Wyniki naboru na wolne stanowiska w służbie cywilnej

Wyniki naboru na wolne stanowiska w słuzbie cywilnej

Autor : Paweł Oracz

Stanowisko: główny metrolog w Wieloosobowym Stanowisku Pracy ds. Metrologii Interdyscyplinarnej

Stanowisko: metrolog w Pracowni Kąta w Samodzielnym Laboratorium Długości

Stanowisko: metrolog do spraw: Utrzymywania stanowisk pomiarowych w dziedzinie pomiarów długości, częstotliwości promieniowania optycznego, współczynnika załamania światła w powietrzu w Pracowni Długości w Samodzielnym Laboratorium Długości

Stanowisko: starszy metrolog w Pracowni Kąta w Samodzielnym Laboratorium Długości

Stanowisko: metrolog w Pracowni Ciśnienia Samodzielnego Laboratorium Masy

Stanowisko: metrolog w Samodzielnym Laboratorium Akustyki i Drgań

Stanowisko: starszy metrolog w Pracowni Analiz Nieorganicznych w Samodzielnym Laboratorium Chemii

Stanowisko: metrolog w Pracowni Analiz Elektrochemicznych w Samodzielnym Laboratorium Chemii

Stanowisko: specjalista do spraw obsługi sekretariatu w Biurze Służby Miar

Stanowisko: starszy metrolog w Samodzielnym Laboratorium Akustyki i Drgań

Stanowisko: starszy specjalista do spraw kontroli finansowej oraz prac planistycznych, sprawozdawczości i analiz w Wydziale Administracji Terenowej w Biurze Służby Miar

Stanowisko: starszy metrolog w Pracowni Analiz Nieorganicznych w Samodzielnym Laboratorium Chemii

Stanowisko: starszy specjalista do spraw kontroli finansowej oraz prac planistycznych, sprawozdawczości i analiz w Wydziale Administracji Terenowej w Biurze Służby Miar

Stanowisko: specjalista w Biurze Strategii

Stanowisko: starszy metrolog w Samodzielnym Laboratorium Akustyki i Drgań

Stanowisko: metrolog w Samodzielnym Laboratorium Akustyki i Drgań

Stanowisko: metrolog w Pracowni Wag i Wzorców Masy Samodzielnego Laboratorium Masy

Stanowisko: metrolog w Pracowni Ciśnienia Samodzielnego Laboratorium Masy

Stanowisko: sekretarz w Biurze Strategii

Stanowisko: starszy specjalista do spraw kontroli finansowej oraz prac planistycznych, sprawozdawczości i analiz w Wydziale Administracji Terenowej w Biurze Służby Miar

Stanowisko: metrolog w Samodzielnym Laboratorium Elektryczności i Magnetyzmu

Stanowisko: starszy technik w Samodzielnym Laboratorium Elektryczności i Magnetyzmu

Stanowisko: starszy specjalista w Wydziale Organizacyjno-Projektowym w Biurze Dyrektora Generalnego

Stanowisko: specjalista w Biurze Strategii

Stanowisko: metrolog w Samodzielnym Laboratorium Promieniowania Jonizującego

Stanowisko: starszy specjalista do spraw obsługi administracyjno-biurowej w Samodzielnym Laboratorium Elektryczności i Magnetyzmu

Stanowisko: naczelnik wydziału w Biurze Strategii w Wydziale Promocji Metrologii i Probiernictwa

Stanowisko: specjalista w Wydziale Prawnym w Biurze Dyrektora Generalnego

Stanowisko: główny specjalista w Wydziale Podstaw Metrologii w Zakładzie Metrologii Interdyscyplinarnej

Stanowisko: starszy specjalista w Wydziale Podstaw Metrologii w Zakładzie Metrologii Interdyscyplinarnej

Stanowisko: specjalista do spraw: inwestycji, remontów i konserwacji instalacji sanitarnych i urządzeń w Wydziale Administracyjno-Technicznym w Biurze Dyrektora Generalnego

Stanowisko: specjalista w Wydziale Zamówień Publicznych w Biurze Dyrektora Generalnego

Stanowisko: specjalista w Wydziale Prawnym w Biurze Dyrektora Generalnego

Stanowisko: metrolog w Zakładzie Metrologii Interdyscyplinarnej

Stanowisko: inspektor w Wydziale Informatyki w Biurze Dyrektora Generalnego

Stanowisko: metrolog w Samodzielnym Laboratorium Promieniowania Jonizującego

Stanowisko: starszy metrolog w Samodzielnym Laboratorium Akustyki i Drgań

Stanowisko: specjalista w Biurze Strategii

Stanowisko: główny specjalista w Biurze Dyrektora Generalnego

Stanowisko: specjalista w Biurze Dyrektora Generalnego

Stanowisko: metrolog w Zakładzie Metrologii Interdyscyplinarnej

Stanowisko: metrolog w Zakładzie Metrologii Interdyscyplinarnej

Stanowisko: metrolog w Samodzielnym Laboratorium Akustyki i Drgań

Stanowisko: metrolog w Laboratorium Akustyki i Drgań w Zakładzie Promieniowania i Drgań

Stanowisko: inspektor w Biurze Dyrektora Generalnego

Stanowisko: metrolog w Laboratorium Temperatury Zakładu Fizykochemii

Stanowisko: główny specjalista ds. bezpieczeństwa w Biurze Dyrektora Generalnego

Stanowisko: inspektor w Zakładzie Metrologii Interdyscyplinarnej

Stanowisko: specjalista w Zakładzie Metrologii Interdyscyplinarnej

Stanowisko: metrolog w Laboratorium Elektrochemii w Zakładzie Fizykochemii

Stanowisko: specjalista w Gabinecie Prezesa

Stanowisko: specjalista w Zakładzie Metrologii Interdyscyplinarnej

Stanowisko: główny specjalista w Wydziale Systemów Teleinformatycznych w Biurze Informatyki i Badania Oprogramowania

Stanowisko: metrolog w Laboratorium Temperatury Zakładu Fizykochemii

Stanowisko: główny metrolog w Laboratorium Taksometrów i Tachografów Zakładu Długości i Kąta

Stanowisko: metrolog w Laboratorium Taksometrów i Tachografów Zakładu Długości i Kąta

Stanowisko: metrolog w Laboratorium Pomiarów Przemysłowych Zakładu Długości i Kąta

Stanowisko: główny metrolog w Laboratorium Mikrofalowym, Pola Elektromagnetycznego i Kompatybilności Elektromagnetycznej w Zakładzie Elektrycznym

Stanowisko: główny specjalista w Wydziale Systemów Teleinformatycznych w Biurze Informatyki i Badania Oprogramowania

Stanowisko: główny metrolog w Laboratorium Taksometrów i Tachografów Zakładu Długości i Kąta

Metadane

Data publikacji : 20.03.2017
Data modyfikacji : 19.02.2018
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Główny Urząd Miar
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Paweł Oracz Biuro Dyrektora Generalnego
Osoba udostępniająca informację:
Redakcja Biuletynu Informacji Publicznej GUM
Osoba modyfikująca informację:
Agnieszka Goszczyńska
do góry