Zbędne składniki majątku

Zbędne składniki majątku do przekazania

Autor : Radosław Ziemey
  1. Z wnioskami o nieodpłatne przekazanie tych składników mogą występować państwowe jednostki budżetowe w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2007 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. Nr 885, Nr 938 oraz Nr 1646) oraz jednostki samorządu terytorialnego.
     
  2. Z wnioskami o dokonanie darowizny tych składników majątku ruchomego mogą występować podmioty, o których mowa w § 39 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz.U. Nr 114 poz. 761).
     
  3. Wszystkie osoby fizyczne lub prawne mogą zgłaszać mailowo (e-mail: kaja.drag@gum.gov.pl) lub telefonicznie (tel. 22 5819071) zainteresowanie nabyciem poszczególnych składników rzeczowych majątku ruchomego objętych ogłoszeniem.

 

Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego w Głównym Urzędzie Miar

 

Składniki wykazane jako zbędne są sprawne i nadają się do dalszego użytkowania, natomiast składniki zużyte są wyeksploatowane lub w znacznym stopniu zużyte co uniemożliwia lub utrudnia ich używanie.

W przypadku zainteresowania przejęciem składników wymienionych w tabelach należy złożyć pisemny wniosek (załącznik 1) w terminie trzech dni roboczych od zamieszczenia ogłoszenia w BIP.

Osoby do kontaktu: p. Kaja Drąg tel.: 22 5819071, p. Małgorzata Długosz tel.: 22 5819212.

Metadane

Data publikacji : 25.11.2016
Data modyfikacji : 08.08.2022
Podmiot udostępniający informację:
Główny Urząd Miar
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Radosław Ziemey Biuro Dyrektora Generalnego
Osoba udostępniająca informację:
Redakcja Biuletynu Informacji Publicznej GUM
Osoba modyfikująca informację:
Adam Żeberkiewicz
do góry