Ochrona danych osobowych

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych zwaną dalej „ustawą” oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej „rozporządzeniem”, w Głównym Urzędzie Miar, powołany został Inspektor Ochrony Danych.

Funkcję tę pełni Pan Patryk Łuczyński, e-mail: iod@gum.gov.pl

Zakres zadań Inspektora obejmuje:

  • informowanie pracowników Głównego Urzędu Miar, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy ustawy i rozporządzenia oraz innych przepisów o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie,
  • monitorowanie przestrzegania ustawy, rozporządzenia, polityki bezpieczeństwa danych osobowych w Głównym Urzędzie Miar i innych przepisów o ochronie danych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty,
  • szkolenie personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania danych i przeprowadzanie audytów w Głównym Urzędzie Miar,
  • udzielanie wskazówek, dotyczących wdrożenia odpowiednich i skutecznych środków technicznych i organizacyjnych w celu zabezpieczenia przetwarzanych w Głównym Urzędzie Miar danych osobowych,
  • udzielanie zaleceń wynikających z oceny skutków operacji przetwarzania dla ochrony danych osobowych oraz monitorowanie ich wykonania,
  • pełnienie roli punktu kontaktowego dla Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Metadane

Data wytworzenia : 25.05.2018
Data publikacji : 25.05.2018
Data modyfikacji : 19.06.2023
Obowiązuje od : 25.05.2018
Podmiot udostępniający informację:
Główny Urząd Miar
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Biuro Dyrektora Generalnego
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Goszczyńska Departament Innowacji i Rozwoju
Osoba modyfikująca informację:
Agnieszka Goszczyńska
do góry