Biuletyn Informacji Publicznej Główny Urząd Miar Lobbing -

Lobbing

Lobbing

Autor : Tomasz Borkowski

Materiały

Informacja na temat działań podejmowanych w roku 2021 przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową wobec Prezesa Głównego Urzędu Miar

 

Podstawa prawna

Ustawa o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa - tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 248

 

 

Metadane

Data publikacji : 08.03.2022
Data modyfikacji : 02.08.2022
Podmiot udostępniający informację:
Główny Urząd Miar
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Tomasz Borkowski Biuro Dyrektora Generalnego
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Goszczyńska Biuro Strategii
Osoba modyfikująca informację:
Adam Żeberkiewicz
do góry