Opłaty

Opłaty za czynności urzędowe wykonywane przez organy administracji miar i podległe im urzędy

Autor : Tomasz Borkowski

Z dniem 3 września 2019 r. weszło w życie rozporządzenie Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie opłat za czynności urzędowe wykonywane przez organy administracji miar i podległe im urzędy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1679)

Aktualnie funkcjonują dwa systemy pobierania opłat:

  1. Opłatę za wydanie dowodu legalizacji ustala wnioskodawca na formularzu składanym wraz z wnioskiem o legalizację we właściwym urzędzie miar. Termin zapłaty - 7 dni od dnia złożenia wniosku.

  2. Opłatę za czynności, o których mowa w art. 24. ust. 2 pkt 1 i 4 - 6 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o Miarach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2063) ustala organ administracji miar w drodze decyzji.

Termin zapłaty – 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Opłaty za czynności urzędowe wykonywane przez organy administracji miar i podległe im urzędy należy wpłacać na rachunki podane w wykazie numerów rachunków bankowych Głównego Urzędu Miar i Okręgowych Urzędów Miar.

Szczegółowe informacje w sprawie opłat można uzyskać kierując zapytanie na adres gum@gum.gov.pl

Cennik usług metrologicznych

Metadane

Data publikacji : 30.12.2016
Data modyfikacji : 02.05.2023
Podmiot udostępniający informację:
Główny Urząd Miar
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Tomasz Borkowski Dyrektor Biura Dyrektora Generalnego
Osoba udostępniająca informację:
Redakcja Biuletynu Informacji Publicznej GUM
Osoba modyfikująca informację:
Agnieszka Goszczyńska
do góry