Projekt Świteź

Zaproszenie na prezentację założeń Projektu pt. „System wsparcia informatycznego usług terenowej administracji miar” (ŚWITEŹ).

Autor : Andrzej Czechowski

Główny Urząd Miar serdecznie zaprasza na prezentację publiczną założeń Projektu pt. „System wsparcia informatycznego usług terenowej administracji miar” (ŚWITEŹ).  Projekt będzie przedmiotem wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014–2020, działanie 2.1,  poddziałanie 2.1.1. Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych.

Prezentacja odbędzie się w siedzibie Głównego Urzędu Miar, w dniu
9 listopada 2017 roku o godzinie 11:00,  ulica Elektoralna 2 w Warszawie.

Osoby zainteresowane udziałem w prezentacji publicznej proszone są o zgłaszanie się do dnia 2 listopada 2017 r. Zgłoszenia przyjmowane będą pod adresem mailowym a.czeredys1@gum.gov.pl. W treści zgłoszenia należy podać: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy oraz nazwę i adres reprezentowanej instytucji. Ze względu na ograniczenia logistyczne możemy przyjąć zgłoszenie tylko jednej osoby z jednej instytucji.

Jednocześnie informujemy, że przebieg prezentacji publicznej będzie utrwalany za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk.

Metadane

Data publikacji : 25.10.2017
Data modyfikacji : 18.08.2022
Podmiot udostępniający informację:
Główny Urząd Miar
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Andrzej Czechowski Biuro Służby Miar
Osoba udostępniająca informację:
Redakcja Biuletynu Informacji Publicznej GUM
Osoba modyfikująca informację:
Adam Żeberkiewicz
do góry