Biuletyn Informacji Publicznej Główny Urząd Miar

Główny Urząd Miar

ul. Elektoralna 2, 00-139 Warszawa
NIP: 525-10-08-361
tel.:  22 581 93 99 (centrala), 22 620 02 41
fax:  22 581 93 92
e-mail: gum@gum.gov.pl

Główny Urząd Miar jest czynny w godz. 8:00-16:00.

Informujemy, że recepcja, kancelaria główna i Punkt Obsługi Klienta (POK) pracują w godzinach 7:45-16:15. POK przyjmuje i wydaje przyrządy pomiarowe w godz. 7:45-16:15, z wyłączeniem listy przyrządów, które przyjmowane są wyłącznie w godz. 8:00-16:00.

do góry