Ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy

Ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy

Autor : AGNIESZKA RADZIWONKA

 

Radca prezesa do spraw administrowania Zintegrowanym Systemem Informatycznym - GUM (ZSI-GUM) w Biurze Zarządzania Finansami 65184 17.07.2020 Nabór w toku
Główny specjalista do spraw wynagrodzeń w Biurze Zarządzania Finansami 65033 13.07.2020  Nabór w toku
Specjalista do spraw dochodów budżetowych w Biurze Zarządzania Finansami 64145 25.06.2020  Nabór w toku
Specjalista do spraw wynagrodzeń w Biurze Zarządzania Finansami 63106 19.05.2020 Nabór zakończony
Inspektor ds. administrowania systemami informatycznymi kadrowo-płacowym oraz finansowo-księgowym w Wydziale Informatyki w Biurze Dyrektora Generalnego 62845 28.04.2020 Nabór zakończony
Specjalista ds. analizy i rozwoju systemów teleinformatycznych w Wydziale Informatyki w Biurze Dyrektora Generalnego 62849 28.04.2020 Nabór zakończony
Inspektor ds. administrowania lokalną i chmurową usługą katalogową w Wydziale Informatyki w Biurze Dyrektora Generalnego 62850 28.04.2020 Nabór zakończony
Główny specjalista do spraw wynagrodzeń w Biurze Zarządzania Finansami 62469 23.03.2020 Nabór zakończony
Naczelnik wydziału w Wydziale Księgowości i Finansów w Biurze Zarządzania Finansami 62275 20.03.2020 Nabór zakończony
Starszy specjalista do spraw dochodów budżetowych w Biurze Zarządzania Finansami 62219 20.03.2020 Nabór zakończony
Metrolog w Samodzielnym Laboratorium Fotometrii i Radiometrii w Pracowni Wzorców Fotometrycznych i Radiometrycznych 62185 31.03.2020 Nabór w toku
Główny specjalista do spraw promocji zatrudnienia, naboru i rozwoju kadry Kampusu w Wydziale Kadr i Rozwoju Zawodowego w Biurze Dyrektora Generalnego 61967 16.03.2020 Nabór zakończony
Główny specjalista do spraw dochodów budżetowych w Biurze Zarządzania Finansami 61544 06.03.2020 Nabór zakończony
Ekspert do spraw analizy procesów biznesowych   25.02.2020 Nabór zakończony
Główny specjalista do spraw kontroli wewnętrznej w Biurze Dyrektora Generalnego 61368 15.03.2020 Nabór w toku
Główny specjalista do spraw analizy i rozwoju systemów teleinformatycznych w Wydziale Informatyki w Biurze Dyrektora Generalnego 61289 04.03.2020 Nabór zakończony
Główny specjalista w Wydziale Planowania i Budżetu w Biurze Zarządzania Finansami  61182 24.02.2020 Nabór zakończony
Starszy specjalista do spraw administrowania systemami informatycznymi kadrowo-płacowym oraz finansowo-księgowym w Wydziale Informatyki w Biurze Dyrektora Generalnego 61180 25.02.2020 Nabór zakończony
Specjalista do spraw administrowania systemem obiegu dokumentów EZD w Wydziale Informatyki w Biurze Dyrektora Generalnego 61177 25.02.2020 Nabór zakończony
Główny specjalista do spraw bezpieczeństwa systemów informatycznych w Wydziale Informatyki w Biurze Dyrektora Generalnego 61173 25.02.2020 Nabór zakończony
Specjalista do spraw współpracy zagranicznej w Wydziale Spraw Zagranicznych w Biurze Strategii 60955 21.02.2020 Nabór w toku
Starszy rzemieślnik specjalista - elektryk   28.02.2020 Nabór zakończony
Starszy rzemieślnik specjalista - frezer   28.02.2020 Nabór w toku
Audytor wewnętrzny w Biurze Dyrektora Generalnego 59922 06.02.2020 Nabór zakończony
Główny specjalista do spraw kontroli wewnętrznej w Biurze Dyrektora Generalnego 59955 02.02.2020 Nabór zakończony
Starszy specjalista do spraw dochodów budżetowych w Biurze Zarządzania Finansami 59824 28.01.2020 Nabór zakończony
Główny specjalista do spraw dochodów budżetowych w Biurze Zarządzania Finansami 59835 28.01.2020 Nabór zakończony
Specjalista do spraw prowadzenia ewidencji księgowej w Biurze Zarządzania Finansami 59839 28.01.2020 Nabór zakończony
Główny specjalista do spraw wynagrodzeń w Biurze Zarządzania Finansami 59841 28.01.2020 Nabór zakończony
Główny metrolog do spraw koordynacji prac metrologicznych i rozwoju w dziedzinie ultradźwięków w Samodzielnym Laboratorium Akustyki, Ultradźwięków i Drgań w Wieloosobowym Stanowisku Pracy ds. Ultradźwięków i Akustyki Podwodnej 59793 27.01.2020 Nabór zakończony
Naczelnik wydziału w Wydziale Administracyjnym w Biurze Dyrektora Generalnego 59762 27.01.2020 Nabór zakończony
Radca prawny w Biurze Dyrektora Generalnego 59460 27.01.2020 Nabór zakończony
Główny specjalista do spraw zamówień publicznych w Biurze Dyrektora Generalnego 59448 20.01.2020 Nabór zakończony
Starszy specjalista do spraw zamówień publicznych w Biurze Dyrektora Generalnego 59267 24.01.2020 Nabór zakończony
Radca prezesa w Biurze Strategii 59033 03.01.2020 Nabór zakończony
Główny specjalista do spraw analizy i rozwoju systemów teleinformatycznych w Wydziale Informatyki w Biurze Dyrektora Generalnego 59004 20.01.2020 Nabór zakończony
Inspektor do spraw obsługi kancelaryjnej Urzędu w Biurze Dyrektora Generalnego 59000 20.01.2020 Nabór zakończony
Metrolog w Samodzielnym Laboratorium Fotometrii i Radiometrii w Pracowni Wzorców Fotometrycznych i Radiometrycznych 58832 17.01.2020 Nabór zakończony
Nabór na stanowisko Wiceprezesa Głównego Urzędu Miar   18.11.2019 Nabór zakończony
Ekspert ds. prowadzenia dokumentacji    25.10.2019 Nabór zakończony
Starszy rzemieślnik specjalista frezer - 25.10.2019 Nabór zakończony

Metrolog w Pracowni Drgań w Samodzielnym Laboratorium Akustyki i Drgań

55363 31.10.2019 Nabór zakończony

Metrolog w Samodzielnym Laboratorium Fotometrii i Radiometrii w Pracowni Wzorców Fotometrycznych i Radiometrycznych

55345 31.10.2019 Nabór zakończony
Ekspert - inspektor nadzoru sanitarnego - Kielce - 25.10.2019 Nabór w toku

Metrolog w Wieloosobowym Stanowisku Pracy do spraw Wzorców Barwy w Samodzielnym Laboratorium Fotometrii i Radiometrii

54874 18.10.2019 Nabór zakończony

Starszy specjalista do spraw systemu zarządzania w Wydziale Koordynacji Zarządzania w Biurze Dyrektora Generalnego 

53664 30.09.2019 Nabór zakończony

Specjalista do spraw analizy i rozwoju systemów teleinformatycznych w Wydziale Informatyki w Biurze Dyrektora Generalnego

54021 30.09.2019 Nabór zakończony

Specjalista do spraw działalności regulowanej w Biurze Służby Miar

53992 27.09.2019 Nabór zakończony

Główny specjalista do spraw zamówień publicznych w Wydziale Zamówień Publicznych w Biurze Dyrektora Generalnego 

53656 16.09.2019 Nabór zakończony

Kierownik samodzielnego laboratorium w Samodzielnym Laboratorium Masy w Głównym Urzędzie Miar

53639 16.09.2019 Nabór zakończony
Główny specjalista do spraw legislacji w Wydziale Prawnym w Biurze Dyrektora Generalnego - BDG 53336 16.09.2019 Nabór zakończony
Starszy metrolog do spraw: oprogramowania metrologicznego i cyfrowego przetwarzania danych - ZMI 52928 09.09.2019 Nabór zakończony
Główny metrolog do spraw utrzymania i rozwoju stanowisk pomiarowych w dziedzinie analiz substancji nieorganicznych i analizy spektralnej - Lab. Chemii 52772 05.09.2019 Nabór zakończony
Ekspert - inspektor nadzoru sanitarnego - Kielce - 09.09.2019 Nabór zakończony
Administrator do spraw ochrony i zapewnienia bezpieczeństwa - 31.08.2019 Nabór zakończony
Specjalista do spraw legislacji i obsługi prawnej w Wydziale Prawnym w Biurze Dyrektora Generalnego  51941 16.08.2019 Nabór zakończony
Specjalista do spraw obsługi zbiorów bibliotecznych w Wydziale Promocji Metrologii i Probiernictwa, Biuro Strategii 51407 05.08.2019 Nabór zakończony
Metrolog w Wieloosobowym Stanowisku Pracy do spraw Wzorców Barwy w Samodzielnym Laboratorium Fotometrii i Radiometrii 50976 16.08.2019 Nabór zakończony
Metrolog w Pracowni Drgań w Samodzielnym Laboratorium Akustyki i Drgań  50744 31.08.2019 Nabór zakończony
Audytor wewnętrzny w Samodzielnym Stanowisku Pracy ds. Audytu Wewnętrznego w Biurze Dyrektora Generalnego 50713 15.07.2019 Nabór zakończony
Specjalista do spraw administrowania siecią teleinformatyczną w Wydziale Informatyki w Biurze Dyrektora Generalnego 50636 31.07.2019 Nabór zakończony
Metrolog w Samodzielnym Laboratorium Fotometrii i Radiometrii w Pracowni Wzorców Fotometrycznych i Radiometrycznych  50665 09.08.2019 Nabór zakończony
Specjalista do spraw pozyskiwania i rozliczania projektów finansowanych ze środków zewnętrznych w Wydziale Koordynacji Projektów w Biurze Dyrektora Generalnego 49802 12.07.2019 Nabór zakończony

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane

Data publikacji : 21.03.2017
Data modyfikacji : 06.07.2020
Podmiot udostępniający informację:
Główny Urząd Miar
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
AGNIESZKA RADZIWONKA Biuro Dyrektora Generalnego
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Goszczyńska Redakcja Biuletynu Informacji Publicznej GUM
Osoba modyfikująca informację:
Agnieszka Goszczyńska
do góry