Praca w GUM

Informacje o wolnych stanowiskach pracy w GUM

Autor : Agnieszka Radziwonka

Zdjęcie pokazujące siedzibę GUM z lotu ptaka. Na zdjęciu duży napis: Aktualnie poszukujemy. W lewym dolnym rogu logotyp Służby Cywilnej. W prawym dolnym rogu napis: gum.gov.pl. Po kliknięciu w zdjęcie otworzy się strona z ofertami pracy.

 metrolog Do spraw: utrzymywania stanowisk pomiarowych w dziedzinie pomiarów gęstości i lepkości w Pracowni Wzorców Fizykochemicznych w Samodzielnym Laboratorium Chemii

Ogłoszenie o pracę - specjalista do spraw certyfikacji

Szukamy eksperta ds sieciowych i baz danych do laboratorium czasu i częstotliwości

Zdjęcie informacyjne: w Głównym Urzędzie Miar możliwa jest organizacja: praktyki studenckiej, praktyki absolwenckiej, wolontariatu i stażu dla osób bezrobotnych oraz stażu dla studentów i absolwentów. Zdjęcie przedstawia regulację palcami jakiegoś przyrządu pomiarowego. Na zdjęciu duży napis: Praktyki i staże w GUM.

 

Informacje o wolnych stanowiskach pracy w Głównym Urzędzie Miar oraz o wynikach naboru dostępne są również na stronie internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (w wyszukiwarce w pozycji "Urzędy" prosimy wybrać opcję - Główny Urząd Miar - a następnie kliknąć na słowo "Szukaj". Pojawią się wszystkie aktualne wolne stanowiska pracy w naszym urzędzie).


Dane osobowe kandydatek/kandydatów zawarte w przesłanych ofertach aplikacyjnych będą przetwarzane przez Prezesa Głównego Urzędu Miar z siedzibą przy ul. Elektoralnej 2, 00-139 Warszawa,  jako administratora danych, w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108 j.t.), konieczne do przeprowadzenia rekrutacji.

Metadane

Data publikacji : 08.08.2016
Data modyfikacji : 22.03.2021
Podmiot udostępniający informację:
Główny Urząd Miar
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Agnieszka Radziwonka Biuro Dyrektora Generalnego - Wydział Kadr i Rozwoju Zawodowego
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Goszczyńska Redakcja Biuletynu Informacji Publicznej GUM
Osoba modyfikująca informację:
Sebastian Margalski
do góry