Szkolenia

Wykaz szkoleń metrologicznych

Autor : Paweł Oracz

Szczegółowe informacje na temat szkoleń organizowanych przez Główny Urząd Miar na stronie GUM. Aktualne informacje można uzyskać pod numerem tel.: 22 581 92 38 lub 22 581 94 14, fax: 22 581 93 87; e-mail: szkolenie@gum.gov.pl

 

Lp. Nazwa kursu  
1 Szacowanie niepewności pomiarów  
2 Wybrane zagadnienia metrologii ogólnej  
3 Wzorcowanie płytek wzorcowych  
4 Wzorcowanie przyrządów użytkowych do pomiaru długości  
5 Wzorcowanie ciśnieniomierzy elektronicznych i sprężynowych  
6 Wzorcowanie termometrów szklanych cieczowych  
7 Wzorcowanie czujników termometrów rezystancyjnych, czujników termoelektrycznych i termometrów elektrycznych   
8 Wzorcowanie szklanych przyrządów pomiarowych  
9 Wzorcowanie siłomierzy  
10 Legalizacja tachografów samochodowych  
11 Wzorcowanie twardościomierzy  
12 Wzorcowanie elektronicznych mierników cyfrowych  
13 Sprawdzanie przekładników prądowych i napięciowych  
14 Wzorcowanie pehametrów i konduktometrów. Zasady statystycznej obróbki wyników pomiarów (obliczanie niepewności)  
15 Wzorcowanie sekundomierzy mechanicznych, elektrycznych i elektronicznych  
16 Wzorcowanie wag i wzorców masy  
17 Wzorcowanie mierników drgań mechanicznych   
18 Wzorcowanie mierników poziomu dźwięku  
19 Wzorcowanie audiometrów tonowych  
20 Wzorcowanie kalibratorów akustycznych  
21 Wzorcowanie maszyn wytrzymałościowych  

 

Terminy szkoleń ustalane są na bieżąco w odpowiedzi na składane zlecenia w Biurze Dyrektora Generalnego Głównego Urzędu Miar. Zawiadomienia o szkoleniu oraz projekt umowy przesyłane są zainteresowanym z dwutygodniowym wyrzedzeniem. W zawiadomieniu podany jest również koszt oraz forma zapłaty.

Metadane

Data publikacji : 03.02.2017
Data modyfikacji : 07.12.2017
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Główny Urząd Miar
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Paweł Oracz Biuro Dyrektora Generalnego
Osoba udostępniająca informację:
Redakcja Biuletynu Informacji Publicznej GUM
Osoba modyfikująca informację:
Agnieszka Goszczyńska
do góry