Praca w GUM

Informacje o wolnych stanowiskach pracy w GUM

Autor : Agnieszka Radziwonka

Na zdjęcie wizualizacji Kampusu GUM nałożona została jasna, przezroczysta apla z napisami: Dołącz do Nas, #rekrutacjaKampus GUM.

Zdjęcie pokazujące siedzibę GUM z lotu ptaka. Na zdjęciu duży napis: Aktualnie poszukujemy. W lewym dolnym rogu logotyp Służby Cywilnej. W prawym dolnym rogu napis: gum.gov.pl. Po kliknięciu w zdjęcie otworzy się strona z ofertami pracy.

Na zbliżeniu stanowisko pomiarowe w GUM. W prawym górnym rogu logo Służby Cywilnej. W lewym rogu napis "Siła i twardość to Twoje drugie imię?" Zapraszamy do GUM.

 metrolog Do spraw: utrzymywania stanowisk pomiarowych w dziedzinie pomiarów gęstości i lepkości w Pracowni Wzorców Fizykochemicznych w Samodzielnym Laboratorium Chemii. Na zdjęciu widać siedzącą w laboratorium tyłem kobietę z kitką, w białym fartuchu. Obok niej widać probówki i inne drobne akcesoria laboratoryjne. W prawym górnym rogu logo Służby cywilnej. W lewym rogu napis "Czujesz chemię do metrologii?" Zapraszamy do GUM.

Ogłoszenie o pracę - specjalista do spraw certyfikacji. Na zdjęciu, na zbliżeniu urządzenia pomiarowe z zegarami. W prawym górnym rogu logo służby cywilnej, w lewym napis "Certyfikowany specjalista. Jeśli zatwierdzenia typu, ocena zgodności, systemy jakości producenta (moduł D) oraz certyfikacja, to Twoje drugie imię... Zapraszamy do GUM".

Na kolażu czterech zdjęć napis: Szukamy eksperta ds sieciowych i baz danych do laboratorium czasu i częstotliwości. na zdjęciach m.in. pracownicy GUM, zajmujący się pomiarami czasu w Laboratorium czasu i Częstotliwości, na zbliżeniu telefon z włączoną aplikacją czas.gum.

Zdjęcie informacyjne: w Głównym Urzędzie Miar możliwa jest organizacja: praktyki studenckiej, praktyki absolwenckiej, wolontariatu i stażu dla osób bezrobotnych oraz stażu dla studentów i absolwentów. Zdjęcie przedstawia regulację palcami jakiegoś przyrządu pomiarowego. Na zdjęciu duży napis: Praktyki i staże w GUM.

 

Informacje o wolnych stanowiskach pracy w Głównym Urzędzie Miar oraz o wynikach naboru dostępne są również na stronie internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (w wyszukiwarce w pozycji "Urzędy" prosimy wybrać opcję - Główny Urząd Miar - a następnie kliknąć na słowo "Szukaj". Pojawią się wszystkie aktualne wolne stanowiska pracy w naszym urzędzie).


Dane osobowe kandydatek/kandydatów zawarte w przesłanych ofertach aplikacyjnych będą przetwarzane przez Prezesa Głównego Urzędu Miar z siedzibą przy ul. Elektoralnej 2, 00-139 Warszawa,  jako administratora danych, w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108 j.t.), konieczne do przeprowadzenia rekrutacji.

Metadane

Data publikacji : 08.08.2016
Data modyfikacji : 21.10.2021
Podmiot udostępniający informację:
Główny Urząd Miar
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Agnieszka Radziwonka Biuro Dyrektora Generalnego - Wydział Kadr i Rozwoju Zawodowego
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Goszczyńska Redakcja Biuletynu Informacji Publicznej GUM
Osoba modyfikująca informację:
Agnieszka Goszczyńska
do góry