Główny Urząd Miar Kontrole -

Kontrole

Kontrole

Autor : Aleksandra Lewicka

OGÓLNE  SCHEMATY PROCEDUR KONTROLI

Ogólny schemat procedury kontroli wynikający z zapisów ustawy o tachografach (Dz.U. z 2023 r. poz. 324)

Ogólny schemat procedury kontroli wynikający z zapisów ustawy Prawo o miarach

Ogólny schemat kontroli wynikający z zapisów ustawy Prawo probiercze

Ogólny schemat procedury kontroli wynikający z zapisów ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku

Ogólny schemat procedury kontroli wynikający z zapisów ustawy o towarach paczkowanych

Ogólny schemat procedury kontroli wynikający z zapisów ustawy o tachografach

 

KONTROLE Głównego Urzędu Miar

Sprawozdanie roczne za 2023 r.

Sprawozdanie roczne za 2022 r.

Sprawozdanie roczne za 2021 r.

Sprawozdanie roczne za 2020 r.

Sprawozdanie roczne za 2019 r.

Sprawozdanie roczne za 2018 r.

Sprawozdanie roczne za 2017 r.

Sprawozdanie roczne za 2016 r.

Sprawozdanie roczne za 2015 r.

Sprawozdanie roczne za 2014 r.

Sprawozdanie roczne za 2013 r.

Sprawozdanie roczne za 2012 r.

Sprawozdanie roczne za 2011 r.

Sprawozdanie roczne za 2010 r.

Sprawozdanie roczne za 2009 r.

Sprawozdanie roczne za 2008 r.

Sprawozdanie roczne za 2007 r.

Sprawozdanie roczne za 2006 r.

Sprawozdanie roczne za 2005 r.

 

KONTROLE - Towary paczkowane - więcej

Od roku 2017 informacje dotyczące kontroli podmiotów paczkujących znajdują się w sprawozdaniach rocznych za dany rok.

2016 r.

Informacja o realizacji zadań dotyczących nadzoru organów administracji miar nad paczkowaniem produktów od 1 stycznia do 30 września 2016 r.

2015 r.

2014 r.

Informacja o realizacji zadań dotyczących nadzoru organów administracji miar nad paczkowaniem produktów w 2014 r.

Informacja o realizacji zadań dotyczących nadzoru organów administracji miar nad paczkowaniem produktów w okresie od 1 stycznia do 30 września 2014 r.

Informacja o realizacji zadań dotyczących nadzoru organów administracji miar nad paczkowaniem produktów w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 r.

Informacja o realizacji zadań dotyczących nadzoru organów administracji miar nad paczkowaniem produktów w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2014 r.

2013 r.

Informacja o realizacji zadań dotyczących nadzoru organów administracji miar nad paczkowaniem produktów w 2013 r.

Informacja o realizacji zadań dotyczących nadzoru organów administracji miar nad paczkowaniem produktów w okresie od 1 stycznia do 30 września 2013 r.

Informacja o realizacji zadań dotyczących nadzoru organów administracji miar nad paczkowaniem produktów w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 r.

Informacja o realizacji zadań dotyczących nadzoru organów administracji miar nad paczkowaniem produktów w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2013 r.

2012 r.

Informacja o realizacji zadań dotyczących nadzoru organów administracji miar nad paczkowaniem produktów w 2012 r.

Informacja o realizacji zadań dotyczących nadzoru organów administracji miar nad paczkowaniem produktów w okresie od 1 stycznia do 30 września 2012 r.

Informacja o realizacji zadań dotyczących nadzoru organów administracji miar nad paczkowaniem produktów w I półroczu 2012 r.

Informacja o realizacji zadań dotyczących nadzoru organów administracji miar nad paczkowaniem produktów w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2012 r.

2011 r.

Informacja o realizacji zadań dotyczących nadzoru organów administracji miar nad paczkowaniem produktów w 2011 r.

Informacja o realizacji zadań dotyczących nadzoru organów administracji miar nad paczkowaniem produktów w okresie od 1 stycznia do 30 września 2011 r.

Informacja o realizacji zadań dotyczących nadzoru organów administracji miar nad paczkowaniem produktów w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2011 r.

Informacja o realizacji zadań dotyczących nadzoru organów administracji miar nad paczkowaniem produktów w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2011 r.

2010 r.

Informacja o realizacji zadań dotyczących nadzoru organów administracji miar nad paczkowaniem produktów w 2010 r.

Informacja o realizacji zadań dotyczących nadzoru organów administracji miar nad paczkowaniem produktów w okresie od 1 stycznia do 30 września 2010 r.

Informacja o realizacji zadań dotyczących nadzoru organów administracji miar nad paczkowaniem produktów w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2010 r.

Informacja o realizacji zadań dotyczących nadzoru organów administracji miar nad paczkowaniem produktów w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2010 r.

2009 r.

Informacja o realizacji zadań dotyczących nadzoru organów administracji miar nad paczkowaniem produktów w 2009 r.

Informacja o realizacji zadań dotyczących nadzoru organów administracji miar nad paczkowaniem produktów w okresie od 1 stycznia do 30 września 2009 r.

Informacja o realizacji zadań dotyczących nadzoru organów administracji miar nad paczkowaniem produktów w okresie od 1 stycznia do 29 czerwca 2009 r.

Informacja o realizacji zadań dotyczących nadzoru organów administracji miar nad paczkowaniem produktów w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2009 r

2008 r.

Informacja o realizacji zadań dotyczących nadzoru organów administracji miar nad paczkowaniem produktów w 2008 r.

Informacja o realizacji zadań dotyczących nadzoru organów administracji miar nad paczkowaniem produktów w okresie od 1 stycznia do 30 września 2008 r.

Informacja o realizacji zadań dotyczących nadzoru organów administracji miar nad paczkowaniem produktów w I półroczu 2008 r.

Informacja o realizacji zadań dotyczących nadzoru organów administracji miar nad paczkowaniem produktów w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2008 r.

2007 r.

Informacja o realizacji zadań dotyczących nadzoru organów administracji miar nad paczkowaniem produktów w 2007 r.

Informacja o realizacji zadań dotyczących nadzoru organów administracji miar nad paczkowaniem produktów w okresie od 1 stycznia do 30 września 2007 r.

Informacja o realizacji zadań dotyczących nadzoru organów administracji miar nad paczkowaniem produktów w I półroczu 2007 r.

Informacja o realizacji zadań dotyczących nadzoru organów administracji miar nad paczkowaniem produktów w I kwartale 2007 r.

2006 r.

Informacja o realizacji zadań dotyczących nadzoru organów administracji miar nad paczkowaniem produktów w 2006 r.

Informacja o realizacji zadań dotyczących nadzoru organów administracji miar nad paczkowaniem produktów w okresie od 1 stycznia do 30 września 2006 r.

Informacja o realizacji zadań dotyczących nadzoru organów administracji miar nad paczkowaniem produktów w I półroczu 2006 r.

Informacja o realizacji zadań dotyczących nadzoru organów administracji miar nad paczkowaniem produktów w I kwartale 2006 r.

2005 r.

Informacja o realizacji zadań dotyczących nadzoru organów administracji miar nad paczkowaniem produktów w 2005 r.

 

KONTROLE Najwyższej Izby Kontroli

2022 r.

Informacja o wynikach kontroli Wykonania budżetu państwa w 2022 r. w części 64 - Główny Urząd Miar

2021 r.

Informacja o wynikach kontroli Wykonania budżetu państwa w 2021 r. w części 64 - Główny Urząd Miar

2020 r.

Informacja o wynikach kontroli Wykonania budżetu państwa w 2020 r. w części 64 - Główny Urząd Miar

2019 r.

Informacja o wynikach kontroli Wykonania budżetu państwa w 2019 r. w części 64 - Główny Urząd Miar

2018 r.

Informacja o wynikach kontroli Wykonanie budżetu państwa w 2018 r. w części 64 – Główny Urząd Miar

2017 r. 

Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2017 r. w części 64

Realizacja Strategii Głównego Urzędu Miar na lata 2010-2015

2016 r.

Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2016 r. w części 64

2015 r.

Wystąpienie pokontrolne z wykonania budżetu państwa w 2015 r. w części 64

Informacja o wynikach kontroli NIK w 2015 r.

Wykonywanie przez Główny Urząd Miar zadań w zakresie potwierdzania spełniania przez kasy rejestrujące funkcji, kryteriów i warunków technicznych, którym kasy muszą odpowiadać

2014 r.

Informacja o wynikach kontroli NIK w 2014 r.

2013 r.

Informacja o wynikach kontroli NIK w 2013 r.

2012 r.

Informacja o wynikach kontroli NIK w 2012 r.

2011 r.

Informacja o wynikach kontroli NIK w 2011 r.

2010 r.

Informacja o wynikach kontroli NIK w 2010 r. 

2009 r.

Informacja o wynikach kontroli NIK w 2009 r.

2008 r.

Informacja o wynikach kontroli NIK w 2008 r. 

2007 r.

Informacja o wynikach kontroli NIK w 2007 r. 

2006 r.

Informacja o wynikach kontroli NIK w 2006 r.

Metadane

Data publikacji : 02.03.2017
Data modyfikacji : 27.06.2024
Podmiot udostępniający informację:
Główny Urząd Miar
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Aleksandra Lewicka Departament Nadzoru i Kontroli
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Goszczynska Redakcja Biuletynu Informacji Publicznej GUM
Osoba modyfikująca informację:
Agnieszka Goszczyńska
do góry