Główny Urząd Miar Sprawozdania - Sprawozdania finansowe -

Sprawozdania finansowe

Sprawozdania

Autor : Anna Misterkiewicz

Łączne Sprawozdanie finansowe GUM za rok 2023

Sprawozdanie finansowe GUM za rok 2023

Łączne Sprawozdanie finansowe GUM za rok 2022

Sprawozdanie finansowe GUM za rok 2022

Rb-27 sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych, okres sprawozdawczy: Roczny 2022

Rb-28 sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu państwa. okres sprawozdawczy: Roczny 2022

Rb-28 Programy sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu państwa w zakresie programów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocyudzielanej przez państwa członkowskie EFTA, z wyłączeniem wydatków na realizację Wspólnej Polityki Rolnej. Okres sprawozdawczy: Roczny 2022

Rb-28UE sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu środków europejskich, z wyłączeniemwydatków na realizację Wspólnej Polityki Rolnej. Okres sprawozdawczy: Roczny 2022

Łączne Sprawozdanie finansowe GUM za rok 2021

Sprawozdanie finansowe GUM za rok 2021

Łączne Sprawozdanie finansowe GUM za rok 2020

Sprawozdanie finansowe GUM za rok 2020

Bilans jednostki budżetowej na dzień 31.12.2019 r.

Bilans jednotki budżetowej na dzień 31.12.2018 r.

Metadane

Data wytworzenia : 08.05.2019
Data publikacji : 08.05.2019
Data modyfikacji : 11.06.2024
Podmiot udostępniający informację:
Główny Urząd Miar
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Misterkiewicz Biuro Dyrektora Generalnego
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Goszczyńska Departament Innowacji i Rozwoju
Osoba modyfikująca informację:
Agnieszka Goszczyńska
do góry