Projekty rozporządzeń

Projekty rozporządzeń

Autor : Konrad Stolarski
  1. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie
    w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać gazomierze i przeliczniki do gazomierzy, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych Plik PDF
  2. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać taksometry elektroniczne, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych Plik PDF
  3. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie
    w sprawie wymagań, którym powinny przyrządy do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych Plik PDF
  4. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie
    w sprawie wymagań, którym powinny przyrządy do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych Plik PDF

Metadane

Data publikacji : 21.08.2015
Data modyfikacji : 18.12.2017
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Główny Urząd Miar
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Konrad Stolarski Biuro Dyrektora Generalnego
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Goszczyńska Redakcja Biuletynu Informacji Publicznej GUM
Osoba modyfikująca informację:
Agnieszka Goszczyńska
do góry