Wykaz bieżących czasopism krajowych

Czasopisma polskie

Bieżące czasopisma polskie w Bibliotece GUM

L.p.

Tytuł czasopisma

1

ABI Expert

2

Aktualności BHP

3

Analityka

4

Archives of Acoustics

5

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych

6

Chip

7

Inżynier i Fizyk Medyczny

8

IT w Administracji

9

IT Professional

   10

Kadry i Płace w Administracji

11

Laboratoria Aparatura Badania

12

Laboratorium

13

Measurement Automation Monitoring

14

Mechanik

15

PC World  

16

Pomiar

17

Pomiary Automatyka Robotyka

18

Postępy Fizyki

19

Postępy Techniki Jądrowej

20

Przegląd Sądowy

21

Przegląd Techniczny

22

Przegląd Ubezpieczeniowy dla Ciebie

23

Przetargi Publiczne

24

Rachunkowość Budżetowa

25

Świat Nauki

26

Ważenie Dozowanie Pakowanie

27

Wiedza i Życie

28

Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce

29

Zamówienia Publiczne - Doradca

Metadane

Data publikacji : 30.04.2014
Data modyfikacji : 05.08.2022
Podmiot udostępniający informację:
Główny Urząd Miar
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Departament Innowacji i Rozwoju
Osoba udostępniająca informację:
Redakcja Biuletynu Informacji Publicznej GUM
Osoba modyfikująca informację:
Adam Żeberkiewicz
do góry