Biuletyn Informacji Publicznej Główny Urząd Miar

Główny Urząd Miar

ul. Elektoralna 2, 00-139 Warszawa
NIP: 525-10-08-361
tel.:  22 581 93 99 (centrala), 22 620 02 41
e-mail: gum@gum.gov.pl
skrzynka ePUAP: /a6504faby2/SkrytkaESP

Strona https://www.gum.gov.pl/ jest oficjalnym serwisem Głównego Urzędu Miar

 

Znoszenie ograniczeń w działalności Głównego Urzędu Miar

Decyzja Prezesa GUM uchylająca decyzję w sprawie wprowadzenia ograniczeń w wykonywaniu zadań przez Główny Urząd Miar

Działalności Głównego Urzędu Miar w stanie epidemii koronawirusa COVID-19

Komunikat Prezesa GUM dot. legalizacji ponownej

 

Chcesz złożyć wniosek do GUM przez ePUAP?

 

do góry