Opłata skarbowa

Opłata skarbowa

Autor : Radosław Ziemey

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635, z późn. zm.), od dnia 1 stycznia 2007 r., która nakłada na osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej, jeżeli zostaje złożony dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa (upoważnienia). Obowiązek ten ciąży na mocodawcy, pełnomocniku, przedsiębiorcy lub prokurencie.

 

W sprawach poboru opłaty skarbowej od czynności urzędowych dokonywanych przez Główny Urząd Miar właściwy jest Urząd Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa, rachunek nr: 211030 1508 0000 0005 5000 0070 lub, w przypadku uiszczania opłaty skarbowej spoza kraju: SWIFT CODE: CITIPLPX, IBAN: IBAN PL60 1030 1508 0000 0005 5001 0038.

 

W związku z powyższym, w przypadku udzielenia pełnomocnictwa, należy również uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł z tytułu udzielonego pełnomocnictwa (stawka określona zgodnie z częścią IV załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej).

Metadane

Data publikacji : 08.08.2013
Data modyfikacji : 31.12.2019
Podmiot udostępniający informację:
Główny Urząd Miar
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Radosław Ziemey Dyrektor Biura Dyrektora Generalnego
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Goszczyńska Redakcja Biuletynu Informacji Publicznej GUM
Osoba modyfikująca informację:
Agnieszka Goszczyńska
do góry