Odwołanie prezentacji: Poprawa efektywności realizowanych przedsięwzięć poprzez wdrożenie Metodyk Zarządzania Projektami oraz Zarządzanie Portfelem Projektów (akronim: MZP-GUM)

Informacja

Autor : Ewelina Aleksiuk

Szanowni Państwo,

Główny Urząd Miar informuje o odwołaniu zaplanowanej na dzień 16 września 2019 r. o godz. 14:00 publicznej prezentacji założeń projektu „Poprawa efektywności realizowanych przedsięwzięć poprzez wdrożenie Metodyk  Zarządzania  Projektami oraz Zarządzanie Portfelem Projektów (akronim: MZP-GUM)” przygotowywanej w ramach konkursu na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 2.2 „Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020.

Odwołanie prezentacji założeń projektu związane jest z rezygnacją Głównego Urzędu Miar z udziału we wskazanym konkursie.

Metadane

Data publikacji : 06.09.2019
Data modyfikacji : 08.08.2022
Podmiot udostępniający informację:
Główny Urząd Miar
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ewelina Aleksiuk Biuro Dyrektora Generalnego
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Goszczyńska Biuro Strategii
Osoba modyfikująca informację:
Adam Żeberkiewicz
do góry