Zbędne składniki majątku

Zbędne składniki majątku do przekazania

Autor : Tomasz Borkowski
  1. Z wnioskami o nieodpłatne przekazanie tych składników mogą występować państwowe jednostki budżetowe w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1634) oraz jednostki samorządu terytorialnego.
  2. Z wnioskami o dokonanie darowizny tych składników majątku ruchomego mogą występować podmioty, o których mowa w § 39 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (t.j. Dz.U. 2022 r., poz. 998).
  3. Wszystkie osoby fizyczne lub prawne mogą zgłaszać mailowo (e-mail: bdg@gum.gov.pl) lub telefonicznie (tel. 22 581 93 49) zainteresowanie nabyciem poszczególnych składników rzeczowych majątku ruchomego objętych ogłoszeniem.

Aktualnie brak zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego w Głównym Urzędzie Miar.

 

Metadane

Data publikacji : 25.11.2016
Data modyfikacji : 05.07.2023
Podmiot udostępniający informację:
Główny Urząd Miar
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Tomasz Borkowski Biuro Dyrektora Generalnego
Osoba udostępniająca informację:
Redakcja Biuletynu Informacji Publicznej GUM
Osoba modyfikująca informację:
Agnieszka Goszczyńska
do góry