Ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy

Ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy

Stanowisko: specjalista do spraw pozyskiwania i rozliczania projektów finansowanych ze środków zewnętrznych w Wydziale Koordynacji Projektów w Biurze Dyrektora Generalnego
Termin składania dokumentów: 12-07-2019

Stanowisko: metrolog do spraw utrzymywania stanowisk pomiarowych w dziedzinie pomiarów jonometrycznych (pehametrycznych), konduktometrycznych i analiz substancji nieorganicznych w Pracowni Analiz Elektrochemicznych w Samodzielnym Laboratorium Chemii
Termin składania dokumentów: 16-07-2019

Stanowisko: specjalista do spraw działalności regulowanej w Biurze Służby Miar
Termin składania dokumentów: 03-07-2019 r

Stanowisko: specjalista do spraw legislacji i obsługi prawnej w Wydziale Prawnym w Biurze Dyrektora Generalnego
Termin składania dokumentów: 21-06-2019 r

Stanowisko: radca prawny w Wieloosobowym Stanowisku Pracy - Zespole Radców Prawnych w Biurze Dyrektora Generalnego
Termin składania dokumentów: 21-06-2019 r.

Stanowisko: metrolog w Pracowni Długości w Samodzielnym Laboratorium Długości
Termin składania dokumentów: 25-06-2019 r.

Stanowisko: starszy metrolog do spraw oprogramowania metrologicznego i cyfrowego przetwarzania danych w Pracowni Wsparcia Metrologii w Zakładzie Metrologii Interdyscyplinarnej
Termin składania dokumentów: 07-06-2019 r.

Stanowisko: specjalista do spraw: pozyskiwania i rozliczania projektów finansowanych ze środków zewnętrznych w Wydziale Koordynacji Projektów w Biurze Dyrektora Generalnego
Termin składania dokumentów: 05-06-2019 r.

Stanowisko: metrolog w Samodzielnym Laboratorium Fotometrii i Radiometrii w Pracowni Wzorców Fotometrycznych i Radiometrycznych
Termin składania dokumentów: 21-06-2019 r.

Ekspert ds. ochrony i zapewnienia bezpieczeństwa
Termin składania dokumentów: 24-05-2019 r.

Stanowisko: główny specjalista do spraw ochrony cywilnej w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Biurze Dyrektora Generalnego
Termin składania dokumentów: 18-05-2019 r.

Stanowisko: metrolog do spraw utrzymywania stanowisk pomiarowych w dziedzinie pomiarów jonometrycznych (pehametrycznych), konduktometrycznych i analiz substancji nieorganicznych w Pracowni Analiz Elektrochemicznych w Samodzielnym Laboratorium Chemii
Termin składania dokumentów: 14-05-2019 r.
 

Stanowisko: starszy inspektor do spraw działalności regulowanej w Biurze Służby Miar
Termin składania dokumentów: 15-05-2019 r.

Stanowisko: specjalista do spraw administrowania siecią teleinformatyczną w Wydziale Informatyki w Biurze Dyrektora Generalnego
Termin składania dokumentów: 10-05-2019 r.

Stanowisko: specjalista do spraw analizy i rozwoju systemów teleinformatycznych w Wydziale Informatyki w Biurze Dyrektora Generalnego
Termin składania dokumentów: 10-05-2019 r.

Stanowisko: metrolog do spraw utrzymywania stanowisk pomiarowych w dziedzinie promieniowania jonizującego w Samodzielnym Laboratorium Promieniowania Jonizującego
Termin składania dokumentów: 15-05-2019 r.

Ekspert - Inspektor ds. ochrony i zapewnienia bezpieczeństwa
Termin składania dokumentów: 18-04-2019 r.

Ekspert - Inspektor Nadzoru Sanitarnego
Termin składania dokumentów: 30-04-2019 r.

Stanowisko: specjalista do spraw działalności regulowanej w Biurze Służby Miar
Termin składania dokumentów: 25-04-2019 r.

Minister Przedsiębiorczości i Technologii ogłasza nabór na stanowisko: Prezesa Głównego Urzędu Miar
Termin składania dokumentów: 01-04-2019 r.

Stanowisko: starszy specjalista do spraw: systemu zarządzania w Biurze Dyrektora Generalnego
Termin składania dokumentów: 15-03-2019 r.

Stanowisko: główny specjalista do spraw: inwestycji, remontów i konserwacji bieżącej obiektu w Biurze Dyrektora Generalnego
Termin składania dokumentów: 05-03-2019 r.

Stanowisko: specjalista do spraw kontroli w Biurze Służby Miar 
Termin składania dokumentów: 27-02-2019 r.

Stanowisko: specjalista do spraw działalności regulowanej w Biurze Służby Miar
Termin składania dokumentów: 27-02-2019 r

Stanowisko: starszy inspektor do spraw działalności regulowanej w Biurze Służby Miar
Termin składania dokumentów: 27-02-2019 r.

Stanowisko: specjalista do spraw administrowania siecią teleinformatyczną w Wydziale Informatyki w Biurze Dyrektora Generalnego
Termin składania dokumentów: 22-02-2019 r.

Stanowisko: specjalista do spraw analizy i rozwoju systemów teleinformatycznych w Wydziale Informatyki w Biurze Dyrektora Generalnego
Termin składania dokumentów: 22-02-2019 r.

Stanowisko: Sekretarka Biura Dyrektora Generalnego
Termin składania dokumentów: 25-01-2019 r.

Stanowisko: Sekretarka Biura Służby Miar
Termin składania dokumentów: 25-01-2019 r.

Stanowisko: Ekspert ds. ochrony i zapewnienia bezpieczeństwa
Termin składania dokumentów: 15 -02-2019 r.

Stanowisko: metrolog do spraw prowadzenia prac metrologicznych i rozwojowych w dziedzinie przepływu wody w Pracowni Pomiarów Przepływu Cieczy, Objętości Statycznej i Pomiarów Ciepła w Samodzielnym Laboratorium Przepływów
Termin składania dokumentów: 07-01-2019 r

Stanowisko: starszy metrolog do spraw prowadzenia prac metrologicznych i rozwojowych w dziedzinie przepływu wody w Pracowni Pomiarów Przepływu Cieczy, Objętości Statycznej i Pomiarów Ciepła w Samodzielnym Laboratorium Przepływów
Termin składania dokumentów: 07-01-2019 r

Stanowisko: metrolog do spraw prowadzenia prac metrologicznych i rozwojowych w dziedzinie przepływu wody i objętości w Pracowni Pomiarów Przepływu Cieczy, Objętości Statycznej i Pomiarów Ciepła w Samodzielnym Laboratorium Przepływów
Termin składania dokumentów: 07-01-2019 r

Stanowisko: specjalista do spraw administrowania siecią teleinformatyczną w Wydziale Informatyki w Biurze Dyrektora Generalnego
Termin składania dokumentów: 02-01-2019 r.

Stanowisko: starszy specjalista do spraw administrowania systemami informatycznymi: kadrowo-płacowym oraz finansowo-księgowym w Wydziale Informatyki w Biurze Dyrektora Generalnego
Termin składania dokumentów: 31-12-2018 r.

Stanowisko: specjalista do spraw analizy i rozwoju systemów teleinformatycznych w Wydziale Informatyki w Biurze Dyrektora Generalnego
Termin składania dokumentów: 31-12-2018 r.

Stanowisko: starszy metrolog w Pracowni Analiz Nieorganicznych w Samodzielnym Laboratorium Chemii
Termin składania dokumentów: 07-01-2019 r.

Stanowisko: starszy metrolog w Pracowni Kąta w Samodzielnym Laboratorium Długości
Termin składania dokumentów: 07-01-2019 r.

Stanowisko: metrolog w Pracowni Ciśnienia Samodzielnego Laboratorium Masy
Termin składania dokumentów: 07-01-2019 r.

Stanowisko: Specjalista do spraw rozliczania projektów finansowanych ze środków zewnętrznych w Biurze Dyrektora Generalnego
Termin składania dokumentów: 17-12-2018 r.

Ekspert ds. wniosku aplikacyjnego i umowy o dofinansowanie
Termin składania dokumentów: 31-12-2018 r.

Ekspert ds. rozliczania projektu
Termin składania dokumentów: 31-12-2018 r.

Ekspert - Inspektor nadzoru robót elektrycznych
Termin składania dokumentów: 31-12-2018 r.

Ekspert - Inspektor nadzoru robót budowlanych
Termin składania dokumentów: 31-12-2018 r.

Ekspert - Inspektor nadzoru sanitarnego
Termin składania dokumentów: 31-12-2018 r.

Stanowisko: starszy technik do spraw pomiarów i obsługi technicznej stanowisk pomiarowych w dziedzinie ciśnienia w Pracowni Ciśnienia, Samodzielne Laboratorium Masy
Termin składania dokumentów: 14-12-2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane

Data publikacji : 21.03.2017
Data modyfikacji : 26.06.2019
Podmiot udostępniający informację:
Główny Urząd Miar
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Biuro Dyrektora Generalnego
Osoba udostępniająca informację:
Redakcja Biuletynu Informacji Publicznej GUM
Osoba modyfikująca informację:
Adam Żeberkiewicz
do góry