Ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy

Ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy

Autor : Agnieszka Radziwonka

z

  Stanowisko

  Nr ogłoszenia

  Oferta do

  Nabór

Nabór na stanowisko Prezesa Głównego Urzędu Miar - 26.10.2020 Nabór w toku
Naczelnik wydziału w Wydziale Koordynacji Projektów w Biurze Zarządzania Finansami 69513 16.10.2020 Nabór w toku
Radca prezesa do spraw sanitarnych  w projekcie ŚKLGUM w Biurze Dyrektora Generalnego 69503 12.10.2020 Nabór w toku
Starszy specjalista do spraw naboru i obsługi procesów kadrowych w Wydziale Kadr i Rozwoju Zawodowego w Biurze Dyrektora Generalnego 69308 12.10.2020 Nabór w toku
Starszy specjalista do spraw IT w projekcie TRANS-TACHO oraz E-CzasPL w Biurze Dyrektora Generalnego 69213 09.10.2020 Nabór w toku
Starszy technik do spraw obróbki skrawaniem w Pracowni Wsparcia Nowych Technologii w Samodzielnym Laboratorium Wsparcia Przemysłu 68936 05.10.2020 Nabór w toku
Starszy rzemieślnik ds. obróbki skrawaniem  - 30.09.2020 Nabór w toku
Nabór na stanowisko Wiceprezesa Głównego Urzędu Miar - 15.09.2020 Nabór w toku
Radca prezesa do spraw instalacji sanitarnych w projekcie ŚKLGUM w Biurze Dyrektora Generalnego 67959 14.09.2020 Nabór zakończony
Starszy specjalista do spraw: rozliczania projektów finansowanych ze środków zewnętrznych – TRANS-TACHO i e-CzasPL 67744 10.09.2020 Nabór w toku
Główny specjalista do spraw: prowadzenia ksiąg rachunkowych i czynności finansowo-księgowych i sprawozdawczości w Biurze Zarządzania Finansami 67632 04.09.2020 Nabór w toku
Ekspert ds. User Experience - 17.08.2020 Nabór zakończony
Ekspert ds. serwerów NTP - 17.08.2020 Nabór zakończony
Ekspert ds. radiowych (wsparcie techniczne) - 17.08.2020 Nabór zakończony
Ekspert ds. radiowych (koordynacja prac) - 17.08.2020 Nabór zakończony
Administrator ds. sieciowych oraz baz danych - 17.08.2020 Nabór zakończony
Radca prawny do spraw projektu TRANS-TACHO oraz e-CzasPL w Biurze Dyrektora Generalnego 66877 21.08.2020 Nabór zakończony
Starszy specjalista do spraw: IT w projekcie TRANS-TACHO oraz E-CzasPL w Biurze Dyrektora Generalnego 66876 21.08.2020 Nabór zakończony
Metrolog do spraw badania bezpieczeństwa danych cyfrowych w Pracowni Wsparcia Technologii Cyfrowych w Samodzielnym Laboratorium Wsparcia Przemysłu 66936 28.08.2020 Nabór zakończony
Metrolog do spraw badania bezpieczeństwa oprogramowania w Pracowni Wsparcia Technologii Cyfrowych w Samodzielnym Laboratorium Wsparcia Przemysłu 66933 28.08.2020 Nabór zakończony
Metrolog do spraw badań bezpieczeństwa transmisji danych cyfrowych w Pracowni Wsparcia Technologii Cyfrowych w Samodzielnym Laboratorium Wsparcia Przemysłu 66925 28.08.2020 Nabór zakończony
Starszy specjalista do spraw naboru i obsługi procesów kadrowych w Wydziale Kadr i Rozwoju Zawodowego w Biurze Dyrektora Generalnego 66311 04.08.2020 Nabór zakończony
Sekretarka w Wydziale Prezydialnym w Biurze Strategii - 07.08.2020 Nabór zakończony
Specjalista do spraw ewidencji majątku w Biurze Zarządzania Finansami 66019 05.08.2020 Nabór zakończony
Starszy specjalista do spraw obsługi procesów kadrowych w Wydziale Kadr i Rozwoju Zawodowego w Biurze Dyrektora Generalnego 65797 31.07.2020 Nabór zakończony
Główny specjalista do spraw inwestycji, remontów i konserwacji bieżącej obiektu w Wydziale Administracyjnym w Biurze Dyrektora Generalnego 65792 31.07.2020 Nabór w toku
Radca prawny w Wydziale Prawno-Organizacyjnym w Biurze Dyrektora Generalnego 65696 31.07.2020 Nabór w toku
Główny specjalista do spraw prowadzenia ksiąg rachunkowych w Biurze Zarządzania Finansami 65695 27.07.2020  Nabór zakończony
Radca prezesa do spraw administrowania Zintegrowanym Systemem Informatycznym - GUM (ZSI-GUM) w Biurze Zarządzania Finansami 65184 17.07.2020 Nabór zakończony
Główny specjalista do spraw wynagrodzeń w Biurze Zarządzania Finansami 65033 13.07.2020  Nabór zakończony
Specjalista do spraw dochodów budżetowych w Biurze Zarządzania Finansami 64145 25.06.2020  Nabór zakończony
Specjalista do spraw wynagrodzeń w Biurze Zarządzania Finansami 63106 19.05.2020 Nabór zakończony
Inspektor ds. administrowania systemami informatycznymi kadrowo-płacowym oraz finansowo-księgowym w Wydziale Informatyki w Biurze Dyrektora Generalnego 62845 28.04.2020 Nabór zakończony
Specjalista ds. analizy i rozwoju systemów teleinformatycznych w Wydziale Informatyki w Biurze Dyrektora Generalnego 62849 28.04.2020 Nabór zakończony
Inspektor ds. administrowania lokalną i chmurową usługą katalogową w Wydziale Informatyki w Biurze Dyrektora Generalnego 62850 28.04.2020 Nabór zakończony
Główny specjalista do spraw wynagrodzeń w Biurze Zarządzania Finansami 62469 23.03.2020 Nabór zakończony
Naczelnik wydziału w Wydziale Księgowości i Finansów w Biurze Zarządzania Finansami 62275 20.03.2020 Nabór zakończony
Starszy specjalista do spraw dochodów budżetowych w Biurze Zarządzania Finansami 62219 20.03.2020 Nabór zakończony
Metrolog w Samodzielnym Laboratorium Fotometrii i Radiometrii w Pracowni Wzorców Fotometrycznych i Radiometrycznych 62185 31.03.2020 Nabór zakończony
Główny specjalista do spraw promocji zatrudnienia, naboru i rozwoju kadry Kampusu w Wydziale Kadr i Rozwoju Zawodowego w Biurze Dyrektora Generalnego 61967 16.03.2020 Nabór zakończony
Główny specjalista do spraw dochodów budżetowych w Biurze Zarządzania Finansami 61544 06.03.2020 Nabór zakończony
Ekspert do spraw analizy procesów biznesowych   25.02.2020 Nabór zakończony
Główny specjalista do spraw kontroli wewnętrznej w Biurze Dyrektora Generalnego 61368 15.03.2020 Nabór zakończony
Główny specjalista do spraw analizy i rozwoju systemów teleinformatycznych w Wydziale Informatyki w Biurze Dyrektora Generalnego 61289 04.03.2020 Nabór zakończony
Główny specjalista w Wydziale Planowania i Budżetu w Biurze Zarządzania Finansami  61182 24.02.2020 Nabór zakończony
Starszy specjalista do spraw administrowania systemami informatycznymi kadrowo-płacowym oraz finansowo-księgowym w Wydziale Informatyki w Biurze Dyrektora Generalnego 61180 25.02.2020 Nabór zakończony
Specjalista do spraw administrowania systemem obiegu dokumentów EZD w Wydziale Informatyki w Biurze Dyrektora Generalnego 61177 25.02.2020 Nabór zakończony
Główny specjalista do spraw bezpieczeństwa systemów informatycznych w Wydziale Informatyki w Biurze Dyrektora Generalnego 61173 25.02.2020 Nabór zakończony
Specjalista do spraw współpracy zagranicznej w Wydziale Spraw Zagranicznych w Biurze Strategii 60955 21.02.2020 Nabór w toku
Starszy rzemieślnik specjalista - elektryk   28.02.2020 Nabór zakończony
Starszy rzemieślnik specjalista - frezer   28.02.2020 Nabór zakończony
Audytor wewnętrzny w Biurze Dyrektora Generalnego 59922 06.02.2020 Nabór zakończony
Główny specjalista do spraw kontroli wewnętrznej w Biurze Dyrektora Generalnego 59955 02.02.2020 Nabór zakończony
Starszy specjalista do spraw dochodów budżetowych w Biurze Zarządzania Finansami 59824 28.01.2020 Nabór zakończony
Główny specjalista do spraw dochodów budżetowych w Biurze Zarządzania Finansami 59835 28.01.2020 Nabór zakończony
Specjalista do spraw prowadzenia ewidencji księgowej w Biurze Zarządzania Finansami 59839 28.01.2020 Nabór zakończony
Główny specjalista do spraw wynagrodzeń w Biurze Zarządzania Finansami 59841 28.01.2020 Nabór zakończony
Główny metrolog do spraw koordynacji prac metrologicznych i rozwoju w dziedzinie ultradźwięków w Samodzielnym Laboratorium Akustyki, Ultradźwięków i Drgań w Wieloosobowym Stanowisku Pracy ds. Ultradźwięków i Akustyki Podwodnej 59793 27.01.2020 Nabór zakończony
Naczelnik wydziału w Wydziale Administracyjnym w Biurze Dyrektora Generalnego 59762 27.01.2020 Nabór zakończony
Radca prawny w Biurze Dyrektora Generalnego 59460 27.01.2020 Nabór zakończony
Główny specjalista do spraw zamówień publicznych w Biurze Dyrektora Generalnego 59448 20.01.2020 Nabór zakończony
Starszy specjalista do spraw zamówień publicznych w Biurze Dyrektora Generalnego 59267 24.01.2020 Nabór zakończony
Radca prezesa w Biurze Strategii 59033 03.01.2020 Nabór zakończony
Główny specjalista do spraw analizy i rozwoju systemów teleinformatycznych w Wydziale Informatyki w Biurze Dyrektora Generalnego 59004 20.01.2020 Nabór zakończony
Inspektor do spraw obsługi kancelaryjnej Urzędu w Biurze Dyrektora Generalnego 59000 20.01.2020 Nabór zakończony
Metrolog w Samodzielnym Laboratorium Fotometrii i Radiometrii w Pracowni Wzorców Fotometrycznych i Radiometrycznych 58832 17.01.2020 Nabór zakończony
Nabór na stanowisko Wiceprezesa Głównego Urzędu Miar   18.11.2019 Nabór zakończony
Ekspert ds. prowadzenia dokumentacji    25.10.2019 Nabór zakończony
Starszy rzemieślnik specjalista frezer - 25.10.2019 Nabór zakończony

Metrolog w Pracowni Drgań w Samodzielnym Laboratorium Akustyki i Drgań

55363 31.10.2019 Nabór zakończony

Metrolog w Samodzielnym Laboratorium Fotometrii i Radiometrii w Pracowni Wzorców Fotometrycznych i Radiometrycznych

55345 31.10.2019 Nabór zakończony
Ekspert - inspektor nadzoru sanitarnego - Kielce - 25.10.2019 Nabór zakończony

Metrolog w Wieloosobowym Stanowisku Pracy do spraw Wzorców Barwy w Samodzielnym Laboratorium Fotometrii i Radiometrii

54874 18.10.2019 Nabór zakończony

Starszy specjalista do spraw systemu zarządzania w Wydziale Koordynacji Zarządzania w Biurze Dyrektora Generalnego 

53664 30.09.2019 Nabór zakończony

Specjalista do spraw analizy i rozwoju systemów teleinformatycznych w Wydziale Informatyki w Biurze Dyrektora Generalnego

54021 30.09.2019 Nabór zakończony

Specjalista do spraw działalności regulowanej w Biurze Służby Miar

53992 27.09.2019 Nabór zakończony

Główny specjalista do spraw zamówień publicznych w Wydziale Zamówień Publicznych w Biurze Dyrektora Generalnego 

53656 16.09.2019 Nabór zakończony

Kierownik samodzielnego laboratorium w Samodzielnym Laboratorium Masy w Głównym Urzędzie Miar

53639 16.09.2019 Nabór zakończony
Główny specjalista do spraw legislacji w Wydziale Prawnym w Biurze Dyrektora Generalnego - BDG 53336 16.09.2019 Nabór zakończony
Starszy metrolog do spraw: oprogramowania metrologicznego i cyfrowego przetwarzania danych - ZMI 52928 09.09.2019 Nabór zakończony
Główny metrolog do spraw utrzymania i rozwoju stanowisk pomiarowych w dziedzinie analiz substancji nieorganicznych i analizy spektralnej - Lab. Chemii 52772 05.09.2019 Nabór zakończony
Ekspert - inspektor nadzoru sanitarnego - Kielce - 09.09.2019 Nabór zakończony
Administrator do spraw ochrony i zapewnienia bezpieczeństwa - 31.08.2019 Nabór zakończony
Specjalista do spraw legislacji i obsługi prawnej w Wydziale Prawnym w Biurze Dyrektora Generalnego  51941 16.08.2019 Nabór zakończony
Specjalista do spraw obsługi zbiorów bibliotecznych w Wydziale Promocji Metrologii i Probiernictwa, Biuro Strategii 51407 05.08.2019 Nabór zakończony
Metrolog w Wieloosobowym Stanowisku Pracy do spraw Wzorców Barwy w Samodzielnym Laboratorium Fotometrii i Radiometrii 50976 16.08.2019 Nabór zakończony
Metrolog w Pracowni Drgań w Samodzielnym Laboratorium Akustyki i Drgań  50744 31.08.2019 Nabór zakończony
Audytor wewnętrzny w Samodzielnym Stanowisku Pracy ds. Audytu Wewnętrznego w Biurze Dyrektora Generalnego 50713 15.07.2019 Nabór zakończony
Specjalista do spraw administrowania siecią teleinformatyczną w Wydziale Informatyki w Biurze Dyrektora Generalnego 50636 31.07.2019 Nabór zakończony
Metrolog w Samodzielnym Laboratorium Fotometrii i Radiometrii w Pracowni Wzorców Fotometrycznych i Radiometrycznych  50665 09.08.2019 Nabór zakończony
Specjalista do spraw pozyskiwania i rozliczania projektów finansowanych ze środków zewnętrznych w Wydziale Koordynacji Projektów w Biurze Dyrektora Generalnego 49802 12.07.2019 Nabór zakończony

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane

Data publikacji : 21.03.2017
Data modyfikacji : 16.10.2020
Podmiot udostępniający informację:
Główny Urząd Miar
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Agnieszka Radziwonka Biuro Dyrektora Generalnego
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Goszczyńska Redakcja Biuletynu Informacji Publicznej GUM
Osoba modyfikująca informację:
Sebastian Margalski
do góry