Szkolenia

Wykaz szkoleń metrologicznych

Autor : Paweł Oracz

 

Lp. Nazwa kursu Czas trwania kursu
1 Szacowanie niepewności pomiarów 2 dni
2 Wybrane zagadnienia metrologii ogólnej 5 dni
3 Wzorcowanie płytek wzorcowych 5 dni
4 Wzorcowanie przyrządów użytkowych do pomiaru długości 5 dni
5 Wzorcowanie ciśnieniomierzy elektronicznych i sprężynowych 3 dni
6 Wzorcowanie termometrów szklanych cieczowych 4 dni
7 Wzorcowanie czujników termometrów rezystancyjnych, czujników termoelektrycznych i termometrów elektrycznych  4 dni
8 Wzorcowanie szklanych przyrządów pomiarowych 5 dni
9 Wzorcowanie siłomierzy 2 dni
10 Legalizacja tachografów samochodowych 1 dzień
11 Wzorcowanie twardościomierzy 3 dni
12 Wzorcowanie elektronicznych mierników cyfrowych 3 dni
13 Sprawdzanie przekładników prądowych i napięciowych 5 dni
14 Wzorcowanie pehametrów i konduktometrów. Zasady statystycznej obróbki wyników pomiarów (obliczanie niepewności) 3 dni
15 Wzorcowanie sekundomierzy mechanicznych, elektrycznych i elektronicznych 3 dni
16 Wzorcowanie wag i wzorców masy 3 dni
17 Wzorcowanie mierników drgań mechanicznych  4 dni
18 Wzorcowanie mierników poziomu dźwięku 5 dni
19 Wzorcowanie audiometrów tonowych 5 dni
20 Wzorcowanie kalibratorów akustycznych 3 dni
21 Wzorcowanie maszyn wytrzymałościowych 2 dni

 

 

 

Terminy szkoleń ustalane są na bieżąco w odpowiedzi na składane zlecenia w Biurze Dyrektora Generalnego Głównego Urzędu Miar. Zawiadomienia o szkoleniu oraz projekt umowy przesyłane są zainteresowanym z dwutygodniowym wyrzedzeniem. W zawiadomieniu podany jest również koszt oraz forma zapłaty.

 

Orientacyjny koszt szkolenia:

 

 

ok. 1.080 zł/os. - szkolenie 3-dniowe,

ok. 1.800 zł/os. - szkolenie 5-dniowe,

ok. 3.600 zł/os. - szkolenie 10-dniowe

 

 

 

Powyższe ceny są kwotami netto. Od dnia 1 stycznia 2011 roku szkolenia prowadzone przez GUM objęte są stawką VAT 23 proc.

 

Koszt szkolenia obejmuje: wykłady, ćwiczenia, materiały szkoleniowe, oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Główny Urząd Miar nie zapewnia uczestnikom szkolenia noclegów i wyżywienia.

 

Wszystkie kursy prowadzone są systemem stacjonarnym (z całkowitym oderwaniem od pracy) i zakończone testem egzaminacyjnym. Pozytywne złożenie egzaminu potwierdzone zostanie wydaniem odpowiedniego zaświadczenia.

 

 

 

 

Tematyka szkoleń metrologicznych obejmuje:

·         omówienie obowiązujących aktów prawnych oraz wymagania metrologiczne, którym powinny odpowiadać przyrządy pomiarowe,

·         budowę i zasadę działania danej grupy przyrządów pomiarowych,

·         metody sprawdzania przyrządów pomiarowych,

·         dokumentowanie i ocena wyników pomiarów, szacowanie niepewności pomiarów,

·         wykonywanie czynności związanych z legalizacją  dla przyrządów, które podlegają temu obowiązkowi.

 

 

 

Tematyka kursu „Wybrane zagadnienia metrologii ogólnej” obejmuje:

·         podstawy metrologii,

·         międzynarodowe organizacje metrologiczne,

·         układy jednostek miar,

·         państwowe wzorce jednostek miar,

·         niepewność pomiaru i procedury jej obliczania,

·         metrologia prawna.

 

SZKOLENIA

tel. (22) 581 92 38

fax: (22) 581 93 87

e-mail: szkolenie@gum.gov.pl

 

 

 

Metadane

Data publikacji : 03.02.2017
Data modyfikacji : 16.08.2017
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Główny Urządu Miar
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Paweł Oracz Biuro Dyrektora Generalnego
Osoba udostępniająca informację:
Redakcja Biuletynu Informacji Publicznej GUM
Osoba modyfikująca informację:
Agnieszka Goszczyńska
do góry