Główny Urząd Miar Budżet -

Budżet

Budżet

Autor : Anna Misterkiewicz

BUDŻET ADMINISTRACJI MIAR I ADMINISTRACJI PROBIERCZEJ

(rok 2006 - wykonanie)

Budżet administracji miar i administracji probierczej składa się z dochodów i wydatków. Dochody w 2006 r. kształtowały się na poziomie ok. 91,8 mln zł, z czego 86% uzyskały jednostki terenowe:

okręgowe urzędy miar głównie

 • z kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych,

okręgowe urzędy probiercze

 • z badania i cechowania wyrobów z metali szlachetnych.

Dochody GUM – rzędu 12 mln zł – obejmowały wpływy za udzielanie zezwoleń na wykonywanie instalacji lub napraw oraz sprawdzanie przyrządów pomiarowych, wydawanie decyzji zatwierdzenia typu przyrządów pomiarowych, wzorcowanie oraz ekspertyzy przyrządów pomiarowych, legalizację, badanie, wydawanie decyzji o utworzeniu punktów legalizacyjnych, a także za inne czynności metrologiczne

Wydatki roczne administracji miar i administracji probierczej kształtowały się na poziomie – 112,8 mln zł (GUM – 33,2 mln zł , podległe jednostki terenowe – 79,6 mln zł), z czego:

fundusz wynagrodzeń wyniósł ok. 63,1 mln zł (GUM – 17,5 mln zł, podległe jednostki terenowe – 45,6 mln zł),

wydatki majątkowe wyniosły ok. 12,4 mln zł (GUM – 5,7 mln zł, podległe jednostki terenowe – 6,7 mln zł) i były przeznaczone na zakupy, budowę i modernizację stanowisk pomiarowych.


BUDŻET ADMINISTRACJI MIAR I ADMINISTRACJI PROBIERCZEJ

(rok 2007 - wykonanie)

Budżet administracji miar i administracji probierczej składa się z dochodów i wydatków.

Dochody w 2007 r. kształtowały się na poziomie ok. 91 mln zł, z czego 89% uzyskały jednostki terenowe:

okręgowe urzędy miar głównie

 • z kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych,

okręgowe urzędy probiercze

 • z badania i cechowania wyrobów z metali szlachetnych.

Dochody GUM – rzędu 10 mln zł – objęły wpłaty za badania typu przyrządów pomiarowych, ich legalizację, wzorcowania, ekspertyzy, udzielanie zezwoleń na wykonywanie instalacji, napraw oraz sprawdzania tachografów samochodowych, za wydawanie decyzji o utworzeniu punktów legalizacyjnych, a także za inne czynności zakładów metrologicznych.

Wydatki roczne administracji miar i administracji probierczej kształtowały się na poziomie – 111 mln zł (GUM – 33 mln zł, podległe jednostki terenowe – 78 mln zł), w tym:

 • wynagrodzenia wyniosły 63,7 mln zł (GUM – 17,4 mln zł, podległe jednostki terenowe – 46,3 mln zł),
 • wydatki majątkowe wyniosły ok. 9,4 mln zł (GUM – 4,8 mln zł, jednostki terenowe – 4,6 mln zł) i były wydane na zakupy, budowę i modernizację stanowisk pomiarowych.

BUDŻET ADMINISTRACJI MIAR I ADMINISTRACJI PROBIERCZEJ

(plan na 2008 r.)

Budżet administracji miar i administracji probierczej składa się z dochodów i wydatków.

Dochody roczne są zaplanowane na poziomie ok. 90 mln zł, z czego 90% do uzyskania przez jednostki terenowe:

okręgowe urzędy miar, głównie:

 • z kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych,

okręgowe urzędy probiercze:

 • z badania i cechowania wyrobów z metali szlachetnych.

Dochody GUM – rzędu 9 mln zł – obejmują wpłaty za badania typu przyrządów pomiarowych, ich legalizację, wzorcowania, ekspertyzy, udzielanie zezwoleń na wykonywanie instalacji, napraw oraz sprawdzania tachografów samochodowych, za wydawanie decyzji o utworzeniu punktów legalizacyjnych, a także za inne czynności zakładów metrologicznych.

Wydatki roczne administracji miar i administracji probierczej planuje się na poziomie – 114,5 mln zł (GUM – 30,1 mln zł, podległe jednostki terenowe – 84,4 mln zł), w tym:

 • wynagrodzenia to ok. 75,9 mln zł (GUM – 19,7 mln zł, podległe jednostki terenowe –56,2 mln zł),
 • wydatki majątkowe są zaplanowane na poziomie ok. 5,1 mln zł (GUM – 3 mln zł, jednostki terenowe – 2,1 mln zł) i są przeznaczone na zakupy, budowę i modernizację stanowisk pomiarowych.

BUDŻET ADMINISTRACJI MIAR I ADMINISTRACJI PROBIERCZEJ

(rok 2008 – wykonanie)

Budżet administracji miar i administracji probierczej składa się z dochodów i wydatków.

Dochody w 2008 r. kształtowały się na poziomie ok. 86 mln zł, z czego 88% uzyskały jednostki terenowe:

 • okręgowe urzędy miar głównie z kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych,
 • okręgowe urzędy probiercze z badania i cechowania wyrobów z metali szlachetnych.

Dochody GUM w kwocie 10,5 mln zł w ogromnej większości były wpływami za udzielanie zezwoleń na wykonywanie instalacji, napraw oraz sprawdzanie tachografów samochodowych, za wydawanie decyzji o utworzeniu punktów legalizacyjnych, zatwierdzenia typu, badanie, wzorcowanie oraz ekspertyzy przyrządów pomiarowych, za legalizację, a także ocenę zgodności i inne czynności metrologiczne.

Wydatki roczne administracji miar i administracji probierczej kształtowały się na poziomie 119 mln zł (GUM - 31 mln zł, podległe jednostki terenowe - 88 mln zł), w tym:

 • wynagrodzenia wyniosły 80 mln zł (GUM – 21 mln zł, podległe jednostki terenowe – 59 mln zł)
 • wydatki majątkowe wyniosły ok. 4 mln zł (GUM – 2 mln zł, terenowe jednostki podległe - 2 mln zł) i były wydane na zakupy, budowę i modernizację stanowisk pomiarowych.

BUDŻET ADMINISTRACJI MIAR I ADMINISTRACJI PROBIERCZEJ

(plan na 2009 rok)

Budżet administracji miar i administracji probierczej składa się z dochodów i wydatków.

Dochody roczne są zaplanowane na poziomie ok. 87 mln zł, z czego 90% do uzyskania przez jednostki terenowe:

 • okręgowe urzędy miar głównie z kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych,
 • okręgowe urzędy probiercze z badania i cechowania wyrobów z metali szlachetnych.

Dochody GUM rzędu ok. 8,5 mln zł w ogromnej większości były wpływami za udzielanie zezwoleń na wykonywanie instalacji, napraw oraz sprawdzanie tachografów samochodowych, za wydawanie decyzji o utworzeniu punktów legalizacyjnych, zatwierdzenia typu, badanie, wzorcowanie oraz ekspertyzy przyrządów pomiarowych, za legalizację, a także ocenę zgodności i inne czynności metrologiczne.

Wydatki roczne administracji miar i administracji probierczej planuje się na poziomie 122 mln zł (GUM - 32 mln zł, podległe jednostki terenowe - 90 mln zł), w tym:

 • wynagrodzenia to ok. 86 mln zł (GUM – 21 mln zł, podległe jednostki terenowe – 65 mln zł)
 • wydatki majątkowe wyniosły ok. 2 mln zł (GUM – 1 mln zł, terenowe jednostki podległe - 1 mln zł) i są przeznaczone na zakupy, budowę i modernizację stanowisk pomiarowych.

BUDŻET ADMINISTRACJI MIAR I ADMINISTRACJI PROBIERCZEJ
(rok 2009 – wykonanie)

Budżet administracji miar i administracji probierczej składa się z dochodów i wydatków.

Dochody w 2009 r. kształtowały się na poziomie ok. 76 mln zł, z czego 85% uzyskały jednostki terenowe:

 • okręgowe urzędy miar głównie z kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych,
 • okręgowe urzędy probiercze z badania i cechowania wyrobów z metali szlachetnych.

Dochody GUM w kwocie 11,8 mln zł w ogromnej większości były wpływami za udzielanie zezwoleń na wykonywanie instalacji, napraw oraz sprawdzanie tachografów samochodowych, za wydawanie decyzji o utworzeniu punktów legalizacyjnych, zatwierdzenia typu, badanie, wzorcowanie oraz ekspertyzy przyrządów pomiarowych, za legalizację, a także ocenę zgodności i inne czynności metrologiczne.
 
Wydatki roczne administracji miar i administracji probierczej kształtowały się na poziomie 123 mln zł (GUM - 32 mln zł, podległe jednostki terenowe - 91 mln zł), w tym:

 • wynagrodzenia wyniosły 86 mln zł (GUM – 21 mln zł, podległe jednostki terenowe – 65 mln zł)
 • wydatki majątkowe wyniosły ok. 2 mln zł (GUM – 1 mln zł, terenowe jednostki podległe - 1 mln zł) i były wydane na zakupy, budowę i modernizację stanowisk pomiarowych oraz zakup sprzętu komputerowego.

BUDŻET ADMINISTRACJI MIAR I ADMINISTRACJI PROBIERCZEJ
(plan na 2010 rok)

Budżet administracji miar i administracji probierczej składa się z dochodów i wydatków.
Dochody roczne są zaplanowane na poziomie ok. 75 mln zł, z czego 86% do uzyskania przez jednostki terenowe:

 • okręgowe urzędy miar głównie z kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych – 51 mln zł,
 • okręgowe urzędy probiercze z badania i cechowania wyrobów z metali szlachetnych – 13 mln zł.

Dochody GUM rzędu ok. 10 mln zł w ogromnej większości będą wpływami za udzielanie zezwoleń na wykonywanie instalacji, napraw oraz sprawdzanie tachografów samochodowych, za wydawanie decyzji o utworzeniu punktów legalizacyjnych, zatwierdzenia typu, badanie, wzorcowanie oraz ekspertyzy przyrządów pomiarowych, za legalizację, a także ocenę zgodności i inne czynności metrologiczne.
Wydatki roczne administracji miar i administracji probierczej planuje się na poziomie 126 mln zł (GUM - 34 mln zł, podległe jednostki terenowe - 92 mln zł), w tym:

 • wynagrodzenia to ok. 86 mln zł (GUM – 21 mln zł, podległe jednostki terenowe – 65 mln zł)
 • wydatki majątkowe będą wynosiły ok. 1,5 mln zł (GUM – 1,1 mln zł, terenowe jednostki podległe – 0,4 mln zł) i są przeznaczone na zakupy, budowę i modernizację stanowisk pomiarowych.

BUDŻET ADMINISTRACJI MIAR I ADMINISTRACJI PROBIERCZEJ
(rok 2010 – wykonanie)

Budżet administracji miar i administracji probierczej składa się z dochodów i wydatków.

Dochody w 2010 r. kształtowały się na poziomie ok. 70,3 mln zł, z czego 85% uzyskały jednostki terenowe:

 • okręgowe urzędy miar głównie z kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych - 50,0 mln zł
 • okręgowe urzędy probiercze z badania i cechowania wyrobów z metali szlachetnych – 10,1 mln zł.

Dochody GUM w kwocie 10,2 mln zł w ogromnej większości były wpływami za udzielanie zezwoleń na wykonywanie instalacji, napraw oraz sprawdzanie tachografów samochodowych, za wydawanie decyzji o utworzeniu punktów legalizacyjnych, zatwierdzenia typu, badanie, wzorcowanie oraz ekspertyzy przyrządów pomiarowych, za legalizację, a także ocenę zgodności i inne czynności metrologiczne.
 
Wydatki roczne administracji miar i administracji probierczej kształtowały się na poziomie 126 mln zł (GUM - 33 mln zł, podległe jednostki terenowe - 93 mln zł), w tym:

 • wynagrodzenia wyniosły 83 mln zł (GUM – 21 mln zł, podległe jednostki terenowe – 62 mln zł)
 • wydatki majątkowe wyniosły ok. 3,4 mln zł (GUM – 1,6 mln zł, terenowe jednostki podległe – 1,8 mln zł) i były wydane na zakupy, budowę i modernizację stanowisk pomiarowych oraz zakup sprzętu komputerowego.

BUDŻET ADMINISTRACJI MIAR I ADMINISTRACJI PROBIERCZEJ
(plan na 2011 rok)

Budżet administracji miar i administracji probierczej składa się z dochodów i wydatków.
Dochody roczne są zaplanowane na poziomie ok. 69 mln zł, z czego 84% do uzyskania przez jednostki terenowe:

 • okręgowe urzędy miar głównie z kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych – 48 mln zł,
 • okręgowe urzędy probiercze z badania i cechowania wyrobów z metali szlachetnych – 10 mln zł.

Dochody GUM rzędu ok. 11 mln zł w ogromnej większości będą wpływami za udzielanie zezwoleń na wykonywanie instalacji, napraw oraz sprawdzanie tachografów samochodowych, za wydawanie decyzji o utworzeniu punktów legalizacyjnych, zatwierdzenia typu, badanie, wzorcowanie oraz ekspertyzy przyrządów pomiarowych, za legalizację, a także ocenę zgodności i inne czynności metrologiczne.
Wydatki roczne administracji miar i administracji probierczej planuje się na poziomie 126,6 mln zł (GUM – 34,1 mln zł, podległe jednostki terenowe – 92,5 mln zł), w tym:

 • wynagrodzenia to ok. 86 mln zł (GUM – 21 mln zł, podległe jednostki terenowe – 65 mln zł)
 • wydatki majątkowe będą wynosiły ok. 3,3 mln zł (GUM – 1,6 mln zł, terenowe jednostki podległe – 1,7 mln zł) i są przeznaczone na zakupy, budowę i modernizację stanowisk pomiarowych.

BUDŻET ADMINISTRACJI MIAR I ADMINISTRACJI PROBIERCZEJ
(rok 2011 – wykonanie)

Budżet administracji miar i administracji probierczej składa się z dochodów i wydatków.
Dochody w 2011 r. kształtowały się na poziomie 69 020 277,99 zł, z czego 84,75% uzyskały jednostki terenowe:

 • okręgowe urzędy miar głównie z kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych – 50 515 154,21 zł
 • okręgowe urzędy probiercze z badania i cechowania wyrobów z metali szlachetnych – 7 979 093,43 zł.

Dochody GUM w kwocie 10 526 030,35 zł w ogromnej większości były wpływami za udzielanie zezwoleń na wykonywanie instalacji, napraw oraz sprawdzanie tachografów samochodowych, za wydawanie decyzji o utworzeniu punktów legalizacyjnych, zatwierdzenia typu, badanie, wzorcowanie oraz ekspertyzy przyrządów pomiarowych, za legalizację, a także ocenę zgodności i inne czynności metrologiczne.
 
Wydatki roczne administracji miar i administracji probierczej kształtowały się na poziomie 126 942 302,98 zł (GUM – 33 357 290,51 zł, podległe jednostki terenowe – 93 585 012,47 zł), w tym:

 • wynagrodzenia wyniosły 78 434 895,97 zł (GUM – 19 326 821,85 zł, podległe jednostki terenowe – 59 108 074,12 zł)
 • wydatki majątkowe wyniosły  4 630 877,80 zł (GUM – 1 831 521,20 zł, terenowe jednostki podległe – 2 799 356,60 zł) i były wydane na zakupy, budowę i modernizację stanowisk pomiarowych oraz zakup sprzętu komputerowego.

BUDŻET ADMINISTRACJI MIAR I ADMINISTRACJI PROBIERCZEJ
(plan na 2012 rok)

Budżet administracji miar i administracji probierczej składa się z dochodów i wydatków.
Dochody roczne są zaplanowane na poziomie ok. 65 832 tys. zł, z czego ok. 86% do uzyskania przez jednostki terenowe:

 • okręgowe urzędy miar głównie z kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych – 46 701 tys. zł,
 • okręgowe urzędy probiercze z badania i cechowania wyrobów z metali szlachetnych – 10 000 tys. zł.

Dochody GUM rzędu ok. 9 131 tys. zł w ogromnej większości będą wpływami za udzielanie zezwoleń na wykonywanie instalacji, napraw oraz sprawdzanie tachografów samochodowych, za wydawanie decyzji o utworzeniu punktów legalizacyjnych, zatwierdzenia typu, badanie, wzorcowanie oraz ekspertyzy przyrządów pomiarowych, za legalizację, a także ocenę zgodności i inne czynności metrologiczne.
Wydatki roczne administracji miar i administracji probierczej planuje się na poziomie 127 510 tys. zł (GUM – 36 183 tys. zł, podległe jednostki terenowe – 91 327 tys. zł), w tym:

 • wydatki bieżące planuje się na poziomie ok. 122 180 tys. zł (GUM – 32 602 tys. zł, terenowe jednostki podległe – 89 578 tys. zł),
 • wydatki majątkowe planuje się na poziomie ok. 5 330 tys. zł (GUM – 3 581 tys. zł, terenowe jednostki podległe – 1 749 tys. zł) i będą przeznaczone na zakupy, budowę i modernizację stanowisk pomiarowych.

BUDŻET ADMINISTRACJI MIAR I ADMINISTRACJI PROBIERCZEJ
(rok 2012 – wykonanie)

Budżet administracji miar i administracji probierczej składa się z dochodów i wydatków.
Dochody w 2012 r. kształtowały się na poziomie 65 703 469,15 zł, z czego 84,77% uzyskały jednostki terenowe:

 • okręgowe urzędy miar głównie z kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych – 48 406 131,92 zł
 • okręgowe urzędy probiercze z badania i cechowania wyrobów z metali szlachetnych – 7 289 521,07 zł.

Dochody GUM w kwocie 10 007 816,16 zł w ogromnej większości były wpływami za udzielanie zezwoleń na wykonywanie instalacji, napraw oraz sprawdzanie tachografów samochodowych, za wydawanie decyzji o utworzeniu punktów legalizacyjnych, zatwierdzenia typu, badanie, wzorcowanie oraz ekspertyzy przyrządów pomiarowych, za legalizację, a także ocenę zgodności i inne czynności metrologiczne.
 
Wydatki roczne administracji miar i administracji probierczej kształtowały się na poziomie 127 108 049,64 zł (GUM – 35 405 694,65 zł, podległe jednostki terenowe – 91 702 354,99 zł), w tym:

 • wydatki bieżące wyniosły ok. 120 471 654,62 zł (GUM – 31 246 612,37 zł, terenowe jednostki podległe – 89 225 042,25 zł)
 • wydatki majątkowe wyniosły  6 636 395,02 zł (GUM – 4 159 082,28 zł, terenowe jednostki podległe – 2 477 312,74 zł) i były wydane na zakupy, budowę i modernizację stanowisk pomiarowych oraz zakup sprzętu komputerowego.

BUDŻET ADMINISTRACJI MIAR I ADMINISTRACJI PROBIERCZEJ
(plan na 2013 rok)

Budżet administracji miar i administracji probierczej składa się z dochodów i wydatków.
Dochody roczne są zaplanowane na poziomie ok. 62 378 tys. zł, z czego ok. 86% do uzyskania przez jednostki terenowe:

 • okręgowe urzędy miar głównie z kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych – 46 938 tys. zł,
 • okręgowe urzędy probiercze z badania i cechowania wyrobów z metali szlachetnych – 6 500 tys. zł.

Dochody GUM rzędu ok. 8 940 tys. zł w ogromnej większości będą wpływami za udzielanie zezwoleń na wykonywanie instalacji, napraw oraz sprawdzanie tachografów samochodowych, za wydawanie decyzji o utworzeniu punktów legalizacyjnych, zatwierdzenia typu, badanie, wzorcowanie oraz ekspertyzy przyrządów pomiarowych, za legalizację, a także ocenę zgodności i inne czynności metrologiczne.
Wydatki roczne administracji miar i administracji probierczej planuje się na poziomie 127 605 tys. zł (GUM – 36 239 tys. zł, podległe jednostki terenowe – 91 366 tys. zł), w tym:

 • wydatki bieżące planuje się na poziomie ok. 121 306 tys. zł (GUM – 31 728 tys. zł, terenowe jednostki podległe – 89 578 tys. zł),
 • wydatki majątkowe planuje się na poziomie ok. 6 299 tys. zł (GUM – 4 511 tys. zł, terenowe jednostki podległe – 1 788 tys. zł) i będą przeznaczone na zakupy, budowę i modernizację stanowisk pomiarowych.

BUDŻET ADMINISTRACJI MIAR I ADMINISTRACJI PROBIERCZEJ
(wykonanie 2013 rok)

Budżet administracji miar i administracji probierczej składa się z dochodów i wydatków.
Dochody wykonane w 2013 r. kształtowały się na poziomie 68 321 tys. zł, z czego ok. 84% do uzyskały jednostki terenowe:

 • okręgowe urzędy miar głównie za kontrolę metrologiczną przyrządów pomiarowych – 49 112 tys. zł,
 • okręgowe urzędy probiercze za przeprowadzone badania i cechowania wyrobów z metali szlachetnych – 8 371 tys. zł.

Dochody centrali GUM rzędu 10 838 tys. zł w ogromnej większości były wpływami za udzielanie zezwoleń na wykonywanie instalacji, napraw oraz sprawdzanie tachografów samochodowych, za wydawanie decyzji o utworzeniu punktów legalizacyjnych, zatwierdzenia typu, za wydawanie potwierdzeń dla kas rejestrujących, badanie, wzorcowanie oraz ekspertyzy przyrządów pomiarowych, za legalizację, a także ocenę zgodności i inne czynności metrologiczne oraz za przeprowadzanie egzaminów z zakresu sprawdzania tachografów cyfrowych i wydawanie w tym zakresie zaświadczeń.

Wydatki wykonane w 2013 r. administracji miar i administracji probierczej kształtowały się na poziomie 126 954 tys. zł (centrala GUM – 35 138 tys. zł, jednostki terenowe – 91 816 tys. zł), w tym:

 • wydatki bieżące wyniosły 119 809 tys. zł (centrala GUM – 30 902 tys. zł, jednostki terenowe – 88 907 tys. zł), w tym wynagrodzenia wyniosły 83 145 tys. zł (centrala GUM – 20 748 tys. zł, jednostki terenowe – 62 397 tys. zł),
 • wydatki majątkowe wyniosły 7 145 tys. zł (centrala GUM – 4 236 tys. zł, jednostki terenowe – 2 909 tys. zł) i były wydane na zakupy aparatury badawczej i kontrolno - pomiarowej, budowę, rozbudowę i unowocześnienie państwowych wzorców i wzorców odniesienia oraz stanowisk pomiarowych oraz zakup sprzętu komputerowego, urządzeń technicznych i środków transportu, prace budowlano - montażowe.

BUDŻET ADMINISTRACJI MIAR I ADMINISTRACJI PROBIERCZEJ
(plan na 2014 rok zgodnie z ustawą budżetową)

Budżet administracji miar i administracji probierczej składa się z dochodów i wydatków.
Dochody w 2014 r. zostały zaplanowane na poziomie 62 448 tys. zł, z czego ok. 85% do uzyskania przez jednostki terenowe:

 • okręgowe urzędy miar głównie za kontrolę metrologiczną przyrządów pomiarowych – 45 473 tys. zł,
 • okręgowe urzędy probiercze za przeprowadzane badania i cechowania wyrobów z metali szlachetnych – 7 600 tys. zł.

Dochody centrali GUM rzędu 9 375 tys. zł w ogromnej większości będą wpływami za udzielanie zezwoleń na wykonywanie instalacji, napraw oraz sprawdzanie tachografów samochodowych, za wydawanie decyzji o utworzeniu punktów legalizacyjnych, zatwierdzenia typu, za wydawanie potwierdzeń dla kas rejestrujących badanie, wzorcowanie oraz ekspertyzy przyrządów pomiarowych, za legalizację, a także ocenę zgodności i inne czynności metrologiczne oraz za przeprowadzanie egzaminów z zakresu sprawdzania tachografów cyfrowych i wydawanie w tym zakresie zaświadczeń.

Wydatki w 2014 r. administracji miar i administracji probierczej zostały zaplanowane na poziomie 125 529 tys. zł (centrala GUM – 35 657 tys. zł, jednostki terenowe – 89 872 tys. zł), w tym:

 • wydatki bieżące zostały zaplanowane na poziomie 121 551 tys. zł (centrala GUM – 33 437 tys. zł, jednostki terenowe – 88 114 tys. zł), w tym wynagrodzenia na poziomie 86 017 tys. zł (centrala GUM – 21 315 tys. zł, jednostki terenowe – 64 702 tys. zł),
 • wydatki majątkowe zostały zaplanowane na poziomie 3 978 tys. zł (centrala GUM – 2 220 tys. zł, jednostki terenowe – 1 758 tys. zł). Wydatki majątkowe będą przeznaczone na zakup stanowisk, aparatury badawczej i kontrolnopomiarowej, budowę i rozbudowę stanowisk pomiarowych, zakup systemów informatycznych i bazodanowych i termomodernizację budynków.

BUDŻET ADMINISTRACJI MIAR I ADMINISTRACJI PROBIERCZEJ
(wykonanie 2014 rok)

Budżet administracji miar i administracji probierczej składa się z dochodów i wydatków.
Dochody wykonane w 2014 r. kształtowały się na poziomie 70 519 tys. zł, z czego ok. 84% uzyskały jednostki terenowe:

 • okręgowe urzędy miar głównie za kontrolę metrologiczną przyrządów pomiarowych – 49 531 tys. zł,
 • okręgowe urzędy probiercze za przeprowadzone badania i cechowania wyrobów z metali szlachetnych – 9 426 tys. zł.

Dochody centrali GUM (Głównego Urzędu Miar) rzędu 11 562 tys. zł były głównie wpływami za udzielanie zezwoleń na wykonywanie instalacji, napraw oraz sprawdzanie tachografów samochodowych, za wydawanie decyzji o utworzeniu punktów legalizacyjnych, zatwierdzenia typu, za wydawanie potwierdzeń dla kas rejestrujących, badanie, wzorcowanie oraz ekspertyzy przyrządów pomiarowych, za legalizację, a także ocenę zgodności i inne czynności metrologiczne oraz za przeprowadzanie egzaminów z zakresu sprawdzania tachografów cyfrowych i wydawanie w tym zakresie zaświadczeń.

Wydatki wykonane w 2014 r. administracji miar i administracji probierczej kształtowały się na poziomie 127 616 tys. zł (centrala GUM – 35 477 tys. zł, jednostki terenowe – 92 139 tys. zł), w tym:

 • wydatki bieżące wyniosły 120 055 tys. zł (centrala GUM – 31 952 tys. zł, jednostki terenowe – 88 103 tys. zł), w tym wynagrodzenia wyniosły 83 069 tys. zł (centrala GUM – 20 764 tys. zł, jednostki terenowe – 62 305 tys. zł),
 • wydatki majątkowe wyniosły 7 561 tys. zł (centrala GUM – 3 525 tys. zł, jednostki terenowe – 4 036 tys. zł) i były wydane na zakupy aparatury badawczej i kontrolno - pomiarowej, budowę, rozbudowę i unowocześnienie państwowych wzorców i wzorców odniesienia oraz stanowisk pomiarowych, na zakup sprzętu komputerowego, urządzeń technicznych i środków transportu oraz prace budowlano-montażowe.

BUDŻET ADMINISTRACJI MIAR I ADMINISTRACJI PROBIERCZEJ
(plan na 2015 rok zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2015 r.)

Budżet administracji miar i administracji probierczej składa się z dochodów i wydatków.
Dochody w 2015 r. zostały zaplanowane na poziomie 65 827 tys. zł, z czego ok. 84% do uzyskania przez jednostki terenowe:

 • okręgowe urzędy miar głównie za kontrolę metrologiczną przyrządów pomiarowych – 46 234 tys. zł,
 • okręgowe urzędy probiercze za przeprowadzane badania i cechowania wyrobów z metali szlachetnych – 8 953 tys. zł.

Dochody centrali GUM rzędu 10 640 tys. zł będą głównie wpływami za udzielanie zezwoleń na wykonywanie instalacji, napraw oraz sprawdzanie tachografów samochodowych, za wydawanie decyzji o utworzeniu punktów legalizacyjnych, zatwierdzenia typu, za wydawanie potwierdzeń dla kas rejestrujących badanie, wzorcowanie oraz ekspertyzy przyrządów pomiarowych, za legalizację, a także ocenę zgodności i inne czynności metrologiczne oraz za przeprowadzanie egzaminów z zakresu sprawdzania tachografów cyfrowych i wydawanie w tym zakresie zaświadczeń.

Wydatki w 2015 r. administracji miar i administracji probierczej zostały zaplanowane na poziomie 131 237 tys. zł (centrala GUM – 41 742 tys. zł, w tym 5 660 tys. zł na remont zabytkowej siedziby GUM, jednostki terenowe – 89 495 tys. zł), w tym:

 • wydatki bieżące zostały zaplanowane na poziomie 127 159 tys. zł (centrala GUM – 39 467 tys. zł, jednostki terenowe – 87 692 tys. zł), w tym wynagrodzenia na poziomie 86 029 tys. zł (centrala GUM – 21 327 tys. zł, jednostki terenowe – 64 702 tys. zł),
 • wydatki majątkowe zostały zaplanowane na poziomie 4 078 tys. zł (centrala GUM – 2 275 tys. zł, jednostki terenowe – 1 803 tys. zł). Wydatki majątkowe będą przeznaczone na zakup stanowisk, aparatury badawczej i kontrolno - pomiarowej, budowę i rozbudowę stanowisk pomiarowych oraz sieci i systemów komputerowych, a także na prace budowlano–modernizacyjne.

BUDŻET ADMINISTRACJI MIAR I ADMINISTRACJI PROBIERCZEJ
(wykonanie 2015 rok)

Budżet administracji miar i administracji probierczej składa się z dochodów i wydatków.
Dochody wykonane w 2015 r. kształtowały się na poziomie 75 138 tys. zł, z czego ok. 84% do uzyskały jednostki terenowe:

 • okręgowe urzędy miar głównie za kontrolę metrologiczną przyrządów pomiarowych – 50 587 tys. zł,
 • okręgowe urzędy probiercze za przeprowadzone badania i cechowania wyrobów z metali szlachetnych – 12 656 tys. zł.

Dochody centrali GUM (Głównego Urzędu Miar) rzędu 11 895 tys. zł w były głównie wpływami za udzielanie zezwoleń na wykonywanie instalacji, napraw oraz sprawdzanie tachografów samochodowych, za wydawanie decyzji o utworzeniu punktów legalizacyjnych, zatwierdzenia typu, za wydawanie potwierdzeń dla kas rejestrujących, badanie, wzorcowanie oraz ekspertyzy przyrządów pomiarowych, za legalizację, a także ocenę zgodności i inne czynności metrologiczne oraz za przeprowadzanie egzaminów z zakresu sprawdzania tachografów cyfrowych i wydawanie w tym zakresie zaświadczeń.

Wydatki wykonane w 2015 r. administracji miar i administracji probierczej kształtowały się na poziomie 131 487 tys. zł (centrala GUM – 41 233 tys. zł, jednostki terenowe – 90 254 tys. zł), w tym:

 • wydatki bieżące wyniosły 124 503 tys. zł (centrala GUM – 36 255 tys. zł, jednostki terenowe – 88 248 tys. zł), w tym wynagrodzenia wyniosły 83 462 tys. zł (centrala GUM – 20 944 tys. zł, jednostki terenowe – 62 518 tys. zł),
 • wydatki majątkowe wyniosły 6 985 tys. zł (centrala GUM – 4 978 tys. zł, jednostki terenowe – 2 007 tys. zł) i były wydane na zakupy aparatury badawczej i kontrolno-pomiarowej, budowę, rozbudowę i unowocześnienie państwowych wzorców i wzorców odniesienia oraz stanowisk pomiarowych, na zakup sprzętu komputerowego, urządzeń technicznych i środków transportu oraz prace budowlano-montażowe.

BUDŻET ADMINISTRACJI MIAR I ADMINISTRACJI PROBIERCZEJ
(plan na 2016 rok zgodnie z ustawą budżetową z dnia 25 lutego 2016 r.)

Budżet administracji miar i administracji probierczej składa się z dochodów i wydatków.
Dochody w 2016 r. zostały zaplanowane na poziomie 63 849 tys. zł, z czego ok. 86,5% do uzyskania przez jednostki terenowe:

 • okręgowe urzędy miar głównie za kontrolę metrologiczną przyrządów pomiarowych – 45 317 tys. zł,
 • okręgowe urzędy probiercze za przeprowadzane badania i cechowania wyrobów z metali szlachetnych – 9 900 tys. zł.

Dochody centrali GUM rzędu 8 632 tys. zł będą głównie wpływami za udzielanie zezwoleń na wykonywanie instalacji, napraw oraz sprawdzanie tachografów samochodowych, za wydawanie decyzji o utworzeniu punktów legalizacyjnych, zatwierdzenia typu, za wydawanie potwierdzeń dla kas rejestrujących badanie, wzorcowanie oraz ekspertyzy przyrządów pomiarowych, za legalizację, a także ocenę zgodności i inne czynności metrologiczne oraz za przeprowadzanie egzaminów z zakresu sprawdzania tachografów cyfrowych i wydawanie w tym zakresie zaświadczeń.

Wydatki w 2016 r. administracji miar i administracji probierczej zostały zaplanowane na poziomie 137 134 tys. zł (centrala GUM – 39 797 tys. zł, jednostki terenowe – 97 337 tys. zł), w tym:

 • wydatki bieżące zostały zaplanowane na poziomie 127 801 tys. zł (centrala GUM – 33 829 tys. zł, jednostki terenowe – 93 968 tys. zł), w tym wynagrodzenia na poziomie 90 801 tys. zł (centrala GUM – 22 499 tys. zł, jednostki terenowe – 68 302 tys. zł),
 • wydatki majątkowe zostały zaplanowane na poziomie 9 333 tys. zł (centrala GUM – 5 964 tys. zł, jednostki terenowe – 3 369 tys. zł). Wydatki majątkowe będą przeznaczone na zakup stanowisk, aparatury badawczej i kontrolno-pomiarowej, budowę i rozbudowę stanowisk pomiarowych oraz sieci i systemów komputerowych, a także na prace budowlano–modernizacyjne.

BUDŻET ADMINISTRACJI MIAR I ADMINISTRACJI PROBIERCZEJ
(wykonanie 2016 rok)

Budżet administracji miar i administracji probierczej składa się z dochodów i wydatków.
Dochody wykonane w 2016 r. kształtowały się na poziomie 73 232 tys. zł, z czego ok. 86,2% uzyskały przez jednostki terenowe:

 • okręgowe urzędy miar głównie za kontrolę metrologiczną przyrządów pomiarowych – 51 310 tys. zł,
 • okręgowe urzędy probiercze za przeprowadzane badania i cechowania wyrobów z metali szlachetnych – 14 386 tys. zł.

Dochody centrali GUM rzędu 10 536 tys. zł były głównie wpływami za udzielanie zezwoleń na wykonywanie instalacji, napraw oraz sprawdzanie tachografów samochodowych, za wydawanie decyzji o utworzeniu punktów legalizacyjnych, zatwierdzenia typu, za wydawanie potwierdzeń dla kas rejestrujących badanie, wzorcowanie oraz ekspertyzy przyrządów pomiarowych, za legalizację, a także ocenę zgodności i inne czynności metrologiczne oraz za przeprowadzanie egzaminów z zakresu sprawdzania tachografów cyfrowych i wydawanie w tym zakresie zaświadczeń.

Wydatki w 2016 r. administracji miar i administracji probierczej kształtowały się na poziomie 137 531 tys. zł (centrala GUM – 37 007 tys. zł, jednostki terenowe – 100 524 tys. zł), w tym:

 • wydatki bieżące wyniosły 128 205 tys. zł (centrala GUM – 33 643 tys. zł, jednostki terenowe – 94 562 tys. zł), w tym wynagrodzenia na poziomie 89 158 tys. zł (centrala GUM – 22 368 tys. zł, jednostki terenowe – 66 790 tys. zł),
 • wydatki majątkowe wyniosły 9 326 tys. zł (centrala GUM – 3 365 tys. zł, jednostki terenowe – 5 961 tys. zł). Wydatki majątkowe były przeznaczone na zakup stanowisk, aparatury badawczej i kontrolno-pomiarowej, budowę i rozbudowę stanowisk pomiarowych oraz sieci i systemów komputerowych, a także na prace budowlano–modernizacyjne.

BUDŻET ADMINISTRACJI MIAR I ADMINISTRACJI PROBIERCZEJ
(plan na 2017 rok zgodnie z ustawą budżetową z dnia 16 grudnia 2016 r. Dz. U. 2017 r. poz. 108)

Budżet administracji miar i administracji probierczej składa się z dochodów i wydatków.
Dochody w 2017 r. zostały zaplanowane na poziomie 65 798 tys. zł, z czego ok. 86,8% do uzyskania przez jednostki terenowe:

 • okręgowe urzędy miar głównie za kontrolę metrologiczną przyrządów pomiarowych – 45 930 tys. zł,
 • okręgowe urzędy probiercze za przeprowadzane badania i cechowania wyrobów z metali szlachetnych – 11 200 tys. zł.

Dochody centrali GUM rzędu 8 668 tys. zł będą głównie wpływami za udzielanie zezwoleń na wykonywanie instalacji, napraw oraz sprawdzanie tachografów samochodowych, za wydawanie decyzji o utworzeniu punktów legalizacyjnych, zatwierdzenia typu, za wydawanie potwierdzeń dla kas rejestrujących badanie, wzorcowanie oraz ekspertyzy przyrządów pomiarowych, za legalizację, a także ocenę zgodności i inne czynności metrologiczne oraz za przeprowadzanie egzaminów z zakresu sprawdzania tachografów cyfrowych i wydawanie w tym zakresie zaświadczeń.

Wydatki w 2017 r. administracji miar i administracji probierczej zostały zaplanowane na poziomie 144 257 tys. zł (centrala GUM – 45 416 tys. zł, jednostki terenowe – 98 841 tys. zł), w tym:

 • wydatki bieżące zostały zaplanowane na poziomie 131 693 tys. zł (centrala GUM – 36 268 tys. zł, jednostki terenowe – 95 425 tys. zł), w tym wynagrodzenia na poziomie 94 022 tys. zł (centrala GUM – 24 567 tys. zł, jednostki terenowe – 69 455 tys. zł),
 • wydatki majątkowe zostały zaplanowane na poziomie 12 564 tys. zł (centrala GUM – 9 148 tys. zł, jednostki terenowe – 3 416 tys. zł). Wydatki majątkowe będą przeznaczone na zakup stanowisk, aparatury badawczej i kontrolno-pomiarowej, budowę i rozbudowę stanowisk pomiarowych oraz sieci i systemów komputerowych, a także na prace budowlano–modernizacyjne.

BUDŻET ADMINISTRACJI MIAR I ADMINISTRACJI PROBIERCZEJ
(wykonanie 2017 rok)

Budżet administracji miar i administracji probierczej składa się z dochodów i wydatków.

Dochody wykonane w 2017 r. kształtowały się na poziomie 70 876 tys. zł, z czego ok. 86,2% uzyskały przez jednostki terenowe:  

 • okręgowe urzędy miar głównie za kontrolę metrologiczną przyrządów pomiarowych – 49 878 tys. zł,  
 • okręgowe urzędy probiercze za przeprowadzane badania i cechowania wyrobów z metali szlachetnych – 11 190 tys. zł.

Dochody centrali GUM rzędu 9 808 tys. zł były głównie wpływami za udzielanie zezwoleń na wykonywanie instalacji, napraw oraz sprawdzanie tachografów samochodowych, za wydawanie decyzji o utworzeniu punktów legalizacyjnych, zatwierdzenia typu, za wydawanie potwierdzeń dla kas rejestrujących badanie, wzorcowanie oraz ekspertyzy przyrządów pomiarowych, za legalizację, a także ocenę zgodności i inne czynności metrologiczne oraz za przeprowadzanie egzaminów z zakresu sprawdzania tachografów cyfrowych i wydawanie w tym zakresie zaświadczeń.


Wydatki w 2017 r. administracji miar i administracji probierczej kształtowały się na poziomie 146 892 tys. zł (centrala GUM – 41 488 tys. zł, jednostki terenowe – 105 404 tys. zł), w tym:

 • wydatki bieżące wyniosły 132 871 tys. zł (centrala GUM – 35 114 tys. zł, jednostki terenowe – 97 757 tys. zł), w tym wynagrodzenia na poziomie 91 892 tys. zł (centrala GUM – 22 885 tys. zł, jednostki terenowe – 69 007 tys. zł),
 • wydatki majątkowe wyniosły 14 021 tys. zł (centrala GUM – 6 374 tys. zł, jednostki terenowe – 7 647 tys. zł). Wydatki majątkowe były przeznaczone na zakup stanowisk, aparatury badawczej i kontrolno-pomiarowej, budowę i rozbudowę stanowisk pomiarowych oraz sieci i systemów komputerowych, a także na prace budowlano–modernizacyjne.

BUDŻET ADMINISTRACJI MIAR I ADMINISTRACJI PROBIERCZEJ 
(plan na 2018 rok zgodnie z ustawą budżetową z dnia 11 stycznia 2018 r. Dz. U. 2018 r. poz. 291)

Budżet administracji miar i administracji probierczej składa się z dochodów i wydatków.

Dochody w 2018 r. zostały zaplanowane na poziomie 66 826 tys. zł, z czego ok. 85,1% do uzyskania przez jednostki terenowe:

 • okręgowe urzędy miar głównie za kontrolę metrologiczną przyrządów pomiarowych – 46 050 tys. zł,
 • okręgowe urzędy probiercze za przeprowadzane badania i cechowania wyrobów z metali szlachetnych – 10 800 tys. zł.

Dochody centrali GUM rzędu 9 976 tys. zł będą głównie wpływami za udzielanie zezwoleń na wykonywanie instalacji, napraw oraz sprawdzanie tachografów samochodowych, za wydawanie decyzji o utworzeniu punktów legalizacyjnych, zatwierdzenia typu, za wydawanie potwierdzeń dla kas rejestrujących badanie, wzorcowanie oraz ekspertyzy przyrządów pomiarowych, za legalizację, a także ocenę zgodności i inne czynności metrologiczne oraz za przeprowadzanie egzaminów z zakresu sprawdzania tachografów cyfrowych i wydawanie w tym zakresie zaświadczeń.

Wydatki w 2018 r. administracji miar i administracji probierczej zostały zaplanowane na poziomie 159 698 tys. zł (centrala GUM – 60 270 tys. zł, jednostki terenowe – 99 428 tys. zł), w tym:

 • wydatki bieżące zostały zaplanowane na poziomie 137 134 tys. zł (centrala GUM – 41 122 tys. zł, jednostki terenowe – 96 012 tys. zł), w tym wynagrodzenia na poziomie 94 749 tys. zł (centrala GUM – 24 733 tys. zł, jednostki terenowe – 70 016 tys. zł),
 • wydatki majątkowe zostały zaplanowane na poziomie 22 564 tys. zł (centrala GUM – 19 148 tys. zł, jednostki terenowe – 3 416 tys. zł). Wydatki majątkowe będą przeznaczone na zakup stanowisk, aparatury badawczej i kontrolno-pomiarowej, budowę i rozbudowę stanowisk pomiarowych oraz sieci i systemów komputerowych, a także na prace budowlano–modernizacyjne.

BUDŻET ADMINISTRACJI MIAR I ADMINISTRACJI PROBIERCZEJ
(wykonanie 2018 rok)

Dochody wykonane w 2018 r. kształtowały się na poziomie 69 668 tys. zł, z czego ok. 87,2% uzyskały przez jednostki terenowe:  

 • okręgowe urzędy miar głównie za kontrolę metrologiczną przyrządów pomiarowych – 49 467,3 tys. zł,  
 • okręgowe urzędy probiercze za przeprowadzane badania i cechowania wyrobów z metali szlachetnych – 11 248,7 tys. zł.

Dochody centrali GUM rzędu 8 952 tys. zł były w większości wpływami za wydawanie decyzji o utworzeniu punktów legalizacyjnych, za upoważnienia do legalizacji pierwotnej i ponownej, za badanie i przeprowadzanie oceny zgodności przyrządów pomiarowych, za udzielanie zezwoleń na wykonywanie instalacji, napraw oraz sprawdzanie tachografów samochodowych, za wzorcowanie oraz ekspertyzy przyrządów pomiarowych i inne czynności metrologiczne, a także za czynności z zakresu kas rejestrujących, polegające na wykonywaniu badań w zakresie kryteriów i warunków technicznych oraz wydawaniu potwierdzeń.

Wydatki w 2018 r. administracji miar i administracji probierczej kształtowały się na poziomie 164 480 tys. zł (centrala GUM – 50 060 tys. zł, jednostki terenowe –114 420 tys. zł), w tym:

 • wydatki bieżące wyniosły 141 944 tys. zł (centrala GUM – 39 152 tys. zł, jednostki terenowe – 102 792 tys. zł), w tym wynagrodzenia na poziomie 94 034 tys. zł (centrala GUM – 24 337 tys. zł, jednostki terenowe – 69 697 tys. zł), 
 • wydatki majątkowe wyniosły 22 005  tys. zł (centrala GUM – 10 727 tys. zł, jednostki terenowe – 11 278 tys. zł).

Wydatki majątkowe były przeznaczone na zakup stanowisk, aparatury badawczej i kontrolno-pomiarowej, budowę i rozbudowę stanowisk pomiarowych oraz sieci i systemów komputerowych, a także na prace budowlano–modernizacyjne.


BUDŻET ADMINISTRACJI MIAR I ADMINISTRACJI PROBIERCZEJ
(projekt planu na 2019 rok zgodnie z projektem ustawy budżetowej na 2019 r.)

Budżet administracji miar i administracji probierczej składa się z dochodów i wydatków.

Dochody w 2019 r. zostały zaplanowane na poziomie 66 874 tys. zł, z czego ok. 85% do uzyskania przez jednostki terenowe:

 • okręgowe urzędy miar głównie za kontrolę metrologiczną przyrządów pomiarowych – 46 094 tys. zł,
 • okręgowe urzędy probiercze za przeprowadzane badania i cechowania wyrobów z metali szlachetnych – 10 800 tys. zł.

Dochody centrali GUM rzędu 9 980 tys. zł będą głównie wpływami za udzielanie zezwoleń na wykonywanie instalacji, napraw oraz sprawdzanie tachografów samochodowych, za wydawanie decyzji o utworzeniu punktów legalizacyjnych, zatwierdzenia typu, za wydawanie potwierdzeń dla kas rejestrujących badanie, wzorcowanie oraz ekspertyzy przyrządów pomiarowych, za legalizację, a także ocenę zgodności i inne czynności metrologiczne oraz za przeprowadzanie egzaminów z zakresu sprawdzania tachografów cyfrowych i wydawanie w tym zakresie zaświadczeń.

Wydatki w 2019 r. administracji miar i administracji probierczej zostały zaplanowane na poziomie 155 791 tys. zł (centrala GUM – 51 352 tys. zł, jednostki terenowe – 104 439 tys. zł), w tym:

 • wydatki bieżące zostały zaplanowane na poziomie 137 743 tys. zł (centrala GUM – 38 710 tys. zł, jednostki terenowe – 99 033 tys. zł), w tym wynagrodzenia na poziomie 99 136 tys. zł (centrala GUM – 25 094 tys. zł, jednostki terenowe – 74 042 tys. zł),
 • wydatki majątkowe zostały zaplanowane na poziomie 18 048 tys. zł (centrala GUM – 12 642 tys. zł, jednostki terenowe – 5 406 tys. zł). Wydatki majątkowe będą przeznaczone na zakup stanowisk, aparatury badawczej i kontrolno-pomiarowej, budowę i rozbudowę stanowisk pomiarowych oraz sieci i systemów komputerowych, a także na prace budowlano–modernizacyjne.

BUDŻET ADMINISTRACJI MIAR I ADMINISTRACJI PROBIERCZEJ
(wykonanie 2019 rok)

Budżet administracji miar i administracji probierczej składa się z dochodów i wydatków.

Dochody wykonane w 2019 r. kształtowały się na poziomie 72 618 tys. zł, z czego ok. 88,5% uzyskały przez jednostki terenowe:  

 • okręgowe urzędy miar głównie za kontrolę metrologiczną przyrządów pomiarowych – 53 005,3 tys. zł, 
 • okręgowe urzędy probiercze za przeprowadzane badania i cechowania wyrobów z metali szlachetnych – 11 238,7 tys. zł.

Dochody centrali GUM rzędu 8 374 tys. zł były w większości wpływami za wydawanie decyzji o utworzeniu punktów legalizacyjnych, za upoważnienia do legalizacji pierwotnej i ponownej, za badanie i przeprowadzanie oceny zgodności przyrządów pomiarowych, za udzielanie zezwoleń na wykonywanie instalacji, napraw oraz sprawdzanie tachografów samochodowych, za wzorcowanie oraz ekspertyzy przyrządów pomiarowych i inne czynności metrologiczne, a także za czynności z zakresu kas rejestrujących, polegające na wykonywaniu badań w zakresie kryteriów i warunków technicznych oraz wydawaniu potwierdzeń.

Wydatki w 2019 r. administracji miar i administracji probierczej kształtowały się na poziomie 155 169 tys. zł (centrala GUM – 50 499 tys. zł, jednostki terenowe – 104 670 tys. zł), w tym:

 • wydatki bieżące wyniosły 140 934 tys. zł (centrala GUM – 39 754 tys. zł, jednostki terenowe – 101 180 tys. zł), w tym wynagrodzenia na poziomie 98 682 tys. zł (centrala GUM – 25 419 tys. zł, jednostki terenowe – 73 263 tys. zł),
 • wydatki majątkowe wyniosły 13 740 tys. zł (centrala GUM – 10 599 tys. zł, jednostki terenowe – 3 141 tys. zł).

Wydatki majątkowe były przeznaczone na zakup stanowisk, aparatury badawczej i kontrolno-pomiarowej, budowę i rozbudowę stanowisk pomiarowych oraz sieci i systemów komputerowych, a także na prace budowlano–modernizacyjne.


BUDŻET ADMINISTRACJI MIAR I ADMINISTRACJI PROBIERCZEJ
(plan na 2020 rok zgodnie z ustawą budżetową z dnia 14 lutego 2020 r. Dz.U. 2020 poz. 571)

Budżet administracji miar i administracji probierczej składa się z dochodów i wydatków.
Dochody w 2020 r. zostały zaplanowane na poziomie 65 552 tys. zł, z czego ok. 86,1% do uzyskania przez jednostki terenowe:

 • okręgowe urzędy miar głównie za kontrolę metrologiczną przyrządów pomiarowych – 45 622 tys. zł,
 • okręgowe urzędy probiercze za przeprowadzane badania i cechowania wyrobów z metali szlachetnych – 10 800 tys. zł.

Dochody centrali GUM rzędu 9 130 tys. zł zaplanowano głównie z tytułu wpływów za udzielanie zezwoleń na wykonywanie instalacji, napraw oraz sprawdzanie tachografów samochodowych, za wydawanie decyzji o utworzeniu punktów legalizacyjnych, zatwierdzenia typu, za wydawanie potwierdzeń dla kas rejestrujących badanie, wzorcowanie oraz ekspertyzy przyrządów pomiarowych, za legalizację, a także ocenę zgodności i inne czynności metrologiczne oraz za przeprowadzanie egzaminów z zakresu sprawdzania tachografów cyfrowych i wydawanie w tym zakresie zaświadczeń.


(plan na 2020 rok zgodnie z nowelizacją ustawy budżetowej z dnia 28 października 2020 r. Dz.U. 2020 poz. 1919)


Dochody w 2020 r. po nowelizacji ustawy budżetowej zostały zaplanowane na poziomie 59 584 tys. zł, z czego ok. 88,4% do uzyskania przez jednostki terenowe:

 • okręgowe urzędy miar głównie za kontrolę metrologiczną przyrządów pomiarowych – 44 644 tys. zł,
 • okręgowe urzędy probiercze za przeprowadzane badania i cechowania wyrobów z metali szlachetnych – 8 000 tys. zł.

Dochody centrali GUM rzędu 6 940 tys. zł zaplanowano głównie z tytułu wpływów za udzielanie zezwoleń na wykonywanie instalacji, napraw oraz sprawdzanie tachografów samochodowych, za wydawanie decyzji o utworzeniu punktów legalizacyjnych, zatwierdzenia typu, za wydawanie potwierdzeń dla kas rejestrujących badanie, wzorcowanie oraz ekspertyzy przyrządów pomiarowych, za legalizację, a także ocenę zgodności i inne czynności metrologiczne oraz za przeprowadzanie egzaminów z zakresu sprawdzania tachografów cyfrowych i wydawanie w tym zakresie zaświadczeń.
 
Wydatki w 2020 r. administracji miar i administracji probierczej zostały zaplanowane na poziomie 170 620 tys. zł (centrala GUM – 57 042 tys. zł, jednostki terenowe – 113 578 tys. zł), w tym:

 • wydatki bieżące zostały zaplanowane na poziomie 157 443 tys. zł (centrala GUM – 48 187 tys. zł, jednostki terenowe –109 256 tys. zł), w tym wynagrodzenia na poziomie 109 471 tys. zł (centrala GUM – 28 856 tys. zł, jednostki terenowe – 80 615 tys. zł), 
 • wydatki majątkowe zostały zaplanowane na poziomie 12 756 tys. zł (centrala GUM – 8 756 tys. zł, jednostki terenowe – 4 000 tys. zł).

Wydatki majątkowe zaplanowano z przeznaczeniem na zakup stanowisk, aparatury badawczej i kontrolno-pomiarowej, budowę i rozbudowę stanowisk pomiarowych oraz sieci i systemów komputerowych, a także na prace budowlano–modernizacyjne.


BUDŻET ADMINISTRACJI MIAR I ADMINISTRACJI PROBIERCZEJ
(wykonanie 2020 rok)

Budżet administracji miar i administracji probierczej składa się z dochodów i wydatków.

Dochody wykonane w 2020 r. kształtowały się na poziomie 66 320 tys. zł, z czego ok. 90,7% uzyskały przez jednostki terenowe:  

 • okręgowe urzędy miar głównie za kontrolę metrologiczną przyrządów pomiarowych – 51 284 tys. zł, 
 • okręgowe urzędy probiercze za przeprowadzane badania i cechowania wyrobów z metali szlachetnych – 8 882 tys. zł.

Dochody centrali GUM rzędu 6 154 tys. zł były w większości wpływami za wydawanie decyzji o utworzeniu punktów legalizacyjnych, za upoważnienia do legalizacji pierwotnej i ponownej, za badanie i przeprowadzanie oceny zgodności przyrządów pomiarowych, za udzielanie zezwoleń na wykonywanie instalacji, napraw oraz sprawdzanie tachografów samochodowych, za wzorcowanie oraz ekspertyzy przyrządów pomiarowych i inne czynności metrologiczne, a także za czynności z zakresu kas rejestrujących, polegające na wykonywaniu badań w zakresie kryteriów i warunków technicznych oraz wydawaniu potwierdzeń.

Wydatki w 2020 r. administracji miar i administracji probierczej kształtowały się na poziomie 163 877 tys. zł (centrala GUM – 49 813 tys. zł, jednostki terenowe – 114 064 tys. zł), w tym:

 • wydatki bieżące wyniosły 153 174 tys. zł (centrala GUM – 43 515 tys. zł, jednostki terenowe – 109 659 tys. zł),
 • wydatki majątkowe wyniosły 10 230 tys. zł (centrala GUM – 6 208 tys. zł, jednostki terenowe – 4 022 tys. zł).

Wydatki majątkowe były przeznaczone na zakup stanowisk, aparatury badawczej i kontrolno-pomiarowej, budowę i rozbudowę stanowisk pomiarowych oraz sieci i systemów komputerowych, a także na prace budowlano–modernizacyjne.


BUDŻET ADMINISTRACJI MIAR I ADMINISTRACJI PROBIERCZEJ
(plan na 2021 rok zgodnie z ustawą budżetową z dnia 20 stycznia 2021 r. Dz.U. z 2021 r. poz. 190)

Budżet administracji miar i administracji probierczej składa się z dochodów i wydatków.

Dochody w 2021 r. zostały zaplanowane na poziomie 64 313 tys. zł, z czego ok. 88,6 % do uzyskania przez jednostki terenowe:

 • okręgowe urzędy miar głównie za kontrolę metrologiczną przyrządów pomiarowych – 46 181 tys. zł,
 • okręgowe urzędy probiercze za przeprowadzane badania i cechowania wyrobów z metali szlachetnych –10 800 tys. zł.

Dochody centrali GUM rzędu 7 332 tys. zł będą głównie wpływami za udzielanie zezwoleń na wykonywanie instalacji, napraw oraz sprawdzanie tachografów samochodowych, za wydawanie decyzji o utworzeniu punktów legalizacyjnych, zatwierdzenia typu, za wydawanie potwierdzeń dla kas rejestrujących badanie, wzorcowanie oraz ekspertyzy przyrządów pomiarowych, za legalizację, a także ocenę zgodności i inne czynności metrologiczne oraz za przeprowadzanie egzaminów z zakresu sprawdzania tachografów cyfrowych i wydawanie w tym zakresie zaświadczeń.
 
Wydatki w 2021 r. administracji miar i administracji probierczej zostały zaplanowane na poziomie 166 515 tys. zł (centrala GUM – 54 476 tys. zł, jednostki terenowe – 112 039 tys. zł), w tym:

 • wydatki bieżące zostały zaplanowane na poziomie 156 616 tys. zł (centrala GUM – 47 780 tys. zł, jednostki terenowe – 108 836 tys. zł), w tym wynagrodzenia na poziomie 108 307 tys. zł (centrala GUM – 29 341 tys. zł, jednostki terenowe – 78 966 tys. zł),
 • wydatki majątkowe zostały zaplanowane na poziomie 9 442 tys. zł (centrala GUM – 6 596 tys. zł, jednostki terenowe – 2 846 tys. zł).

Wydatki majątkowe będą przeznaczone na zakup stanowisk, aparatury badawczej i kontrolno-pomiarowej, budowę i rozbudowę stanowisk pomiarowych oraz sieci i systemów komputerowych, a także na prace budowlano–modernizacyjne.


BUDŻET ADMINISTRACJI MIAR I ADMINISTRACJI PROBIERCZEJ 
(wykonanie 2021 rok)

 

BUDŻET ADMINISTRACJI MIAR I ADMINISTRACJI PROBIERCZEJ
(plan na 2022 rok zgodnie z ustawą budżetową z dnia 17 grudnia 2021 r. Dz.U. z 2022 r. poz. 270)

Budżet administracji miar i administracji probierczej składa się z dochodów i wydatków.

Dochody w 2022 r. zostały zaplanowane na poziomie 64 347 tys. zł, z czego ok. 89,5% do uzyskania przez jednostki terenowe:

 • okręgowe urzędy miar głównie za kontrolę metrologiczną przyrządów pomiarowych – 47 595 tys. zł,
 • okręgowe urzędy probiercze za przeprowadzane badania i cechowania wyrobów z metali szlachetnych –10 000 tys. zł.

Dochody centrali GUM rzędu 6 752 tys. zł będą głównie wpływami za udzielanie zezwoleń na wykonywanie instalacji, napraw oraz sprawdzanie tachografów samochodowych, za wydawanie decyzji o utworzeniu punktów legalizacyjnych, zatwierdzenia typu, za czynności z zakresu kas rejestrujących, polegających na wykonywaniu badań w zakresie kryteriów i warunków technicznych oraz wydawaniu potwierdzeń, wzorcowanie oraz ekspertyzy przyrządów pomiarowych, za legalizację, a także ocenę zgodności i inne czynności metrologiczne oraz za przeprowadzanie egzaminów z zakresu sprawdzania tachografów cyfrowych i wydawanie w tym zakresie zaświadczeń.
 
Wydatki budżetu państwa w 2022 r. administracji miar i administracji probierczej zostały zaplanowane na poziomie 174 775 tys. zł (centrala GUM – 56 666 tys. zł, jednostki terenowe – 118 109 tys. zł), w tym:

 • wydatki bieżące zostały zaplanowane na poziomie 166 260 tys. zł (centrala GUM – 51 095 tys. zł, jednostki terenowe – 115 165 tys. zł), w tym wynagrodzenia na poziomie 116 251 tys. zł (centrala GUM – 32 783 tys. zł, jednostki terenowe – 83 468 tys. zł),
 • wydatki majątkowe zostały zaplanowane na poziomie 8 515 tys. zł (centrala GUM – 5 571 tys. zł, jednostki terenowe – 2 944 tys. zł).

Wydatki majątkowe będą przeznaczone głównie na zakup stanowisk, aparatury badawczej i kontrolno-pomiarowej, budowę i rozbudowę stanowisk pomiarowych i systemów informatycznych, zakup sprzętu informatycznego a także na prace budowlano–modernizacyjne.

 

Plan dochodów i wydatków budżetu państwa dla części 64 - GUM (OUM, OUP, Centrala GUM) na rok 2023

Plan finansowy na 2023 r. - Centrala GUM -wydatki budżetu środków europejskich

Metadane

Data publikacji : 18.02.2016
Data modyfikacji : 17.07.2023
Podmiot udostępniający informację:
Główny Urząd Miar
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Misterkiewicz Biuro Zarządzania Finansami
Osoba udostępniająca informację:
Redakcja Biuletynu Informacji Publicznej GUM
Osoba modyfikująca informację:
Agnieszka Goszczyńska
do góry