Główny Urząd Miar Opłata skarbowa -

Opłata skarbowa

Opłata skarbowa

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546, z późn. zm.) na osobach fizycznych, osobach prawnych i jednostkach organizacyjnych niemających osobowości prawnej ciąży obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej, jeżeli zostaje złożony dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa (upoważnienia). Obowiązek ten ciąży na mocodawcy, pełnomocniku, przedsiębiorcy lub prokurencie. W sprawach poboru opłaty skarbowej od czynności urzędowych dokonywanych przez Główny Urząd Miar właściwy jest:

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
Centrum Obsługi Podatnika

ul. Obozowa 57

01-161 Warszawa

 

Rachunek bankowy nr: 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070 lub w przypadku uiszczania opłaty skarbowej spoza kraju:

SWIFT CODE: CITIPLPX,

IBAN: PL21 1030 1508 0000 0005 5000 0070.

Wysokość opłaty skarbowej za złożenie pełnomocnictwa w sprawie wynosi 17,00 zł (stawka określona zgodnie z częścią IV załącznika ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej).

Metadane

Data publikacji : 08.08.2013
Data modyfikacji : 05.03.2021
Podmiot udostępniający informację:
Główny Urząd Miar
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Biuro Zarządzania Finansami
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Goszczyńska Redakcja Biuletynu Informacji Publicznej GUM
Osoba modyfikująca informację:
Agnieszka Goszczyńska
do góry