Administracja miar

Administracja miar

Autor : Jan Landowski
Struktura administracji miar w Polsce jest trzystopniowa i składa się z:
  • Głównego Urzędu Miar (siedziba centrali w Warszawie),
  • 9 okręgowych urzędów miar (mających siedziby w: Bydgoszczy, Gdańsku, Łodzi, Katowicach, Krakowie, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu) oraz
  • 58 obwodowych urzędów miar.
Działalność okręgowych i obwodowych urzędów miar obejmuje między innymi:
  • wykonywanie czynności związanych z legalizacją przyrządów pomiarowych,
  • wzorcowanie (kalibrację) przyrządów pomiarowych oraz sprawdzanie i wykonywanie ekspertyz przyrządów pomiarowych,
  • udział w wykonywanych przez Główny Urząd Miar badaniach przyrządów pomiarowych w celu zatwierdzenia typu,
  • wykonywanie czynności związanych z nadzorem nad przestrzeganiem przepisów prawa o miarach oraz współpracę w tym zakresie z administracją rządową i samorządową,
  • nadzór nad paczkowaniem towarów i produkcją butelek miarowych zgodnie z ustawą z dnia 7 maja 2009 r. o towarach paczkowanych.
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie zniesienia niektórych obwodowych urzędów miar oraz określenia obszaru działania i siedzib okręgowych i obwodowych urzędów miar (Dz.U. 2010 nr 56 poz. 341)

Metadane

Data publikacji : 20.10.2016
Data modyfikacji : 16.08.2017
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Główny Urządu Miar
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jan Landowski Biuro Strategii
Osoba udostępniająca informację:
Redakcja Biuletynu Informacji Publicznej GUM
Osoba modyfikująca informację:
Agnieszka Goszczyńska
do góry