System informatyczny służący stworzeniu środowiska cyfrowego dla realizacji usług publicznych i zadań Głównego Urzędu Miar w sprawach tachografów – „TRANS-TACHO"

System informatyczny służący stworzeniu środowiska cyfrowego dla realizacji usług publicznych i zadań Głównego Urzędu Miar w sprawach tachografów – „TRANS-TACHO"

Uprzejmie informujemy, że w dniu 16 września 2019 r. w godz. od 13:00 do 13:45, w siedzibie Głównego Urzędu Miar w Warszawie przy ul. Elektoralnej 2, w sali nr 105, odbędzie się publiczna prezentacja założeń projektu pt.: „System informatyczny służący stworzeniu środowiska cyfrowego dla realizacji usług publicznych i zadań Głównego Urzędu Miar w sprawach tachografów – „TRANS-TACHO””.

Projekt planowany jest do realizacji w ramach działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych" Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu proszone są o przesłanie zgłoszenia, podając w treści maila: imię, nazwisko, nr telefonu do kontaktu oraz dane instytucji/firmy, którą Państwo reprezentują. Zgłoszenia przyjmowane są w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 września 2019 r. włącznie, na adres joanna.domanska@gum.gov.pl (w tytule maila należy wpisać: „TRANS-TACHO – prezentacja publiczna”.

Udział w prezentacji jest bezpłatny, ilość miejsc, z powodów technicznych, jest ograniczona, w związku z tym o uczestnictwie w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby które zakwalifikują się do udziału w prezentacji otrzymają powiadomienie mailowe wraz z dodatkowymi informacjami organizacyjnymi dotyczącymi prezentacji.

Jednocześnie informujemy, że przebieg spotkania zostanie utrwalony za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz, w celu sporządzenia protokołu z prezentacji, którego kopia zostanie załączona do Wniosku o Dofinansowanie ww. projektu.

Metadane

Data publikacji : 30.08.2019
Data modyfikacji : 08.10.2019
Podmiot udostępniający informację:
Główny Urząd Miar
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Adam Żeberkiewicz Wydział Promocji Metrologii i Probiernictwa
Osoba modyfikująca informację:
Adam Żeberkiewicz
do góry