nabór zakończony

Nabór na stanowisko Prezesa Głównego Urzędu Miar

- 26.10.2020 Nabór zakończony

Naczelnik wydziału w Wydziale Koordynacji Projektów w Biurze Zarządzania Finansami

69513 16.10.2020 Nabór zakończony

Radca prezesa do spraw sanitarnych  w projekcie ŚKLGUM w Biurze Dyrektora Generalnego

69503 12.10.2020 Nabór zakończony

Starszy specjalista do spraw naboru i obsługi procesów kadrowych w Wydziale Kadr i Rozwoju Zawodowego w Biurze Dyrektora Generalnego

69308 12.10.2020 Nabór zakończony

Starszy specjalista do spraw IT w projekcie TRANS-TACHO oraz E-CzasPL w Biurze Dyrektora Generalnego

69213 09.10.2020 Nabór w zakończony

Starszy technik do spraw obróbki skrawaniem w Pracowni Wsparcia Nowych Technologii w Samodzielnym Laboratorium Wsparcia Przemysłu

68936 05.10.2020 Nabór zakończony

Starszy rzemieślnik ds. obróbki skrawaniem 

- 30.09.2020 Nabór zakończony

Nabór na stanowisko Wiceprezesa Głównego Urzędu Miar

- 15.09.2020 Nabór zakończony

Radca prezesa do spraw instalacji sanitarnych w projekcie ŚKLGUM w Biurze Dyrektora Generalnego

67959 14.09.2020 Nabór zakończony

Starszy specjalista do spraw: rozliczania projektów finansowanych ze środków zewnętrznych – TRANS-TACHO i e-CzasPL

67744 10.09.2020 Nabór zakończony

Główny specjalista do spraw: prowadzenia ksiąg rachunkowych i czynności finansowo-księgowych i sprawozdawczości w Biurze Zarządzania Finansami

67632 04.09.2020 Nabór zakończony

Ekspert ds. User Experience

- 17.08.2020 Nabór zakończony

Ekspert ds. serwerów NTP

- 17.08.2020 Nabór zakończony

Ekspert ds. radiowych (wsparcie techniczne)

- 17.08.2020 Nabór zakończony

Ekspert ds. radiowych (koordynacja prac)

- 17.08.2020 Nabór zakończony

Administrator ds. sieciowych oraz baz danych

- 17.08.2020 Nabór zakończony

Radca prawny do spraw projektu TRANS-TACHO oraz e-CzasPL w Biurze Dyrektora Generalnego

66877 21.08.2020 Nabór zakończony

Starszy specjalista do spraw: IT w projekcie TRANS-TACHO oraz E-CzasPL w Biurze Dyrektora Generalnego

66876 21.08.2020 Nabór zakończony

Metrolog do spraw badania bezpieczeństwa danych cyfrowych w Pracowni Wsparcia Technologii Cyfrowych w Samodzielnym Laboratorium Wsparcia Przemysłu

66936 28.08.2020 Nabór zakończony

Metrolog do spraw badania bezpieczeństwa oprogramowania w Pracowni Wsparcia Technologii Cyfrowych w Samodzielnym Laboratorium Wsparcia Przemysłu

66933 28.08.2020 Nabór zakończony

Metrolog do spraw badań bezpieczeństwa transmisji danych cyfrowych w Pracowni Wsparcia Technologii Cyfrowych w Samodzielnym Laboratorium Wsparcia Przemysłu

66925 28.08.2020 Nabór zakończony

Starszy specjalista do spraw naboru i obsługi procesów kadrowych w Wydziale Kadr i Rozwoju Zawodowego w Biurze Dyrektora Generalnego

66311 04.08.2020 Nabór zakończony

Sekretarka w Wydziale Prezydialnym w Biurze Strategii

- 07.08.2020 Nabór zakończony

Specjalista do spraw ewidencji majątku w Biurze Zarządzania Finansami

66019 05.08.2020 Nabór zakończony

Starszy specjalista do spraw obsługi procesów kadrowych w Wydziale Kadr i Rozwoju Zawodowego w Biurze Dyrektora Generalnego

65797 31.07.2020 Nabór zakończony

Główny specjalista do spraw inwestycji, remontów i konserwacji bieżącej obiektu w Wydziale Administracyjnym w Biurze Dyrektora Generalnego

65792 31.07.2020 Nabór zakończony

Radca prawny w Wydziale Prawno-Organizacyjnym w Biurze Dyrektora Generalnego

65696 31.07.2020 Nabór zakończony

Główny specjalista do spraw prowadzenia ksiąg rachunkowych w Biurze Zarządzania Finansami

65695 27.07.2020  Nabór zakończony

Radca prezesa do spraw administrowania Zintegrowanym Systemem Informatycznym - GUM (ZSI-GUM) w Biurze Zarządzania Finansami

65184 17.07.2020 Nabór zakończony

Główny specjalista do spraw wynagrodzeń w Biurze Zarządzania Finansami

65033 13.07.2020  Nabór zakończony

Specjalista do spraw dochodów budżetowych w Biurze Zarządzania Finansami

64145 25.06.2020  Nabór zakończony

Specjalista do spraw wynagrodzeń w Biurze Zarządzania Finansami

63106 19.05.2020 Nabór zakończony

Inspektor ds. administrowania systemami informatycznymi kadrowo-płacowym oraz finansowo-księgowym w Wydziale Informatyki w Biurze Dyrektora Generalnego

62845 28.04.2020 Nabór zakończony

Specjalista ds. analizy i rozwoju systemów teleinformatycznych w Wydziale Informatyki w Biurze Dyrektora Generalnego

62849 28.04.2020 Nabór zakończony

Inspektor ds. administrowania lokalną i chmurową usługą katalogową w Wydziale Informatyki w Biurze Dyrektora Generalnego

62850 28.04.2020 Nabór zakończony

Główny specjalista do spraw wynagrodzeń w Biurze Zarządzania Finansami

62469 23.03.2020 Nabór zakończony

Naczelnik wydziału w Wydziale Księgowości i Finansów w Biurze Zarządzania Finansami

62275 20.03.2020 Nabór zakończony

Starszy specjalista do spraw dochodów budżetowych w Biurze Zarządzania Finansami

62219 20.03.2020 Nabór zakończony

Metrolog w Samodzielnym Laboratorium Fotometrii i Radiometrii w Pracowni Wzorców Fotometrycznych i Radiometrycznych

62185 31.03.2020 Nabór zakończony

Główny specjalista do spraw promocji zatrudnienia, naboru i rozwoju kadry Kampusu w Wydziale Kadr i Rozwoju Zawodowego w Biurze Dyrektora Generalnego

61967 16.03.2020 Nabór zakończony

Główny specjalista do spraw dochodów budżetowych w Biurze Zarządzania Finansami

61544 06.03.2020 Nabór zakończony

Ekspert do spraw analizy procesów biznesowych

  25.02.2020 Nabór zakończony

Główny specjalista do spraw kontroli wewnętrznej w Biurze Dyrektora Generalnego

61368 15.03.2020 Nabór zakończony

Główny specjalista do spraw analizy i rozwoju systemów teleinformatycznych w Wydziale Informatyki w Biurze Dyrektora Generalnego

61289 04.03.2020 Nabór zakończony

Główny specjalista w Wydziale Planowania i Budżetu w Biurze Zarządzania Finansami

 61182 24.02.2020 Nabór zakończony

Starszy specjalista do spraw administrowania systemami informatycznymi kadrowo-płacowym oraz finansowo-księgowym w Wydziale Informatyki w Biurze Dyrektora Generalnego

61180 25.02.2020 Nabór zakończony

Specjalista do spraw administrowania systemem obiegu dokumentów EZD w Wydziale Informatyki w Biurze Dyrektora Generalnego

61177 25.02.2020 Nabór zakończony

Główny specjalista do spraw bezpieczeństwa systemów informatycznych w Wydziale Informatyki w Biurze Dyrektora Generalnego

61173 25.02.2020 Nabór zakończony

Specjalista do spraw współpracy zagranicznej w Wydziale Spraw Zagranicznych w Biurze Strategii

60955 21.02.2020 Nabór zakończony

Starszy rzemieślnik specjalista - elektryk

  28.02.2020 Nabór zakończony

Starszy rzemieślnik specjalista - frezer

  28.02.2020 Nabór zakończony

Audytor wewnętrzny w Biurze Dyrektora Generalnego

59922 06.02.2020 Nabór zakończony

Główny specjalista do spraw kontroli wewnętrznej w Biurze Dyrektora Generalnego

59955 02.02.2020 Nabór zakończony

Starszy specjalista do spraw dochodów budżetowych w Biurze Zarządzania Finansami

59824 28.01.2020 Nabór zakończony

Główny specjalista do spraw dochodów budżetowych w Biurze Zarządzania Finansami

59835 28.01.2020 Nabór zakończony

Specjalista do spraw prowadzenia ewidencji księgowej w Biurze Zarządzania Finansami

59839 28.01.2020 Nabór zakończony

Główny specjalista do spraw wynagrodzeń w Biurze Zarządzania Finansami

59841 28.01.2020 Nabór zakończony

Główny metrolog do spraw koordynacji prac metrologicznych i rozwoju w dziedzinie ultradźwięków w Samodzielnym Laboratorium Akustyki, Ultradźwięków i Drgań w Wieloosobowym Stanowisku Pracy ds. Ultradźwięków i Akustyki Podwodnej

59793 27.01.2020 Nabór zakończony

Naczelnik wydziału w Wydziale Administracyjnym w Biurze Dyrektora Generalnego

59762 27.01.2020 Nabór zakończony

Radca prawny w Biurze Dyrektora Generalnego

59460 27.01.2020 Nabór zakończony

Główny specjalista do spraw zamówień publicznych w Biurze Dyrektora Generalnego

59448 20.01.2020 Nabór zakończony

Starszy specjalista do spraw zamówień publicznych w Biurze Dyrektora Generalnego

59267 24.01.2020 Nabór zakończony

Radca prezesa w Biurze Strategii

59033 03.01.2020 Nabór zakończony

Główny specjalista do spraw analizy i rozwoju systemów teleinformatycznych w Wydziale Informatyki w Biurze Dyrektora Generalnego

59004 20.01.2020 Nabór zakończony

Inspektor do spraw obsługi kancelaryjnej Urzędu w Biurze Dyrektora Generalnego

59000 20.01.2020 Nabór zakończony

Metrolog w Samodzielnym Laboratorium Fotometrii i Radiometrii w Pracowni Wzorców Fotometrycznych i Radiometrycznych

58832 17.01.2020 Nabór zakończony

Nabór na stanowisko Wiceprezesa Głównego Urzędu Miar

  18.11.2019 Nabór zakończony

Ekspert ds. prowadzenia dokumentacji 

  25.10.2019 Nabór zakończony
Starszy rzemieślnik specjalista frezer - 25.10.2019 Nabór zakończony

Metrolog w Pracowni Drgań w Samodzielnym Laboratorium Akustyki i Drgań

55363 31.10.2019 Nabór zakończony

Metrolog w Samodzielnym Laboratorium Fotometrii i Radiometrii w Pracowni Wzorców Fotometrycznych i Radiometrycznych

55345 31.10.2019 Nabór zakończony
Ekspert - inspektor nadzoru sanitarnego - Kielce - 25.10.2019 Nabór zakończony

Metrolog w Wieloosobowym Stanowisku Pracy do spraw Wzorców Barwy w Samodzielnym Laboratorium Fotometrii i Radiometrii

54874 18.10.2019 Nabór zakończony

Starszy specjalista do spraw systemu zarządzania w Wydziale Koordynacji Zarządzania w Biurze Dyrektora Generalnego 

53664 30.09.2019 Nabór zakończony

Specjalista do spraw analizy i rozwoju systemów teleinformatycznych w Wydziale Informatyki w Biurze Dyrektora Generalnego

54021 30.09.2019 Nabór zakończony

Specjalista do spraw działalności regulowanej w Biurze Służby Miar

53992 27.09.2019 Nabór zakończony

Główny specjalista do spraw zamówień publicznych w Wydziale Zamówień Publicznych w Biurze Dyrektora Generalnego 

53656 16.09.2019 Nabór zakończony

Kierownik samodzielnego laboratorium w Samodzielnym Laboratorium Masy w Głównym Urzędzie Miar

53639 16.09.2019 Nabór zakończony

Główny specjalista do spraw legislacji w Wydziale Prawnym w Biurze Dyrektora Generalnego - BDG

53336 16.09.2019 Nabór zakończony

Starszy metrolog do spraw: oprogramowania metrologicznego i cyfrowego przetwarzania danych - ZMI

52928 09.09.2019 Nabór zakończony

Główny metrolog do spraw utrzymania i rozwoju stanowisk pomiarowych w dziedzinie analiz substancji nieorganicznych i analizy spektralnej - Lab. Chemii

52772 05.09.2019 Nabór zakończony

Ekspert - inspektor nadzoru sanitarnego - Kielce

- 09.09.2019 Nabór zakończony

Administrator do spraw ochrony i zapewnienia bezpieczeństwa

- 31.08.2019 Nabór zakończony

Specjalista do spraw legislacji i obsługi prawnej w Wydziale Prawnym w Biurze Dyrektora Generalnego 

51941 16.08.2019 Nabór zakończony

Specjalista do spraw obsługi zbiorów bibliotecznych w Wydziale Promocji Metrologii i Probiernictwa, Biuro Strategii

51407 05.08.2019 Nabór zakończony

Metrolog w Wieloosobowym Stanowisku Pracy do spraw Wzorców Barwy w Samodzielnym Laboratorium Fotometrii i Radiometrii

50976 16.08.2019 Nabór zakończony

Metrolog w Pracowni Drgań w Samodzielnym Laboratorium Akustyki i Drgań 

50744 31.08.2019 Nabór zakończony

Audytor wewnętrzny w Samodzielnym Stanowisku Pracy ds. Audytu Wewnętrznego w Biurze Dyrektora Generalnego

50713 15.07.2019 Nabór zakończony

Specjalista do spraw administrowania siecią teleinformatyczną w Wydziale Informatyki w Biurze Dyrektora Generalnego

50636 31.07.2019 Nabór zakończony

Metrolog w Samodzielnym Laboratorium Fotometrii i Radiometrii w Pracowni Wzorców Fotometrycznych i Radiometrycznych 

50665 09.08.2019 Nabór zakończony

Specjalista do spraw pozyskiwania i rozliczania projektów finansowanych ze środków zewnętrznych w Wydziale Koordynacji Projektów w Biurze Dyrektora Generalnego

49802 12.07.2019 Nabór zakończony

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane

Data publikacji : 21.03.2017
Data modyfikacji : 28.06.2024
Podmiot udostępniający informację:
Główny Urząd Miar
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Agnieszka Radziwonka Biuro Dyrektora Generalnego
Osoba udostępniająca informację:
Osoba modyfikująca informację:
Adam Żeberkiewicz
do góry