Wyniki postępowań

Wyniki postępowań

Autor : Paweł Oracz

Oznaczenie sprawy: BDG.WZP.261.256.2017

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

1.Nazwa i adres Zamawiającego:

Główny Urząd Miar,

ul. Elektoralna 2, 00-139 Warszawa

 

2. Tryb postępowania o udzielenia zamówienia publicznego:

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

 

3. Przedmiot zamówienia:

Dostawa komparatora masy – zespolone, modułowe , automatyczne stanowisko pomiarowe wzorca państwowego prototypu 1 kg nr 51

 

4. Zestawienie ofert:

ilość złożonych ofert:2
ilość Wykonawców wykluczonych: 0,
ilość ofert odrzuconych: 0.

 

5. Nazwy (firmy) i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, ceny brutto podane w ofertach:

Sartorius Poland Sp. z o.o. ul. Wrzesińska 70 A, 62-025 Kostrzyn Wlkp cena 4 270 068,00 PLN Łączna punktacja 71,2 pkt

Radwag Wagi Elektroniczne Witold Lewandowski 26-600 RADOM, ul. Bracka 28, cena 2 214 000,00 PLN. Łączna punktacja 100,00 pkt.

 

6. Nazwa i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą oraz uzasadnienie wyboru:

Radwag Wagi Elektroniczne Witold Lewandowski 26-600 RADOM, ul. Bracka 28, cena 2 214 000,00 PLN. Łączna punktacja 100,00 pkt.

 

Oferta spełniająca wszystkie wymagania formalne, zgodne z opisem przedmiotu zamówienia określonym w SIWZ.

 

Warszawa,10.10.2017 r.

 

Z A T W I E R D Z A M

z up. Dyrektora Generalnego Urzędu

Dyrektor Biura Dyrektora Generalnego

Paweł Oracz

 


 

Oznaczenie sprawy: BDG.WZP.261.255.2017

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Główny Urząd Miar

ul. Elektoralna 2, 00-139 Warszawa

 

2. Tryb postępowania o udzielenia zamówienia publicznego:

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

 

3. Przedmiot zamówienia:

Dostawa automatycznego wielopozycyjnego komparatora masy o zakresie Max ≥ 5g


4. Zestawienie ofert:

ilość złożonych ofert:1
ilość Wykonawców wykluczonych: 0,
ilość ofert odrzuconych: 0.

 

5. Nazwy (firmy) i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, ceny brutto podane
w ofertach:

 

Radwag Wagi Elektroniczne Witold Lewandowski 26-600 RADOM, ul. Bracka 28,

cena 195 570 zł. Łączna punktacja 100,00 pkt.

 

6. Nazwa i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą oraz uzasadnienie wyboru:

 

Radwag Wagi Elektroniczne Witold Lewandowski 26-600 RADOM, ul. Bracka 28,

cena 195 570 zł. Łączna punktacja 100,00 pkt.

 

Oferta spełniająca wszystkie wymagania formalne, zgodne z opisem przedmiotu zamówienia określonym w SIWZ.

 

Warszawa,12 .09.2017 r.

 

 


 

Oznaczenie sprawy: BDG.261.348.2017

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Główny Urząd Miar, ul. Elektoralna 2, 00-139 Warszawa

 

 1. Tryb udzielenia zamówienia publicznego:

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

 

 1. Przedmiot zamówienia:

przedmiotem zamówienia jest nabycie, dostawa, instalacja i uruchomienie wyposażenia stanowiska (systemu) do pomiarów zapylenia powietrza.

 

 1. Zestawienie ofert:

1) ilość złożonych ofert: 1

2) ilość wykonawców wykluczonych: 0,

3) ilość ofert odrzuconych: 0.

 

5. Nazwy (firmy) i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz uzyskana punktacja:

NGLab Sp. z o.o. ul. Marcina Kasprzaka 49; 01-234 Warszawa, w zakresie kryterium „ceny” oferta otrzymała 60,00 pkt, w zakresie kryterium „ okres gwarancji” oferta otrzymała 40 pkt, wobec tego łączna punktacja uzyskana przez  NGLab Sp. z o.o. wynosi 100,00 pkt;

 

6.       Nazwa i adres Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsze oraz uzasadnienie wyboru:

 

Oferta NGLab Sp. z o.o. była jedyną ofertą, otrzymała najwyższą ilość punktów, spełnia wymagania Zamawiającego określone w SIWZ i jest ważną ofertą, która wobec powyższego została wybrana jako najkorzystniejsza.  

 

 


 

Oznaczenie sprawy: BDG.261.310.2017

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Główny Urząd Miar, ul. Elektoralna 2, 00-139 Warszawa

 

 1. Tryb udzielenia zamówienia publicznego:

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

 

 1. Przedmiot zamówienia:

przedmiotem zamówienia jest nabycie trójfazowego kalibratora mocy.

 

 1. Zestawienie ofert:

1) ilość złożonych ofert: 1

2) ilość wykonawców wykluczonych: 0,

3) ilość ofert odrzuconych: 0.

 

5. Nazwy (firmy) i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz uzyskana punktacja:

NDN – Zbigniew Daniluk, ul. Janowskiego 15, 02 – 784 Warszawa, w zakresie kryterium „ceny” oferta otrzymała 60,00 pkt, w zakresie kryterium „okres gwarancji” oferta otrzymała 40 pkt, wobec tego łączna punktacja uzyskana przez NDN - Zbigniew Daniluk wynosi 100,00 pkt.

 

 1. Nazwa i adres Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsze oraz uzasadnienie wyboru:

 

Oferta NDN – Zbigniew Daniluk była jedyną ofertą, otrzymała najwyższą ilość punktów, spełnia wymagania Zamawiającego określone w SIWZ i jest ważną ofertą, która wobec powyższego została wybrana jako najkorzystniejsza.  

 


Oznaczenie sprawy: BDG.261.233.2017

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Główny Urząd Miar, ul. Elektoralna 2, 00-139 Warszawa

 

2. Tryb udzielenia zamówienia publicznego:

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

 

3. Przedmiot zamówienia:

przedmiotem zamówienia jest nabycie spektrometru ICP-MS kompatybilnego
z chromatografem jonowym typ 850 Professional IC AnCat wraz z jego dostawą, uruchomieniem i szkoleniem z obsługi.

Zestawienie ofert:

1) ilość złożonych ofert: 1

2) ilość wykonawców wykluczonych: 0,

3) ilość ofert odrzuconych: 0.

 

4. Nazwy (firmy) i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz uzyskana punktacja:

PERLAN Technologies Polska Sp. z o.o., ul. Puławska 303, 02 – 785 Warszawa, w zakresie kryterium „ceny” oferta otrzymała 60,00 pkt, w zakresie kryterium „ okres gwarancji” oferta otrzymała 40 pkt, wobec tego łączna punktacja uzyskana przez  PERLAN Technologies Polska Sp. z o.o. wynosi 100,00 pkt;

 

5. Nazwa i adres Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsze oraz uzasadnienie wyboru:

Oferta PERLAN Technologies Polska Sp. z o.o. była jedyną ofertą, otrzymała najwyższą ilość punktów, spełnia wymagania Zamawiającego określone w SIWZ i jest ważną ofertą, która wobec powyższego została wybrana jako najkorzystniejsza.  

 


 

Oznaczenie sprawy: BDG .261.326.2017                                                         Warszawa, 10.08.2017 r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Główny Urząd Miar,

ul. Elektoralna 2, 00-139 Warszawa

2. Tryb postępowania o udzielenia zamówienia publicznego:

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

3. Przedmiot zamówienia:

      Dostawa systemu pomiarowego do wzorcowania przy pobudzeniu udarowym.

 

Zestawienie ofert:

ilość złożonych ofert:1
ilość Wykonawców wykluczonych: 0,
ilość ofert odrzuconych: 0.

5. Nazwy (firmy) i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, ceny brutto podane
w ofertach:

SPEKTRA Schwingungstechnik und Akustik GmbH, Heidelberger Strasse 12, DE 01189 Dresden, cena netto: 299 307,60 zł/cena brutto: 368 148,35 zł. Łączna punktacja 100,00 pkt.

6. Nazwa i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą oraz uzasadnienie wyboru:

SPEKTRA Schwingungstechnik und Akustik GmbH, Heidelberger Strasse 12,DE 01189 Dresden, cena netto: 299 307,60 zł/cena brutto: 368 148,35 zł. Łączna punktacja 100,00 pkt.

 

Oferta spełniająca wszystkie wymagania formalne zawarte w SIWZ i merytoryczne zawarte w opisie przedmiotu zamówienia.

 


 

Oznaczenie sprawy: BDG.261.308.2017                                              Warszawa, 09.08.2017 r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Główny Urząd Miar,

ul. Elektoralna 2, 00-139 Warszawa

2. Tryb postępowania o udzielenia zamówienia publicznego:

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

 

3. Przedmiot zamówienia:

Zakup systemu mostka do pomiaru rezystancji współpracującego ze stanowiskiem kwantowego wzorca rezystancji

Zestawienie ofert:

ilość złożonych ofert: 1
ilość Wykonawców wykluczonych: 0,
ilość ofert odrzuconych: 0.

4. Nazwy (firmy) i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, ceny brutto podane
w ofertach:

AMTEST – PL  ul. Chojnicka 57/1, 60-480 Poznań – cena 343 798,53 zł

 

5. Nazwa i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą oraz uzasadnienie wyboru:

AMTEST – PL  ul. Chojnicka 57/1, 60-480 Poznań – cena 343 798,53 zł – łączna punktacja 100 pkt.

 

Oferty spełniają wszystkie wymagania formalne, zgodne z opisem przedmiotu zamówienia określonym w SIWZ.

 


 

Oznaczenie sprawy: BO.261.170.2017                                               Warszawa, 28.07.2017 r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Główny Urząd Miar,

ul. Elektoralna 2, 00-139 Warszawa

 

2. Tryb postępowania o udzielenia zamówienia publicznego:

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

 

3. Przedmiot zamówienia:

Modernizacja państwowego wzorca jednostki miary temperatury w związku z redefinicją kelwina – dostawa mostka rezystancyjnego, dostawa komórki punktu stałego oraz dostawa komórki punktu krzepnięcia Cu z koszem kwarcowym.

Część I  precyzyjny mostek dla termometrii rezystancyjnej,

Część II komórka punktu stałego temperatury, realizująca punkt krzepnięcia gliny (Al),

Część III komórka do realizacji punktu krzepnięcia Cu wraz z dedykowanym koszem.

Zestawienie ofert:

ilość złożonych ofert: 3
ilość Wykonawców wykluczonych: 0,
ilość ofert odrzuconych: 0.

 

4. Nazwy (firmy) i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, ceny brutto podane w ofertach:

        1) Alitech sp. z o.o. ul. Stobrawska 30, 54-211 Wrocław,

Część I -   cena 166 978,70 zł., łączna punktacja 100 pkt.

Część II – cena 65 964,90 zł., łączna punktacja 100 pkt.

        2) AM Technologies Sp. z o.o. Sp. k. Al. Jerozolimskie 146 C, 02-305 Warszawa,

 Część III – cena 70 301,88 zł. łączna punktacja 100 pkt.

 

5. Nazwa i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą oraz uzasadnienie wyboru:

         1) Alitech sp. z o.o. ul. Stobrawska 30, 54-211 Wrocław,

Część I – cena 166 978,70 zł., łączna punktacja 100 pkt.

Część II – cena 65 964,90 zł., łączna punktacja 100 pkt.

         2) AM Technologies Sp. z o.o. Sp. k. Al. Jerozolimskie 146 C, 02-305 Warszawa,

Część III – cena 70 301,88 zł., łączna punktacja 100 pkt.

 

Oferty spełniają wszystkie wymagania formalne, zgodne z opisem przedmiotu zamówienia określonym w SIWZ.

 


 Oznaczenie sprawy: BDG – WZP.261.135.2017                              Warszawa, 5 czerwca 2017 r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

1. Nazwa i adres Zamawiajacego:

Główny Urząd Miar,

ul. Elektoralna 2, 00-139 Warszawa

 

2. Tryb postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

 

3. Przedmiot zamówienia:

Modernizacja stanowisk do wzorcowania wzorców stosowanych w audiometrii: symulatorów ucha (implementacja normy IEC 60318-1:2009) oraz sprzęgaczy mechanicznych - sprzedaż analizatora czterokanałowego.

 

4. Zestawienie ofert:
1) ilość złożonych ofert: 1
2) ilość Wykonawców wykluczonych: 0,
3) ilość ofert odrzuconych: 0.

 

5. Nazwy (firmy) i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, ceny brutto podane w ofertach:

      Bruel & Kiaer Sp. z o.o. ul. Goraszewska 12, 02-910 Warszawa, cena 195 008,04 zł. Łączna punktacja 100,00 pkt.

 

6. Nazwa i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą oraz uzasadnienie wyboru:
    Bruel & Kiaer Sp. z o.o. ul. Goraszewska 12, 02-910 Warszawa, cena 195 008,04 zł. Łączna punktacja 100,00 pkt.

 

Oferta spełniająca wszystkie wymagania formalne, zgodne z opisem przedmiotu zamówienia określonym w SIWZ.

 

 


 

Nr sprawy: BO-WZP.261.465.2016                                       Warszawa, 2 grudnia 2016 r.

 

Informacja o unieważnieniu postępowania

 • Nazwa i adres Zamawiającego

Główny Urząd Miar

ul. Elektoralna 2

00-139 Warszawa

tel. 22 581 95 21, fax 22 581 95 50.

 • Tryb udzielenia zamówienia publicznego

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

 • Przedmiot zamówienia

Sprzedaż i dostawa licencji:

część 1 - sprzedaż i dostawa licencji do pakietów oprogramowania biurowego;

część 2 – sprzedaż i dostawa licencji dostępowej (CAL) do oprogramowania serwerowego.

 • Uzasadnienie unieważnienia postępowania

1.    Uzasadnienia prawne:

Zamawiający działając na podstawie art. 93 ust.1 pkt 7 w zw. z art. 93 ust. 3 pkt 2 i art. 92 ust. 2 ustawy Pzp unieważnia przedmiotowe postępowanie.

2.    Uzasadnienie faktyczne

W dniu 21.11.2016 r. Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1, 2, 3 w związku z art. 92 ust. 2 ustawy Pzp, przesłał, przy pomocy środków komunikacji elektronicznej (pocztą e-mail), do wszystkich ośmiu wykonawców, którzy złożyli oferty dotyczące części 1 i 2 zamówienia, „Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty” oraz zamieścił tę informację na swojej stronie internetowej.

W dniu 23.11.2016 r. INNOVATION IN TECHNOLOGY Sp. z o.o., będąca Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza w zakresie części 1 i 2, poinformowała Zamawiającego, przesyłając
e-mailem skan pisma z informacją, że nie jest w stanie zrealizować zamówienia, czyli uchyliła się od zawarcia umów w zakresie części 1 i 2 zamówienia.

W związku z powyższym Zamawiający, działając na podstawie art. 24aa ust. 2 oraz art. 94 ust. 3 ustawy Pzp wybrał, bez ponownego badania i oceny ofert, ofertę nr 8, złożoną przez Wykonawcę - Jakub Hryciuk ONEX GROUP, jako najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert w zakresie części 1 i 2 zamówienia. W dniu 24.11.2016 r. poinformował o tym ww. Wykonawcę i zaprosił go do podpisania umów w zakresie dotyczącym części 1 i 2 zamówienia, przesyłając e-mailem skan pisma zawierający te informacje. W dniu 24.11.2016 r. również ten Wykonawca - Jakub Hryciuk ONEX GROUP uchylił się od podpisania umów dotyczących części 1 i 2 zamówienia, poprzez przesłanie Zamawiającemu e-mailem skanu pisma z informacją, z której wynikało,
że nie jest w stanie zrealizować dostaw, będących przedmiotem postępowania.

Wyżej wymienione okoliczności wypełniają przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa
w art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. Zgodnie z uchwałą KIO/KD 83/14 z dnia 1 października 2014 r.: „Przepis art. 94 ust. 3 p.z.p. ma charakter wyjątkowy, co oznacza, że nie może być interpretowany rozszerzająco
i zamawiający może z niego skorzystać wyłącznie jednokrotnie. Oznacza to, że jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać kolejną ofertę spośród pozostałych ofert. W sytuacji, gdy wykonawca wybrany w trybie art. 94 ust. 3 p.z.p., również uchyli się od zawarcia umowy, zamawiający winien unieważnić postępowanie
o zamówienia publiczne”.

     


Nr sprawy: BO-WZP.261.465.2016                                       Warszawa, 21 listopada 2016 r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 • Nazwa i adres Zamawiającego:

Główny Urząd Miar

ul. Elektoralna 2

00-139 Warszawa

tel. 22 581 95 21, fax 22 581 95 50.

 • Tryb udzielenia zamówienia publicznego:

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

 • Przedmiot zamówienia:

Sprzedaż i dostawa licencji:

część 1 - sprzedaż i dostawa licencji do pakietów oprogramowania biurowego;

część 2 – sprzedaż i dostawa licencji dostępowej (CAL) do oprogramowania serwerowego.

 • Zestawienie ofert:

1.    Liczba złożonych ofert: 8 (wszystkie oferty dotyczyły obydwu części zamówienia).

2.    Liczba wykluczonych Wykonawców: 0.

3.    Liczba ofert odrzuconych: 0.

 • Nazwy (firmy) i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, informacja o zadeklarowanych cenach brutto ofert, terminach realizacji oraz punktacji przyznanej ofertom

1.    Oferta nr 1 - złożona przez INNOVATION IN TECHNOLOGY Sp. z o.o., ul. Śliwkowa 1, 78-100 Niekanin:

        1)    część 1:

        a)    cena brutto – 511.286,40 zł,

        b)    termin realizacji – 1 dzień roboczy,

        c)    przyznana punktacja łączna – 100 pkt, w tym 60 pkt w kryterium „cena” i 40 pkt w kryterium
”termin realizacji”;

2)    część 2:

        a)    cena brutto – 41.758,50 zł,

        b)    termin realizacji – 1 dzień roboczy ,

c)     przyznana punktacja łączna – 100 pkt, w tym 60 pkt w kryterium „cena” i 40 pkt w kryterium
”termin realizacji”.

 1. Oferta nr 2 złożona przez CADevent Sp. z o.o., ul. Jabłoniowa 20 lok. 511, 80-175 Gdańsk:

      1)      część 1:

        a)    cena brutto – 533.981,38 zł,

        b)    termin realizacji – 2 dni robocze,

c)    przyznana punktacja łączna – 89,45 pkt, w tym 57,45 pkt w kryterium „cena” i 32 pkt w kryterium
”termin realizacji”;

2)    część 2:

        a)    cena brutto – 43.777,55 zł,

        b)    termin realizacji – 2 dni robocze ,

c)     przyznana punktacja łączna – 89,23 pkt, w tym 57,23 pkt w kryterium „cena” i 32 pkt w kryterium ”termin realizacji”.

 1. Oferta nr 3 złożona przez Koma Nord Sp. z o.o., ul. Łużycka 2, 81-537 Gdynia:

      1)      część 1:

        a)    cena brutto – 559.699,20 zł,

        b)    termin realizacji – 1 dzień roboczy,

c)    przyznana punktacja łączna – 94,81 pkt, w tym 54,81 pkt w kryterium „cena” i 40 pkt w kryterium
”termin realizacji”;

2)    część 2:

        a)    cena brutto – 47.355,00 zł,

        b)    termin realizacji – 1 dzień roboczy,

c)     przyznana punktacja łączna – 92,91 pkt, w tym 52,91 pkt w kryterium „cena” i 40 pkt w kryterium ”termin realizacji”.

 1. Oferta nr 4 złożona przez Virtual Technologies Sp. z o.o., ul. Damrota 6/301, 40-022 Katowice:

      1)      część 1:

        a)    cena brutto – 525.456,00 zł,

        b)    termin realizacji – 5 dni roboczych,

        c)    przyznana punktacja łączna – 66,38 pkt, w tym 58,38 pkt w kryterium „cena” i 8 pkt w kryterium
”termin realizacji”;

2)    część 2:

        a)    cena brutto – 45.202,50 zł,

        b)    termin realizacji – 5 dni roboczych,

c)     przyznana punktacja łączna – 63,43 pkt, w tym 55,43 pkt w kryterium „cena” i 8 pkt w kryterium
”termin realizacji”.

 1. Oferta nr 5 złożona przez A.P.N. Promise S.A., ul. Domaniewska 44A, 02-672 Warszawa:

      1)      część 1:

        a)    cena brutto – 520.536,00 zł,

        b)    termin realizacji – 1 dzień roboczy,

        c)    przyznana punktacja łączna – 98,93 pkt, w tym 58,93 pkt w kryterium „cena” i 40 pkt w kryterium
”termin realizacji”;

2)    część 2:

        a)    cena brutto – 42.619,50 zł,

        b)    termin realizacji – 1 dzień roboczy,

c)     przyznana punktacja łączna – 98,79 pktw tym 58,79 pkt w kryterium „cena” i 40 pkt w kryterium
”termin realizacji”.

 1. Oferta nr 6 złożona przez E-Generation Sp. z o.o., ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa:

      1)      część 1:

        a)    cena brutto – 515.616,00 zł,

        b)    termin realizacji – 1 dzień roboczy,

        c)    przyznana punktacja łączna – 99,50, w tym 59,50 pkt w kryterium „cena” i 40 pkt w kryterium
”termin realizacji”;

2)    część 2:

        a)    cena brutto – 42.619,50 zł,

        b)    termin realizacji – 1 dzień roboczy,

c)     przyznana punktacja łączna – 98,79 pkt, w tym 58,79 pkt w kryterium „cena” i 40 pkt w kryterium ”termin realizacji”.

 1. Oferta nr 7 złożona przez PRIMAR Information Technology Grzegorz Pałczyński ul. Meksykańska 6
  lok. 101, 03-948 Warszawa:

      1)      część 1:

        a)    cena brutto – 549.167,94 zł,

        b)    termin realizacji – 1 dzień roboczy,

        c)    przyznana punktacja łączna – 95,86 pkt, w tym 55,86 pkt w kryterium „cena” i 40 pkt w kryterium
”termin realizacji”;

2)    część 2:

        a)    cena brutto – 45.163,14 zł,

        b)    termin realizacji – 1 dzień roboczy,

c)     przyznana punktacja łączna – 95,48 pkt, w tym 55,48 pkt w kryterium „cena” i 40 pkt w kryterium ”termin realizacji”.

 1. Oferta nr 8 złożona przez Jakub Hryciuk ONEX GROUP, Al. N.M.P. 34, 42-200 Częstochowa:

      1)      część 1:

        a)    cena brutto – 511.683,94 zł,

        b)    termin realizacji – 1 dzień roboczy,

c)    przyznana punktacja łączna – 99,95 pkt, w tym 59,95 pkt w kryterium „cena” i 40 pkt w kryterium
”termin realizacji”;

2)    część 2:

        a)    cena brutto – 41.939,31zł,

        b)    termin realizacji – 1 dzień roboczy,

c)     przyznana punktacja łączna – 99,74 pkt, w tym 59,74 pkt w kryterium „cena” i 40 pkt w kryterium
”termin realizacji”.

 • Nazwa i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą oraz uzasadnienie wyboru:

W zakresie części 1 i 2 jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 1, złożoną przez INNOVATION
IN TECHNOLOGY Sp. z o.o., ul. Śliwkowa 1, 78-100 Niekanin.

Oferta nr 1 spełnia wymagania Zamawiającego określone w SIWZ, dotyczące części 1 i 2 zamówienia.
W zakresie obydwu części zamówienia (1 i 2) przyznano jej łącznie, z uwzględnieniem ocen w dwóch kryteriach (cena i termin realizacji) największą liczbę punktów – po 100 pkt.

 


 

Nr sprawy: BO-WZP.261.333.2016.                                                 Warszawa, 22.08.2016 r.      

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 70 1 – 70 3 Kodeksu cywilnego
na dostawę platformy wagowej do komparatora KA 50 firmy Mettler Toledo

 

W dniu 16 sierpnia 2016 r. odbyło się posiedzenie Komisji przetargowej, na którym dokonano otwarcia ofert.

 

W przetargu wpłynęły 2 oferty, które zostały złożone przez:

1. RADWAG Wagi Elektroniczne Witold Lewandowski, ul. Bracka 28, 26-600 Radom, cena 80.934,00 zł., okres gwarancji 36 miesięcy;

2. Mettler – Toledo Sp. z o.o., ul. Poleczki 21, 02-822 Warszawa, cena 157.440,00 zł., okres gwarancji 12 miesięcy;

 

Wykonawcy złożyli prawidłowe oferty (zobowiązali się wykonać zamówienie zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, przekazali wszystkie wymagane dokumenty).

 

Ocena ofert:

1. RADWAG Wagi Elektroniczne Witold Lewandowski – 100 pkt.

2. Mettler – Toledo Sp. z o.o. – 44 pkt.

 

Oferta złożona przez RADWAG Wagi Elektroniczne Witold Lewandowski, ul. Bracka 28, 26-600 Radom, spełnia wymagania Zamawiającego i jest ofertą najkorzystniejszą.

 


 

Oznaczenie sprawy: BO-WZP.261.227.2016                                            Warszawa, 03.08.2016 r.   

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Główny Urząd Miar, ul. Elektoralna 2, 00-139 Warszawa

tel. 22 581 95 21, fax 22 581 95 50

 

2. Tryb udzielenia zamówienia publicznego:

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

 

3. Przedmiot zamówienia:

sprzedaż chromatografu gazowego do analizy gazu ziemnego wraz z jego montażem, instalacją i uruchomieniem oraz szkoleniem personelu laboratorium w zakresie obsługi urządzenia.

 

4. Zestawienie ofert:

1) ilość złożonych ofert: 3

2) ilość wykonawców wykluczonych: 0,

3) ilość ofert odrzuconych: 0.

 

5. Nazwy (firmy) i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz uzyskana punktacja:

 

1) SHIM-POL A.M. BORZYMOWSKI” E.BORZYMOWSKA-RESZKA, A.RESZKA SPÓŁKA JAWNA, ul. Lubomirskiego 5, 05–080 Izabelin, w zakresie kryterium „ceny” oferta otrzymała 60,88 pkt, w zakresie kryterium „okres gwarancji” oferta otrzymała 30 pkt, wobec tego łączna punktacja uzyskana przez SHIM-POL A.M. BORZYMOWSKI” E.BORZYMOWSKA-RESZKA, A.RESZKA SPÓŁKA JAWNA wynosi 90,88 pkt;

 

2) ANCHEM Sp. z o.o. Sp. K., ul. Międzyborska 23, 04-041 Warszawa, w zakresie kryterium „ceny” oferta otrzymała 70 pkt, w zakresie kryterium „okres gwarancji” oferta otrzymała 22,50 pkt, wobec tego łączna punktacja uzyskana przez ANCHEM Sp. z o.o. Sp. K. wynosi 92,50 pkt;

 

3) Perlan Technologies Polska Sp. z o.o., ul. Puławska 303, 02-785 Warszawa, w zakresie kryterium „ceny” oferta otrzymała 54,06 pkt, w zakresie kryterium „okres gwarancji” oferta otrzymała 22,50 pkt, wobec tego łączna punktacja uzyskana przez Perlan Technologies Polska Sp. z o.o. wynosi 76,56 pkt.

 

6. Nazwa i adres Wykonawców, których oferty wybrano jako najkorzystniejsze oraz uzasadnienie wyboru:

 

Oferta ANCHEM Sp. z o.o. Sp. K. otrzymała najwyższą ilość punktów, spełnia wymagania Zamawiającego określone w SIWZ i jest ważną ofertą, która wobec powyższego została wybrana jako najkorzystniejsza.  

 


Nr sprawy: BO-WZP.261.300.2016                                                              Warszawa, 27.07.2016 r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 • Nazwa i adres Zamawiającego:

Główny Urząd Miar

ul. Elektoralna 2

00-139 Warszawa

tel. 22 581 95 21, fax 22 581 95 50.

 

 • Tryb udzielenia zamówienia publicznego:

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

 

 • Przedmiot zamówienia:

Sprzedaż licznika do badania instalacji pomiarowych do piwa i brzeczki piwnej (wraz z elementami przyłączeniowymi).

 

 • Zestawienie ofert:

1)  ilość złożonych ofert: 2,

2)  ilość wykluczonych Wykonawców: 0,

3)  liczba ofert odrzuconych: 1.

 

 • Nazwy (firmy) i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, informacja o zadeklarowanych łącznych cenach brutto ofert, wartościach niepewności pomiaru licznika, okresach gwarancji oraz punktacji przyznanej ofertom:

        Oferta nr 1 – złożona przez Emerson Process Management Sp. z o.o., ul. Szturmowa 2A, 02-678 Warszawa:

        1)   cena brutto – 159.800,00 zł.

2)  niepewność pomiaru licznika - 0,06%,

3)  okres gwarancji – 24 miesiące.

      Ofercie nr 1 przyznano łącznie 100 pkt, w tym:

      w kryterium „cena” – 70 pkt,

      w kryterium „niepewność pomiaru licznika” – 20 pkt,

      w kryterium „okres gwarancji” – 10 pkt.

 

Oferta nr 2 – złożona przez Endress+Hauser Polska Sp. z o.o., ul. Wołowska 11, 51-116 Wrocław:

 1. cena brutto – 70.467,93 zł,
 2. niepewność pomiaru licznika – 0,07%
 3. okres gwarancji – 24 miesiące.

Oferta nr 2 została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, ponieważ jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie dotyczącym niepewności pomiaru licznika.
W związku z tym oferta ta nie podlega ocenie wg kryteriów oceny ofert.

Zgodnie z wymaganiami Zamawiającego niepewność pomiaru licznika nie może być większa niż 0,06%,
a Wykonawca zadeklarował wyższą wartość tego parametru (0,07%). Zgodnie z deklaracją Wykonawcy oferowany licznik (w zakresie strumienia objętości powyżej 290 dcm3/min) charakteryzuje się niepewnością pomiaru równą 0,07%, co jest niezgodne z minimalnymi wymaganiami Zamawiającego, określonymi
na „nie powinna być większa niż 0,06%” w całym zakresie pomiarowym, tj. od 100 do 2000 dcm3/min strumienia objętości. W zakresie od 100 do 290 dcm3/min niepewność pomiaru została przedstawiona przez Wykonawcę za pomocą wzoru (niezgodnie z wymaganiami Zamawiającego). Niepewność pomiaru obliczona na podstawie prezentowanego wzoru zawiera się w przedziale od 0,33% (dla 100 dcm3/min) do 0,11%
(dla 290 dcm3/min), czyli jest większa niż wymagana przez Zamawiającego.

 

 • Nazwa i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą oraz uzasadnienie wyboru:

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 1, złożoną przez Emerson Process Management Sp. z o.o.,
ul. Szturmowa 2A, 02-678 Warszawa.

Oferta nr 1 spełnia wymagania Zamawiającego określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
i przyznano jej łącznie 100 punktów. Jest to jedyna oferta nie podlegająca odrzuceniu złożona w tym postępowaniu.

 


Nr sprawy: BO-WZP.261.226.2016                                       Warszawa, 22 czerwca 2016 r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

I Nazwa i adres Zamawiającego:

Główny Urząd Miar

ul. Elektoralna 2

00-139 Warszawa

tel. 22 581 95 21, fax 22 581 95 50.

 

II Tryb udzielenia zamówienia publicznego:

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

 

III Przedmiot zamówienia:

Sprzedaż laser trackera.

 

IV Zestawienie ofert:

1)  ilość złożonych ofert: 2;

2)  ilość wykluczonych Wykonawców: 0;

3)  liczba ofert odrzuconych: 0.

 

V   Nazwy (firmy) i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, oraz informacja o łącznej cenie brutto ofert, zdeklarowanych wartościach dopuszczalnych błędów pomiaru rodzaju 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7 oraz wyniku oceny (ilości punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach oraz łącznej punktacji):

oferta nr 1 – HEXAGON METROLOGY Sp. z o.o., 31-574 Kraków, ul. Ciepłownicza 23:

1)  łączna cena brutto - 555.497,49 zł (waga procentowa - 64%) – 44,14 pkt;

2)  maksymalny dopuszczalny błąd pomiaru rodzaju 1 - 10 μm (waga procentowa - 6%) – 6 pkt;

3)  maksymalny dopuszczalny błąd pomiaru rodzaju 2 - 15 μm (waga procentowa - 6% ) – 6 pkt;

4)  maksymalny dopuszczalny błąd pomiaru rodzaju 3 - 1 μm (waga procentowa - 6%) – 6 pkt;

5)  maksymalny dopuszczalny błąd pomiaru rodzaju 4 – 25 μm (waga procentowa - 6%) – 6 pkt;

6)  maksymalny dopuszczalny błąd pomiaru rodzaju 5 – 27 μm (waga procentowa - 6%) – 4,44 pkt;

7)  maksymalny dopuszczalny błąd pomiaru rodzaju 6 - 315 μm (waga procentowa - 6%) – 4,95 pkt;

     

      Ofercie nr 1 przyznano łącznie 77,53 pkt.

 

oferta nr 2 – Robert Kaczmarczyk SMART SOLUTIONS, 03-037 Warszawa, ul. Odłogi 12

1)  łączna cena brutto- 383.080,00 zł (waga procentowa- 64%) – 64 pkt;

2)  maksymalny dopuszczalny błąd pomiaru rodzaju 1 - 11 μm (waga procentowa - 6%) – 5,45 pkt;

3)  maksymalny dopuszczalny błąd pomiaru rodzaju 2 - 35 μm (waga procentowa - 6%) –  2,57 pkt;

4)  maksymalny dopuszczalny błąd pomiaru rodzaju 3 - 1 μm (waga procentowa - 6%) – 6 pkt;

5)  maksymalny dopuszczalny błąd pomiaru rodzaju 4 – 25 μm (waga procentowa - 6%) – 6 pkt;

6)  maksymalny dopuszczalny błąd pomiaru rodzaju 5 – 20 μm (waga procentowa - 6%) – 6 pkt;

7)  maksymalny dopuszczalny błąd pomiaru rodzaju 6 - 260 μm (waga procentowa -  6%) – 6 pkt;

 

Ofercie nr 2 przyznano łącznie 96,02 pkt

 

VI   Nazwa i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą oraz uzasadnienie wyboru:

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 2, złożoną przez Roberta Kaczmarczyka, działającego pod firmą SMART SOLUTIONS, 03-037 Warszawa, ul. Odłogi 12.

Oferta nr 2 spełnia wymagania Zamawiającego określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
i przyznano jej najwyższą łączną ilość punktów – 96,02.

 


Oznaczenie sprawy: BO – WPZ.261.225.2016

Warszawa, 17 czerwca 2016 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Nazwa i adres Zamawiającego:
  Główny Urząd Miar,
  ul. Elektoralna 2, 00-139 Warszawa

 • Tryb postępowania o udzielenia zamówienia publicznego:
  postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

 • Przedmiot zamówienia:
  Sprzedaż profilometru stykowego.
 • Zestawienie ofert:
  1)  ilość złożonych ofert:2,
  2)  ilość Wykonawców wykluczonych: 0,
  3)  ilość ofert odrzuconych: 0.

 • Nazwy (firmy) i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, ceny brutto podane
  w ofertach:

  1)  ITA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. ul. Poznańska 104, Skórzewo  60 - 185 Poznań  70,36 pkt
  2)  Generalne Przedstawicielstwo firmy Taylor Hobson Ireneusz Chmielik ul. Zwoleńska 46 H 04 - 761 Warszawa  100 pkt

 • Nazwa i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą oraz uzasadnienie wyboru:
  Generalne Przedstawicielstwo firmy Taylor Hobson Ireneusz Chmielik ul.Zwoleńska 46 H 04 - 761 Warszawa,
  cena 277 977,54 zł. Łączna punktacja 100,00 pkt.

  Oferta spełniająca wszystkie wymagania formalne, zgodne z opisem przedmiotu zamówienia określonym w SIWZ.

 


 

 

 

Oznaczenie sprawy: BO – WPZ.261.180.2016

Warszawa, 17 czerwca 2016 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Nazwa i adres Zamawiającego
  Główny Urząd Miar,
  ul. Elektoralna 2, 00-139 Warszawa

 • Tryb postępowania o udzielenia zamówienia publicznego:
  postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

 • Przedmiot zamówienia:
  Sprzedaż analizatora sieci do 3 GHz.

 • Zestawienie ofert:
  1.  ilość złożonych ofert:1,
  2.  ilość Wykonawców wykluczonych: 0,
  3.  ilość ofert odrzuconych: 0.

 • Nazwy (firmy) i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, ceny brutto podane
  w ofertach:

  AM Technologies Sp.z o.o. Sp. k. Al. Jerozolimskie Business Park 146 02 – 305 Warszawa, cena 142 174,47 zł. Łączna punktacja 95,00 pkt.

 • Nazwa i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą oraz uzasadnienie wyboru:

  AM Technologies Sp.z o.o. Sp. k. Al. Jerozolimskie Business Park 146 02 – 305 Warszawa, cena 142 174,47 zł. Łączna punktacja 95,00 pkt.

  Oferta spełniająca wszystkie wymagania formalne, zgodne z opisem przedmiotu zamówienia określonym w SIWZ.

 


 

Nr sprawy: BO-WZP.261.205.2016                                      

Warszawa, 13 czerwca 2016 r.

Informacja o unieważnieniu postępowania

 • Nazwa i adres Zamawiającego:

Główny Urząd Miar, ul. Elektoralna 2, 00-139 Warszawa

tel. 22 581 95 21, fax 22 581 95 50.

 • Tryb udzielenia zamówienia publicznego:

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

 • Przedmiot zamówienia:

Sprzedaż licznika do badania instalacji pomiarowych do piwa i brzeczki piwnej
(wraz z elementami przyłączeniowymi).

 • Zestawienie ofert:

W postępowaniu nie złożono żadnej oferty.

 • Uzasadnienie unieważnienia postępowaniu :

W związku z tym, że nie złożono żadnej oferty, postępowanie unieważniono na podstawie
art. 93 ust. 1 pkt 1.

 


 

Nr sprawy: BO-WZP.261.160.2016                                      

Warszawa, 10 czerwca 2016 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Nazwa i adres Zamawiającego:

Główny Urząd Miar, ul. Elektoralna 2, 00-139 Warszawa

tel. 22 581 95 21, fax 22 581 95 50.

 • Tryb udzielenia zamówienia publicznego:

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

 • Przedmiot zamówienia:

sprzedaż wraz z montażem, instalacją i uruchomieniem stanowiska do badania trwałości wodomierzy i przetworników przepływu do ciepłomierzy do wody.

 • Zestawienie ofert:

1)  ilość złożonych ofert: 1;

2)  ilość wykluczonych Wykonawców: 0;

3)  liczba ofert odrzuconych: 0.

 • Nazwy (firmy) i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz informacje o cenie brutto ofert i wyniku oceny (ilości punktów):

oferta nr 1 – złożona przez Sensus Polska Sp.z o.o. ul. Mazowiecka 63/65, 87-100 Toruń;

cena całkowita oferty: 633.880,50 zł,  okres gwarancji : 24 miesiące;

wynik oceny –100 pkt, w tym:

80 pkt - w kryterium „cena”;

20 pkt -w kryterium „okres gwarancji”.

 • Nazwa i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą oraz uzasadnienie wyboru:

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 1, złożoną przez Sensus Polska Sp. z o.o.,
ul. Mazowiecka 63/65, 87-100 Toruń, która spełnia wymagania Zamawiającego określone
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona na 100 pkt.

Jest to jedyna oferta złożona w tym postępowaniu.


 

Oznaczenie sprawy: BO-WZP.261.77.2016

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Główny Urząd Miar, ul. Elektoralna 2, 00-139 Warszawa

tel. 22 581 95 21, fax 22 581 95 50

2. Tryb udzielenia zamówienia publicznego:

    postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

3. Przedmiot zamówienia:

    Dostawa w latach 2016 – 2017:

       1. gazów przemysłowych wraz z dzierżawą butli – część I zamówienia (gazy różne);
       2. ciekłego helu – część II zamówienia (ciekły hel)

4. Zestawienie ofert:

    1) ilość złożonych ofert: 4 (po dwie dla każdej części zamówienia),

    2) ilość wykonawców wykluczonych: 0,

    3) ilość ofert odrzuconych: 0.

5. Nazwy (firmy) i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz uzyskana punktacja:

I część zamówienia (gazy różne):

    1) Air Liquide Polska Sp. z o.o., ul. Josepha Conrada 63, 31 - 357 Kraków, w zakresie kryterium „ceny” oferta otrzymała 70 %, w zakresie  kryterium „gwarancji” oferta otrzymała 30 % wobec tego łączna punktacja uzyskana przez Air Liquide Polska Sp.z o.o. wynosi 100 %;

    2) Air Products Sp. z o.o., ul. 17 stycznia 48, 02-146 Warszawa, w zakresie kryterium „ceny” oferta otrzymała 69,30 %, w zakresie kryterium „gwarancji” oferta otrzymała 30 % wobec tego łączna punktacja uzyskana przez Air Products Sp. z o.o. wynosi 99,30 %.

II część zamówienia (ciekły hel):

    1) Air Products Sp. z o.o., ul. 17 stycznia 48, 02-146 Warszawa, w zakresie kryterium „ceny” oferta otrzymała 70,00 %, w zakresie kryterium „czas dostarczenia zamówionego helu” oferta otrzymała 30 % wobec tego łączna punktacja uzyskana przez Air Products Sp. z o.o. wynosi: 100,00 %;

    2) Euro-Hel Marek Pigłas, w zakresie kryterium „ceny” oferta otrzymała 65,10 %, w zakresie kryterium „czas dostarczenia zamówionego helu” oferta otrzymała 30 % wobec tego łączna punktacja uzyskana przez Euro-Hel Marek Pigłas wynosi 95,10 %.

6. Nazwa i adres Wykonawców, których oferty wybrano jako najkorzystniejsze oraz uzasadnienie wyboru:

Dla I części zamówienia wybrano ofertę Air Liquide Polska Sp. z o.o., ul. Josepha Conrada 63, 31-357 Kraków, która otrzymała najwyższą punktację, spełnia wymagania Zamawiającego określone w SIWZ i jest ważną ofertą.

Dla II części zamówienia wybrano ofertę Air Products Sp. z o.o., ul. 17 stycznia 48, 02-146 Warszawa, która otrzymała najwyższą punktację, spełnia wymagania Zamawiającego określone w SIWZ i jest  ważną ofertą.

 

Warszawa, 10.05.2016 r.

 


 

Nr sprawy: BO.WPZ.231.441.2015.747.MM

Warszawa, 12 listopada 2015 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Główny Urząd Miar

ul. Elektoralna 2

00-139 Warszawa

tel. 22 581 95 21, fax 22 581 95 50

 1. Tryb udzielenia zamówienia publicznego:

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

 1. Przedmiot zamówienia:

      sprzedaż sprzętu komputerowego:

      część 1 - sprzedaż zestawów komputerowych, komputerów przenośnych i tabletów
      z oprogramowaniem systemowym;

      część 2 - sprzedaż, montaż, instalacja i uruchomienie serwerów wraz z systemami
      operacyjnymi.

 1. Zestawienie ofert:

1. część 1:

1)  ilość złożonych ofert: 2;

2)  ilość wykluczonych Wykonawców: 0;

3)  liczba ofert odrzuconych: 0;

2. część 2:

1)  ilość złożonych ofert: 2;

2)  ilość wykluczonych Wykonawców: 0;

3)  liczba ofert odrzuconych: 0

 1. Nazwy (firmy) i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz informacje o cenie brutto ofert i wyniku oceny (ilości punktów):

1.  część 1:

 - oferta nr 2 – złożona przez NICAT COM Sp. z o.o., ul. Okrzei 21/1, 03-715 Warszawa;

   cena całkowita oferty: 178.539,91 zł;

   cena brutto oferty (po doliczeniu przez Zamawiającego podatku VAT do cen netto komputerów
   przenośnych typ-1, typ-2, typ-3, typ-4 i tabletów): 191.790,21 zł;

   okres gwarancji : 36 miesięcy;

   wynik oceny – 95,83 pkt, w tym:

   - 89,83 pkt w kryterium „cena”;

   - 6 pkt w kryterium „okres gwarancji”;

 - oferta nr 3 – złożona przez DATEN Dariusz Karbowski, ul. Opaczewska 71/33, 02-201 Warszawa,    cena całkowita oferty:

   wg kalkulacji Wykonawcy: 179 186,50 zł;

   po poprawieniu przez Zamawiającego oczywistej pomyłki rachunkowej dotyczącej wartości netto
   3 szt. komputerów przenośnych typ-2: 179.060,50 zł;

   cena brutto oferty (po doliczeniu przez Zamawiającego podatku VAT do cen netto komputerów
   przenośnych typ-1, typ-2, typ-3, typ-4 i tabletów): 191.431,05 zł;

   okres gwarancji: 60 miesięcy:

   wynik oceny - 100 pkt, w tym:

   - 90 pkt w kryterium „cena”;

   - 10 pkt w kryterium „okres gwarancji”;

2.  część 2:

 - oferta nr 1 – złożona przez System Data Sp. z o.o., ul. Sienkiewicza 42, 39-300 Mielec;

   cena brutto oferty: 200.032,44 zł;

okres gwarancji: 36 miesięcy;

   wynik oceny -67,54 pkt, w tym:

   - 61,54 pkt w kryterium „cena”;

   - 6 pkt w kryterium „okres gwarancji”;

 - oferta nr 4 – złożona przez ESKOM IT Sp. z o.o., ul. Zimna 2 lok. 24, 00-138 Warszawa;

cena brutto oferty: 136.776,00 zł;

okres gwarancji: 60 miesięcy;

   wynik oceny - 100 pkt, w tym:

   - 90 pkt w kryterium „cena”;

   - 10 pkt w kryterium „okres gwarancji”.

 

 1. Nazwa i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą oraz uzasadnienie wyboru:

W zakresie dotyczącym części 1 zamówienia najkorzystniejsza jest oferta nr 2, złożona przez DATEN Dariusz Karbowski, ul. Opaczewska 71/33, 02-201 Warszawa, która spełnia wymagania Zamawiającego określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona
na 100 pkt.

W zakresie części 2 dotyczącym części 2 zamówienia najkorzystniejsza jest oferta nr 4, złożona przez ESKOM IT Sp. z o.o., ul. Zimna 2 lok. 24, 00-138 Warszawa, która spełnia wymagania Zamawiającego określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona
na 100 pkt.

 


 

 

 

Nr sprawy: BO-WZP.231.440.2015.750.MK

Warszawa, 29.10.2015 r.

 

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie

art. 70 1 – 70 3 Kodeksu Cywilnego

na budowę systemu wejść oraz kontroli czasu pracy w siedzibie Głównego Urzędu Miar

 

W dniu 21 października 2015 r. odbyło się posiedzenie Komisji przetargowej, na którym dokonano otwarcia ofert. W przetargu wpłynęły 3 oferty, które zostały złożone przez:

oferta nr 1 – SKALMEX Sp. z o.o., ul. Boczkowska 7, 63-460 Nowe Skalmierzyce, cena   brutto – 133.865,50 zł;

oferta nr 2 – CHOMTECH Sp. z o.o. ul. Józefa Sarego 12, 31-047 Kraków, cena brutto – 109.716,00 zł;

oferta nr 3 – UNICARD S.A., ul. Łagiewnicka 54,  30-417 Kraków, cena brutto-98.420,30 zł.

Oferta złożona przez UNICARD S.A., ul. Łagiewnicka 54, 30-417 Kraków, spełnia  wymagania Zamawiającego i jest ofertą najkorzystniejszą, gdyż spośród ofert złożonych
w tym postępowaniu, w którym kryterium oceny ofert jest najniższa cena, zawiera najniższą cenę.

 


 

Nr sprawy: BO-WZP.231.270.2015.356.ML

Warszawa, 24.09.2015 r.

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie

art. 70 1 – 70 3 Kodeksu Cywilnego
na prowadzenie kursów języka angielskiego dla pracowników Głównego Urzędu Miar

 

W dniu 18 września 2015 r. odbyło się posiedzenie Komisji przetargowej, na którym dokonano otwarcia ofert. W przetargu wpłynęło 9 ofert, które zostały złożone przez:

1.      Quenn’s School Szkoła Języków Obcych Karolina Osińska, ul. Szczytna 9, 87-100 Toruń, cena 57.200,00 zł.;

2.      Centrum Kształcenia Biznesu Sp z o.o., ul. Zamkowa 3, 95-200 Pabianice,
cena 94.000,00 zł.;

3.      PolAnglo, ul. Szyszkowa 20, 02-285 Warszawa, cena 58.800,00 zł.;

4.      CITYSCHOOL S.C., Aleje Jerozolimskie 44/1029, 00-024 Warszawa,
cena 57.400,00 zł.;

5.      Open Education Group Sp z o.o., ul. Modlińska 1, 15-066 Białystok,
cena 54.298,00 zł.;

6.      The Challenge Group A.J. Molscy sp. J., ul. Świeradowska 51a, 02-662 Warszawa, cena 52.390,00 zł.;

7.      L2 – Language Consulting Sp. z o.o., ul. Marszałkowska 8/17, 00-590 Warszawa, cena 61.400,00 zł.;

8.      Fundacja Nauki Języków obcych Lingua Mundi, ul. Ludwika Krzywickiego 34,
02-078 Warszawa, cena 76.000,00 zł.;

9.      Learning System Poland S.A., Aleja Solidarności 117, 00-140 Warszawa,
cena 71.000,00 zł.     

Wykonawca PolAnglo został wykluczony z postępowania a jego oferta została odrzucona z powodu nie dostarczenia dokumentu potwierdzającego spełnienie warunku jakościowego odnośnie realizacji usługi prowadzenia kursów języka angielskiego. Pozostali Wykonawcy złożyli prawidłowe oferty (zobowiązali się wykonać zamówienie zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, przekazali wszystkie wymagane dokumenty). Kryterium oceny ofert – 100% cena.

Oferta złożona przez The Challenge Group A.J. Molscy sp. J., ul. Świeradowska 51a,
02-662 Warszawa, spełnia wymagania Zamawiającego i jest ofertą najkorzystniejszą, gdyż spośród ofert złożonych w tym postępowaniu zawiera najniższą cenę.

 

 


 

 

Oznaczenie sprawy: BO-WPZ.231.8.2015/459/PM

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

1.      Nazwa i adres Zamawiającego:

Główny Urząd Miar, ul. Elektoralna 2, 00-139 Warszawa

tel. 22 581 95 21, fax 22 581 95 50

 

2.      Tryb udzielenia zamówienia publicznego:

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

 

3.      Przedmiot zamówienia:

Sprzedaż układu hydraulicznego do stanowiska wzorcowego siły do 3 MN wraz z jego dostawą i usługami towarzyszącymi.

 

4.      Zestawienie ofert:

1) ilość złożonych ofert: 1,

2) ilość wykonawców wykluczonych: 0,

3) ilość ofert odrzuconych: 0.

 

5. Nazwy (firmy) i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz cena i pozostałe kryteria wyboru oferty:

 

Zwick Roell Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, ul. Muchoborska 16, 54-424 Wrocław, cena 298 890,00 zł (brutto). Drugi oferowany parametr wraz z wymaganiami Zamawiającego ilustruje poniższa tabela:

 

 

Lp

Parametr

Wymagana wartość parametru

Oferowana wartość parametru

Uwagi

1

2

3

4

5

1

Gwarancja

12 miesięcy

12 miesięcy

Oferowana wartość parametru nie może być mniejsza od wymaganej wartości parametru.

 

 

 

6. Nazwa i adres Wykonawców, których oferty wybrano jako najkorzystniejsze oraz uzasadnienie wyboru:

wybrano ofertę Zwick Roell Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, ul. Muchoborska 16, 54-424 Wrocław, która spełnia wymagania Zamawiającego określone w SIWZ i jest jedyną ważną ofertą.

 

 

Warszawa, 25.08.2015 r.   

 

 


 

 

 

Nr sprawy: BO.WPZ.222.3.2015/508/WK,

Warszawa, 26 sierpnia 2015 r.

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

I.       Nazwa i adres Zamawiającego:

Główny Urząd Miar

ul. Elektoralna 2

00-139 Warszawa

tel. 22 581 95 21, fax 22 581 95 50.

II.    Tryb udzielenia zamówienia publicznego:

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

III. Przedmiot zamówienia:

remont nawierzchni dwóch dziedzińców (dziedziniec „pod kasztanem” i dziedziniec „pod lipą”) wraz z ich odwodnieniem na terenie Głównego Urzędu Miar przy ul. Elektoralnej 2 w Warszawie, na terenie działki ewidencyjnej nr 50 w obrębie 5-03-01.

IV. Zestawienie ofert:

1)  ilość złożonych ofert: 6;

2)  ilość wykluczonych Wykonawców: 0;

3)  liczba ofert odrzuconych: 0.

V.    Nazwy (firmy) i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz informacje o cenie brutto ofert i wyniku oceny (ilości punktów):

1)      Furmanek Renewal Sp. z o.o. S.KA., ul. Swiętokrzyska 9, 26-021 Daleszyce, cena 1.963.430,06 zł., gwarancja 60 m-cy; 55 pkt w kryterium „najniższa cena” (waga kryterium – 90%), 6 pkt w kryterium „okres gwarancji” (waga kryterium – 10%), łączna ilość punktów – 61;

2)      Granit Dariusz Pylak Sp. z o.o., Aleja Wojska Polskiego 47, 58-150 Strzegom, cena 1.611.867,66 zł., gwarancja 96 m-cy; 67 pkt w kryterium „najniższa cena” (waga kryterium – 90%), 10 pkt w kryterium „okres gwarancji” (waga kryterium – 10%), łączna ilość punktów – 77;

3)      Anpol Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Andrzej Polański, ul. Sapiehy 5/5, 37-630 Oleszyce, cena 1.470.000,00 zł., gwarancja 60 m-cy; 73 pkt w kryterium „najniższa cena” (waga kryterium – 90%), 6 pkt w kryterium „okres gwarancji” (waga kryterium – 10%), łączna ilość punktów – 79;

4)      Konsorcjum Firm, Lider Konsorcjum Tombruk Sp. z o.o., ul. Grodzieńska 20/12, 03-750 Warszawa, cena 1.338.894,22 zł., gwarancja 72 m-ce; 80 pkt w kryterium „najniższa cena” (waga kryterium – 90%), 8 pkt w kryterium „okres gwarancji” (waga kryterium – 10%), łączna ilość punktów – 88;

5)      Zakład Usług Brukarskich „Adrog” Sp.J., Adam Dybcio, Eugenia Dybcio, ul. Dobra 6 m. 14, 00-388 Warszawa, cena 1.194.330,00 zł., gwarancja 96 m-cy; 90 pkt w kryterium „najniższa cena” (waga kryterium – 90%), 10 pkt w kryterium „okres gwarancji” (waga kryterium – 10%), łączna ilość punktów – 100;

6)      Przedsiębiorstwo Wielobranżowe STANPOL Stanisław Polański, ul. Dostatnia
8 m.6, 02-991 Warszawa, cena 1.252.848,60 zł., gwarancja 96 m-cy; 86 pkt w kryterium „najniższa cena” (waga kryterium – 90%), 10 pkt w kryterium „okres gwarancji” (waga kryterium – 10%), łączna ilość punktów – 96;

 

VI. Nazwa i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą oraz uzasadnienie wyboru:

Oferta nr 5, złożona przez Zakład Usług Brukarskich „Adrog” Sp.J., Adam Dybcio, Eugenia Dybcio, ul. Dobra 6 m. 14, 00-388 Warszawa, spełnia wymagania Zamawiającego określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, została oceniona najwyżej (100 pkt).

 

 


 

Oznaczenie sprawy: BO – WPZ.222.2.2015/508/WK

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

1.      Nazwa i adres Zamawiającego:

Główny Urząd Miar,

ul. Elektoralna 2, 00-139 Warszawa

2.      Tryb postępowania o udzielenia zamówienia publicznego:

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

3.      Przedmiot zamówienia:

      Budowa instalacji klimatyzacyjnej z demontażem istniejących starych urządzeń w obiekcie GUM w Warszawie ul. Elektoralna 2.

 

4.      Zestawienie ofert:

1)      ilość złożonych ofert:3

2)      ilość Wykonawców wykluczonych: 0,

3)      ilość ofert odrzuconych: 0.

5.      Nazwy (firmy) i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, ceny brutto podane
w ofertach:

 

1.    KDM INSTALACJE Sp. z o.o. AL. Prymasa Tysiąclecia 76E lok.3 01-424 Warszawa - 2 852 862,00 PLN. Gwarancja jakości – 62 miesiące. Łączna punktacja 100 pkt.

2.    COMFORTCLIMA SERWIS Janusz Kowalski ul. Zgoda 15/5 05-300 Mińsk Mazowiecki – 2 939 090,62 PLN. Gwarancja jakości – 60 miesięcy. Łączna punktacja 97,04 pkt.

3.    Konsorcjum firm:

      FIMA Polska Sp z o.o.- Pełnomocnik Konsorcjum 02-822 Warszawa, ul. Poleczki 12 i UAB FIMA - Partner Konsorcjum Zirmuny ST. 139 09120 Wilno, Litwa – 2 969 220,00 PLN. Gwarancja jakości – 60 miesięcy. Łączna punktacja 96,15 pkt.

 

6.      Nazwa i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą oraz uzasadnienie wyboru:

 

            KDM INSTALACJE Sp. z o.o. AL. Prymasa Tysiąclecia 76E lok.3 01-424 Warszawa -      2 852 862,00 PLN. Gwarancja jakości – 62 miesiące. Łączna punktacja 100 pkt.

 

Oferta spełniająca wszystkie wymagania formalne, zgodne z opisem przedmiotu zamówienia określonym w SIWZ.

 

Warszawa,_03.08.2015 r.

 

 


 

 

Nr sprawy: BO.WPZ.231.256.2015.420.MM

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
I. Nazwa i adres Zamawiającego:
Główny Urząd Miar
ul. Elektoralna 2
00-139 Warszawa
tel. 22 581 95 21, fax 22 581 95 50.
II.    Tryb udzielenia zamówienia publicznego:
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.
III. Przedmiot zamówienia:
Sprzedaż autokolimatora fotoelektrycznego dwuosiowego wraz z oprogramowaniem specjalistycznym (1 licencja).
IV. Zestawienie ofert:
1)  ilość złożonych ofert: 1;
2)  ilość wykluczonych Wykonawców: 0;
3)  liczba ofert odrzuconych: 0.
V.    Nazwy (firmy) i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz informacje o cenie brutto ofert i wyniku oceny (ilości punktów):
oferta nr 1 – złożona przez MÖLLER-WEDEL OPTICAL GmbH, Rosengarten 10, D-22880 Wedel/Niemcy, cena (netto - dostawa wewnątrzwspólnotowa): 185.700,00 zł, okres gwarancji: 12 miesięcy, łącznie przyznano 100 pkt, w tym:
- 90 pkt w kryterium „najniższa cena” (waga kryterium - 90 %);
- 10 pkt w kryterium „okres gwarancji (waga kryterium - 10 %).
VI. Nazwa i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą oraz uzasadnienie wyboru:
Oferta nr 1, złożona przez MÖLLER-WEDEL OPTICAL GmbH, Rosengarten 10, D-22880 Wedel/Niemcy, spełnia wymagania Zamawiającego określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, została oceniona na 100 pkt. Jest to jedyna oferta złożona w tym postępowaniu.

Warszawa, 21 lipca 2015 


Oznaczenie sprawy: BO-WPZ.231.4.2015/318/PM

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 1.      Nazwa i adres Zamawiającego:

Główny Urząd Miar, ul. Elektoralna 2, 00-139 Warszawa

tel. 22 581 95 21, fax 22 581 95 50

 2.      Tryb udzielenia zamówienia publicznego:

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

 3.      Przedmiot zamówienia:

Sprzedaż generatora sygnałowego do 50 GHz.

 4.      Zestawienie ofert:

1) ilość złożonych ofert: 1,

2) ilość wykonawców wykluczonych: 0,

3) ilość ofert odrzuconych: 0.

 5. Nazwy (firmy) i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz cena i pozostałe kryteria wyboru oferty:

 AM Technologies Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, Al. Jerozolimskie 146 C, 02-305 Warszawa, cena 391 516,38 zł (brutto). Pozostałe oferowane parametry wraz z wymaganiami Zamawiającego ilustruje poniższa tabela:

 

 

Lp

Parametr

Wymagana wartość parametru

Oferowana wartość parametru

Uwagi

1

2

3

4

5

1

Gwarancja

3 lata

3 lat(a)

Oferowana wartość parametru nie może być mniejsza od wymaganej wartości parametru.

2

Zniekształcenia harmoniczne w pasmie 2 – 20 GHz

-55 dBc

- 55 dBc

Oferowana wartość parametru nie może być większa od wymaganej wartości parametru

3

Poziomowana moc w pasmie do 50 GHz

9 dBm

+ 9 dBm

Oferowana wartość parametru nie może być mniejsza od wymaganej wartości parametru

4

Częstotliwość minimalna generatora

10 MHz

0,25 MHz

Oferowana wartość parametru nie może być większa od wymaganej wartości parametru

 
 

6. Nazwa i adres Wykonawców, których oferty wybrano jako najkorzystniejsze oraz uzasadnienie wyboru:

wybrano ofertę AM Technologies Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, Al. Jerozolimskie 146 C, 02-305 Warszawa, która spełnia wymagania Zamawiającego określone w SIWZ i jest jedyną ważną ofertą.

 
 Warszawa, 03.06.2015 r.

 


 

 

Oznaczenie sprawy: BO – WPZ.222.1.2015/120/WK

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

1.      Nazwa i adres Zamawiającego:

Główny Urząd Miar,

ul. Elektoralna 2, 00-139 Warszawa

2.      Tryb postępowania o udzielenia zamówienia publicznego:

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

3.      Przedmiot zamówienia:

Remont dachów i elewacji budynków A, B, C, D i E w kompleksie budynków Głównego Urzędu Miar przy ul. Elektoralnej 2 w Warszawie, na terenie działki ewidencyjnej nr 50  w obrębie 5-03-01

 

4.      Zestawienie ofert:

1)      ilość złożonych ofert:3

2)      ilość Wykonawców wykluczonych: 0,

3)      ilość ofert odrzuconych: 0.

5.      Nazwy (firmy) i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, ceny brutto podane
w ofertach:

1.    Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ANPOL Andrzej Polański 37 630 Oleszyce ul. Józefa Sapiehy 5m 5  - 4 486 463,85 PLN. Gwarancja jakości – 60 miesięcy. Łączna punktacja 100 pkt.

2.    Renova Sp. z o.o. 00 672 Warszawa ul. Wilcza 42 lok.14 – 5 394 204,70 PLN. Gwarancja jakości – 60 miesięcy. Łączna punktacja 84,85 pkt.

3.    Ciałbud Sp. z o.o. 05 250 Radzymin ul. Ciemne 17 – 7 394 753,20 PLN. Gwarancja jakości – 60 miesięcy. Łączna punktacja 64,60 pkt.

6.      Nazwa i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą oraz uzasadnienie wyboru:

 

            Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ANPOL Andrzej Polański 37 630 Oleszyce ul.      Józefa Sapiehy 5m 5  - 4 486 463,85 PLN. Gwarancja jakości – 60 miesięcy. Łączna          punktacja 100 pkt.

 

Oferta spełniająca wszystkie wymagania formalne, zgodne z opisem przedmiotu zamówienia określonym w SIWZ.

 

Warszawa, 23.04.2015 r.

 

 

Z A T W I E R D Z A M

Dyrektor Generalnego Urzędu

 


 

 

Oznaczenie sprawy: BO-231-5/354/PM/14

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

1.      Nazwa i adres Zamawiającego:

Główny Urząd Miar, ul. Elektoralna 2, 00-139 Warszawa

tel. 22 581 95 21, fax 22 581 95 50

 

2.      Tryb udzielenia zamówienia publicznego:

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

 

3.      Przedmiot zamówienia:

Sprzedaż wzorca momentu siły wraz z jego dostawą, uruchomieniem i szkoleniem z obsługi.

 

4.      Zestawienie ofert:

1) ilość złożonych ofert: 1,

2) ilość wykonawców wykluczonych: 0,

3) ilość ofert odrzuconych: 0.

 

5. Nazwy (firmy) i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz cena oferty (jedyne kryterium wyboru ofert):

 CEH Calibration Engineering Hohmann e.k., Am Schlaggraben 9, D-63853  MÖmlingen, cena 697 000,00 zł (netto)

 

6. Nazwa i adres Wykonawców, których oferty wybrano jako najkorzystniejsze oraz uzasadnienie wyboru:

wybrano ofertę CEH Calibration Engineering Hohmann e.k., Am Schlaggraben 9, D-63853  MÖmlingen,, która spełnia wymagania Zamawiającego określone w SIWZ i jest jedyną ważną ofertą.

 
 

Warszawa, 17.11.2014 r. 

 


 

Oznaczenie sprawy: BO-WPZ.231.56.979.PM.2014

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

1.      Nazwa i adres Zamawiającego:

Główny Urząd Miar, ul. Elektoralna 2, 00-139 Warszawa

tel. 22 581 95 21, fax 22 581 95 50

 

2.      Tryb udzielenia zamówienia publicznego:

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

 

3.      Przedmiot zamówienia:

Dostawa klimatyzatorów z ich instalacją.

 

4.      Zestawienie ofert:

1) ilość złożonych ofert: 2,

2) ilość wykonawców wykluczonych: 0,

3) ilość ofert odrzuconych: 0.

 

 5. Nazwy (firmy) i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz punktacja przyznana ofertom:

 - oferta Comfortclima Serwis Janusz Kowalski, ul. Zgoda 15/5, 05-300 Mińsk Mazowiecki,

    cena: 231 561,03 zł (brutto), suma EER – kryterium jakości: 6,68.

Powyższa oferta otrzymała następującą punktację:

- w zakresie kryterium ceny otrzymała 95,00 punktów;

- w zakresie kryterium jakości otrzymała 5,00 punktów.

Łącznie oferta Comfortclima Serwis Janusz Kowalski otrzymała 100,00 punktów.

 

 - oferta Krasieńsko Cezary No Problem, ul. Bukowa 17, 05-074 Halinów, Hipolitów,

    cena: 242 300,00 (brutto), suma EER – kryterium jakości: 6,68.

Powyższa oferta otrzymała następującą punktację:

- w zakresie kryterium ceny otrzymała 90,79 punktów;

- w zakresie kryterium jakości otrzymała 5,00 punktów.

Łącznie oferta Krasieńko Cezary No Problem otrzymała 95,79 punktów.

 
6. Nazwa i adres Wykonawców, których oferty wybrano jako najkorzystniejsze oraz uzasadnienie wyboru:

wybrano ofertę Comfortclima Serwis Janusz Kowalski, ul. Zgoda 15/5, 05-300 Mińsk Mazowiecki, która spełnia wymagania Zamawiającego określone w SIWZ i jest ofertą z najwyższą liczbą punktów.

 
 Warszawa, 17.11.2014 r.   

 


 

Oznaczenie sprawy: BO – WPZ.222.2.2014/831/WK

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

1.      Nazwa i adres Zamawiającego:

Główny Urząd Miar,

ul. Elektoralna 2, 00-139 Warszawa

2.      Tryb postępowania o udzielenia zamówienia publicznego:

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

3.      Przedmiot zamówienia:

4.      Remont garaży z przebudową pomieszczenia gospodarczego na potrzeby pomieszczenia ochrony w obiekcie Głównego Urzędu Miar przy ul. Elektoralnej 2 w Warszawie, na terenie działki ewidencyjnej nr 50  w obrębie 5-03-01

5.      Zestawienie ofert:

1)      ilość złożonych ofert: 8

2)      ilość Wykonawców wykluczonych: 0,

3)      ilość ofert odrzuconych: 2.

6.      Nazwy (firmy) i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, ceny brutto podane
w ofertach:

 

1.      Przedsiębiorstwo Budowlano Instalacyjno Usługowo Handlowe Marian Pancer 93-153 Łódź ul. Rzgowska 100/102 – 165 562,57 PLN. Brak odpowiedzi w sprawie wyjaśnień art. 90 Pzp.

2.      Colbi Kotynia Sp.J. ul. Piłsudskiego 61 05 070 Sulejowek – 262 476,13 PLN.

3.      Marabud Zakład Remontowo – Budowlany Chmielewski, Dąbrowski – spółka jawna 02-495 Warszawa ul. Kajetańska 9  - 280 440,00 PLN.

4.      ŁUNIBUD Sp.J. ŁUNIEWSKI 00 -143 Warszawa ul.Orla 11 lok 51 – 247 710,35 PLN.

5.      Firma Usługowo – Handlowa Jarosław Dybowski 07 – 400 Ostrołęka ul. Mickiewicza 9 – 168 999,01 PLN. Brak odpowiedzi w sprawie wyjaśnień art. 90 Pzp.

6.      HAMILTON Joanna Śpiewakowska ul.Szczerbca 15 03-105 Warszawa – 244 770,00 PLN.

7.      SYNTAX Sp. z o.o. ul. Jeździecka 20 05 077 Warszawa – 248 000,00 PLN.

8.      GÓR BUD Grzegorz Górski 07- 120 Korytnica Górki Grubaki 8 – 278 485,86 PLN.

 

7.      Nazwa i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą oraz uzasadnienie wyboru

 

1.      HAMILTON Joanna Śpiewakowska ul.Szczerbca 15 03-105 Warszawa – 244 770,00 PLN.

 

Oferta spełniająca wszystkie wymagania formalne, zgodne z opisem przedmiotu zamówienia określonym w SIWZ.

 

 

Z A T W I E R D Z A M

z up.  Dyrektora Generalnego Urzędu

Elżbieta Gajewska

Dyrektor Biura Obsługi Urzędu

 

 

 

Warszawa,16.10.2014 r.

 

 


 

Nr sprawy: BOWPZ.231.5.2014/603/MM     

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

I.       Nazwa i adres Zamawiającego:

Główny Urząd Miar

ul. Elektoralna 2

00-139 Warszawa

tel. 22 581 95 21, fax 22 581 95 50

II.    Tryb udzielenia zamówienia publicznego:

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

III. Przedmiot zamówienia:

Dostawa 92 zestawów komputerowych i 6 komputerów przenośnych wraz
z oprogramowaniem systemowym.

IV. Zestawienie ofert:

1)  ilość złożonych ofert: 3;

2)  ilość wykluczonych Wykonawców: 0;

3)  liczba ofert odrzuconych: 0.

V.    Nazwy (firmy) i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz informacje o cenie brutto ofert i wyniku oceny (ilości punktów):

oferta nr 1 – złożona przez INNOVATION IN TECHNOLOGY Sp. z o.o., ul. Obozowa 5 , 78-100 Kołobrzeg, cena brutto: 351.878,40 zł, wynik oceny - 92 pkt;

oferta nr 2 – złożona przez PRZP Systemy Informacyjne Sp. z o.o., ul. Kilińskiego 6, 28-230 Połaniec, cena brutto: 325.339,92 zł, wynik oceny - 100 pkt;

oferta nr 3 – złożona przez DATEN Dariusz Karbowski, ul. Opaczewska 71/33, 02-201 Warszawa, cena brutto: 342.936,30 zł, wynik oceny - 95 pkt.

VI. Nazwa i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą oraz uzasadnienie wyboru:

Oferta nr 2, złożona przez PRZP Systemy Informacyjne Sp. z o.o., ul. Kilińskiego 6, 28-230 Połaniec, spełnia wymagania Zamawiającego określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest ofertą najkorzystniejszą, ocenioną na 100 pkt., gdyż spośród ofert złożonych w tym postępowaniu, w którym kryterium oceny ofert jest najniższa cena (100%), zawiera najniższą cenę.

 

 

Warszawa, 22 września 2014 r.


 

 

Oznaczenie sprawy: BO – WPZ.222.1.2014/676/WK 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

1.      Nazwa i adres Zamawiającego:

Główny Urząd Miar,

ul. Elektoralna 2, 00-139 Warszawa

2.      Tryb postępowania o udzielenia zamówienia publicznego:

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

3.      Przedmiot zamówienia:

     Remont dachu i elewacji budynków „F” i „G” w kompleksie budynków Głównego Urzędu Miar przy ul. Elektoralnej 2 w Warszawie wg Projektu       budowlanego remontu dachów  i elewacji Tom 1.6 i 2.5. Na terenie działki ewidencyjnej nr 50 w obrębie 5-03-01.

4.      Zestawienie ofert:

1)      ilość złożonych ofert: 5

2)      ilość Wykonawców wykluczonych: 0,

3)      ilość ofert odrzuconych: 0.

5.      Nazwy (firmy) i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, ceny brutto podane
        w ofertach:

1.      Marabud Zakład Remontowo – Budowlany Chmielewski, Dąbrowski – spółka jawna 02-495 Warszawa ul. Kajetańska 9  - 393 000,00 PLN.

2.      EUROBUDOWA Sp. z o.o. 02-244 Warszawa ul. Orzechowa 25 – 348 899,34 PLN.

3.      HAMILTON Joanna Śpiewakowska ul.Szczerbca 15 03-105 Warszawa – 346 860,00 PLN.

4.      SYNTAX Sp. z o.o. ul. Jeździecka 20 05 077 Warszawa – 488 000,00 PLN.

5.      Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „INGO”  ul. Truskawiecka 3A 02 929 Warszawa Franciszek Kotlewski – 650 209,59 PLN.

 6.      Nazwa i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą oraz uzasadnienie wyboru

 1.      HAMILTON Joanna Śpiewakowska ul.Szczerbca 15 03-105 Warszawa – 346 860,00 PLN.

 Oferta spełniająca wszystkie wymagania formalne, zgodne z opisem przedmiotu zamówienia określonym w SIWZ.

 

Warszawa,_04.09.2014 r.

 
 Z A T W I E R D Z A M

z up.  Dyrektora Generalnego Urzędu

 

Elżbieta Gajewska

Dyrektor Biura Obsługi Urzędu

 


 

Oznaczenie sprawy: BO-231-7-10/354/PM/14

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

1.      Nazwa i adres Zamawiającego:

Główny Urząd Miar, ul. Elektoralna 2, 00-139 Warszawa

tel. 22 581 95 21, fax 22 581 95 50

 

2.      Tryb udzielenia zamówienia publicznego:

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

 

3.      Przedmiot zamówienia:

sprzedaż wraz z dostawą, uruchomieniem i szkoleniem z obsługi:

1)      układu do realizacji punktu krzepnięcia miedzi (komórka Cu oraz piec typu „heat pipe”) – część I zamówienia;

oraz sprzedaż wraz z dostawą następujących urządzeń:

2)      dwóch sztuk czujnika termometru rezystancyjnego SPRT – część II zamówienia;

3)      miernika współpracującego z czujnikami temperatury – część III zamówienia.

 

4.      Zestawienie ofert:

1) ilość złożonych ofert: 6 (po dwie dla każdej części zamówienia),

2) ilość wykonawców wykluczonych: 0,

3) ilość ofert odrzuconych: 0.

 

5. Nazwy (firmy) i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, ceny podane w ofertach:

- I część zamówienia: oferta Alitech Automatyka Sp. z o.o., ul. Stobrawska 30, 54-211 Wrocław, cena 280 227,09 zł (brutto) oraz oferta AM Technologies Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 146 C, 02-305 Warszawa, cena 250 504,26 zł (brutto);

- II część zamówienia: oferta Alitech Automatyka Sp. z o.o., ul. Stobrawska 30, 54-211 Wrocław, cena 66 197,12 zł (brutto) oraz oferta AM Technologies Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 146 C, 02-305 Warszawa, cena 45 218,49 (brutto);

- III część zamówienia: oferta Alitech Automatyka Sp. z o.o., ul. Stobrawska 30, 54-211 Wrocław, cena 36 081,56 zł (brutto) oraz oferta AM Technologies Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 146 C, 02-305 Warszawa, cena 24 213,78 (brutto);

 

6. Nazwa i adres Wykonawców, których oferty wybrano jako najkorzystniejsze oraz uzasadnienie wyboru:

Dla I części zamówienia wybrano ofertę AM Technologies Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 146 C, 02-305 Warszawa, która spełnia wymagania Zamawiającego określone w SIWZ i jest ofertą najtańszą;

Dla II części zamówienia wybrano ofertę AM Technologies Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 146 C, 02-305 Warszawa, która spełnia wymagania Zamawiającego określone w SIWZ i jest ofertą najtańszą;

Dla III części zamówienia wybrano ofertę AM Technologies Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 146 C, 02-305 Warszawa, która spełnia wymagania Zamawiającego określone w SIWZ i jest ofertą najtańszą.

 

 

Warszawa, 11.08.2014 r.   

 

 

 


 

 

Oznaczenie sprawy: BO- 222-4/239/WK/14

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

1.      Nazwa i adres Zamawiającego:

Główny Urząd Miar, ul. Elektoralna 2, 00-139 Warszawa

tel. 22 581 95 21, fax 22 581 95 50

2.      Tryb postępowania o udzielenia zamówienia publicznego:

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

3.      Przedmiot zamówienia:

Wykonanie remontu:

1)      Część 1 - Remont przyłącza wodnego w pomieszczeniu nr 021 w piwnicy budynku „A”  w obiekcie Głównego Urzędu Miar w Warszawie przy ul. Elektoralnej 2. Nr sprawy BO-222-2/237/WK/14;

2)      Część 2 - Remont instalacji elektrycznych trzech mieszkań zlokalizowanych w obiekcie Głównego Urzędu Miar w Warszawie przy ul. Elektoralnej 2 w budynku „B” na klatce schodowej nr VII oraz remont wewnętrznej linii zasilającej na klatce nr VI. Nr sprawy BO-222-3/238/WK/14;

3)      Część 3 - Remont nawierzchni oraz pomieszczeń piwnicznych pod przejściem bramowym  z dziedzińca od strony ul. Orlej na dziedziniec nr 1 obiektu Głównego Urzędu Miar w Warszawie przy ul. Elektoralnej 2. Nr sprawy BO-222-4/239/WK/14.

4.      Zestawienie ofert:

1)      ilość złożonych ofert:

      część 1 – ofert 2

      część 2 – ofert 1

      część 3 – ofert 1

2)      ilość Wykonawców wykluczonych: 0,

3)      ilość ofert odrzuconych: 0.

5.      Nazwy (firmy) i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, ceny brutto podane
w ofertach:

1.      OLSTAR Robert Starzyniec ul. Encyklopedyczna 16B/98 01-990 Warszawa.

            oferta na część 1 – 18 884,81 zł,

            oferta na część 2 – 14 760,00 zł,

            oferta na część 3 – 27 060,00 zł.

2.      ANMAR Anna Traczyk ul. Narutowicza 22/5 05-870 Błonie.

            oferta na część 1 – 11 780,19 zł,

6.      Nazwa i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą oraz uzasadnienie wyboru

1.                  Dla części 1 ANMAR Anna Traczyk ul. Narutowicza 22/5 05-870 Błonie.

            cena oferty 11 780,19 zł,

2.                  Dla części 2 OLSTAR Robert Starzyniec ul. Encyklopedyczna 16B/98 01-990 Warszawa.

            cena oferty 14 760 zł,

3.                  Dla części 3 OLSTAR Robert Starzyniec ul. Encyklopedyczna 16B/98 01-990 Warszawa.

            cena oferty 27 060 zł,

Oferty spełniające wszystkie wymagania formalne, zgodne z opisem przedmiotu zamówienia określonym w SIWZ.

 

Warszawa,   18 .08.2014 r.

 

 

 


 

 

 

Oznaczenie sprawy: BO-231-5/354/PM/14

 

Informacja o unieważnieniu postępowania

 

1.      Nazwa i adres Zamawiającego:

Główny Urząd Miar, ul. Elektoralna 2, 00-139 Warszawa

tel. 22 581 95 21, fax 22 581 95 50

 

2.      Tryb udzielenia zamówienia publicznego:

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

 

3.      Przedmiot zamówienia:

Sprzedaż wzorca momentu siły wraz z jego dostawą, uruchomieniem i szkoleniem z obsługi.

 

4.      Zestawienie ofert:

1) ilość złożonych ofert: 0

2) ilość wykonawców wykluczonych: 0,

3) ilość ofert odrzuconych: 0.

 

5. Uzasadnienie faktyczne i prawne unieważnienia postępowania:

W postępowaniu nie wpłynęła żadna ofert. W takiej sytuacji postępowanie się unieważnia na podstawie Art. 93 ust. 1 pkt  1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

 

 

Warszawa, 31.07.2014 r.

 

Zatwierdzam:

Robert Ziółkowski

Dyrektor Generalny Urzędu   

 

 


 

Oznaczenie sprawy: BO-231-4/401/ZK/14

Warszawa, 2014-07-29

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

1.      Nazwa i adres Zamawiającego:

Główny Urząd Miar, ul. Elektoralna 2, 00-139 Warszawa

tel. 22 581 95 21, fax 22 581 95 50

 

2.      Tryb postępowania o udzielenia zamówienia publicznego:

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

 

3.      Przedmiot zamówienia:

Dostawa urządzenia FemtoStepper/R/10M Firmy Spectratime

 

4.      Zestawienie ofert:

1)      ilość złożonych ofert – 1,

2)      ilość Wykonawców wykluczonych: 0,

3)      ilość ofert odrzuconych - 0.

 

5.      Nazwy (firmy) i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, ceny brutto podane
w ofertach:

1)      oferta nr1 – NAVI Sp. z o.o. ul. Promienista 5/1, 60-288 Poznań - oferta  za kwotę 117 113,22 zł,

 

6.      Nazwa i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą oraz uzasadnienie wyboru

1)      Wybrano ofertę nr1 – NAVI Sp. z o.o. ul. Promienista 5/1, 60-288 Poznań - oferta  za kwotę 117 113,22 zł,

 

 

    Oferta spełnia wszystkie wymagania formalne, zgodna z opisem przedmiotu zamówienia
i o najniższej cenie.

 

 

 


 

Nr sprawy: BO-231-6/467/MM/14
Warszawa, 30 lipca 2014 r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

I.       Nazwa i adres Kupującego:

Główny Urząd Miar

ul. Elektoralna 2

00-139 Warszawa

tel. 22 581 95 21, fax 22 581 95 50

II.    Tryb postepowania:

postępowanie prowadzono w trybie przetargu, zgodnie z art. 701 – 705 ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 z poź. zm.).

III. Przedmiot zamówienia:

Sprzedaż gęstościomierza oscylacyjnego.

IV. Zestawienie ofert:

1)  ilość złożonych ofert: 2;

2)  ilość wykluczonych Wykonawców: 0;

3)  liczba ofert odrzuconych: 1.

V.    Nazwy (firmy) i adresy Sprzedawców, którzy złożyli oferty oraz informacje o cenie brutto ofert:

oferta nr 1 – Anton Paar Poland Sp. z o.o., ul. Osmańska 14, 02-823 Warszawa, cena brutto –84.917,97 zł;

oferta nr 2 – Wojciech Kaca, „DONSERV”, ul. Michała Spisaka, 02-495 Warszawa,
cena brutto –67.803,75 zł.

VI. Nazwa i adres Sprzedawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą oraz uzasadnienie wyboru:

Oferta nr 1, złożona przez Anton Paar Poland Sp. z o.o., ul. Osmańska 14, 02-823 Warszawa. Jest ofertą najkorzystniejsza, gdyż jako jedyna spełnia wymagania Kupującego określone
w załączniku nr 1 do Ogłoszenia o przetargu.

 

Oferta nr 2, złożona przez Wojciecha Kaca, „DONSERV”, ul. Michała Spisaka, 02-495 Warszawa, podlega odrzuceniu, gdyż nie spełnia wymagań Kupującego określonych
w załączniku nr 1 do Ogłoszenia o przetargu. Parametry podane przez DONSERV w ofercie , dotyczące adjustacji i dokładności pomiarów gęstości w zakresie temperatury (0÷95) °C,
nie są zgodne z dokumentacją producenta dotyczącą oferowanego gęstościomierza DDM 2911 PLUS firmy Rudolph Research Analytical, USA.

 

W odpowiedzi na pismo Przewodniczącego Komisji Przetargowej z dnia 14 lipca 2014 r. w sprawie wyjaśnienia rozbieżności między specyfikacją techniczną producenta
i oferowanymi przez DONSERV parametrami podanymi w ofercie na gęstościomierz oscylacyjny typu DDM2911 Plus. Oferent informuje m.in., że:

„Oferowany model urządzenia należy do serii S3, w której zostały wprowadzone poprawki odnośnie funkcjonowania. Układ referencyjny zapewnia możliwość wykonania adjustacji w 1 temperaturze i adjustacja ta zostaje wykorzystana do wszystkich pomiarów także w temperaturach różnych od temperatury adjustacji.”

Natomiast z dostarczonej przez DONSERV w dniu 29 lipca 2014 r. dokumentacji technicznej producenta, dotyczącej charakterystyki metrologicznej gęstościomierza DDM 2911 Plus serii 3 wynika, że ww. adiustacja zapewnia dokładność pomiaru gęstości
w zakresie temperatury (15÷60) °C rzędu 0,00005 g/cm3, zaś dokładność pomiaru gęstości rzędu 0,00001 g/cm3 jest osiągalna tylko po wykonaniu adiustacji w temperaturze pomiaru.

Podsumowując, z dostarczonej przez DONSERV dokumentacji technicznej producenta wynika, że oferowany przez Sprzedawcę przyrząd daje możliwość jednej adiustacji dla całego zakresu pomiarowego temperatury, zapewniającej dokładność pomiaru gęstości rzędu 0,00005 g/cm3 w zakresie temperatury (15÷60) °C, a po wykonaniu adiustacji w danej temperaturze pomiaru osiągalna jest dokładność pomiaru gęstości rzędu 0,00001 g/cm3, co nie  spełnia wymagania określonego w załączniku nr 1 do Ogłoszenia o przetargu - „adiustacja: jedna dla całego zakresu pomiarowego temperatury, zapewniająca dokładność pomiaru gęstości 0,000005 g/cm3”.

 

 

 


Nr sprawy: BO-231-6/246/RR/14                                                                                 Warszawa, 22 lipca 2014 r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

I.       Nazwa i adres Kupującego:

Główny Urząd Miar

ul. Elektoralna 2

00-139 Warszawa

tel. 22 581 90 70, fax 22 581 95 50

II.    Tryb udzielenia zamówienia publicznego:

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzono w trybie określonym w art. 701 – 705 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 z poź. zm.)

III. Przedmiot zamówienia:

Dostawa mikroskopu optycznego z dodatkowym wyposażeniem.

IV. Zestawienie ofert:

1)  ilość złożonych ofert: 3;

2)  ilość wykluczonych Wykonawców: 0;

3)  liczba ofert odrzuconych: 0.

V.    Nazwy (firmy) i adresy Sprzedawców, którzy złożyli oferty oraz informacje o cenie brutto ofert:

oferta nr 1 – PRO FOTO Cyryl Przybyszewski ul. Kluka 31, 71-499 Szczecin, cena brutto – 189.161,70zł;

oferta nr 2 – OLYMPUS Sp. z o.o. ul. Suwak 3, 02-676 Warszawa, cena brutto – 108.944,89zł;

oferta nr 3 – LABSOFT Krzysztof Herman, ul. Wantule 12, 02-828 Warszawa, cena brutto- 148.280,19zł.

VI. Nazwa i adres Sprzedawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą oraz uzasadnienie wyboru:

Oferta nr 2, złożona przez OLYMPUS Sp. z o.o. ul. Suwak 3, 02-676 Warszawa , spełnia wymagania Zamawiającego i jest ofertą najkorzystniejszą, gdyż spośród ofert złożonych w tym postępowaniu, w którym kryterium oceny ofert jest najniższa cena, zawiera najniższą cenę.

 


Oznaczenie sprawy: BO- 222-5/402/WK/14

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

1.      Nazwa i adres Zamawiającego:

Główny Urząd Miar,

ul. Elektoralna 2, 00-139 Warszawa

2.      Tryb postępowania o udzielenia zamówienia publicznego:

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

3.      Przedmiot zamówienia:

Docieplenie stropów budynków siedziby Głównego Urzędu Miar w Warszawie przy
ul. Elektoralnej 2.

4.      Zestawienie ofert:

1)      ilość złożonych ofert: 8

2)      ilość Wykonawców wykluczonych: 0,

3)      ilość ofert odrzuconych: 0.

5.      Nazwy (firmy) i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, ceny brutto podane
w ofertach:

1.      Markbud Marek Krajewski Budownictwo Ogólne 01-641 Warszawa ul. Marii
Kazimiery 23G – 564 421,72 PLN.

2.      PRO FORM Daniel Flisek 08-460 Sobolew Gończyce 103A – 899 955,24 PLN

3.      OLSTAR Robert Starzyniec ul. Encyklopedyczna 16B/98 01-990 Warszawa – 798 115,56 PLN.

4.      SYNTAX Sp. z o.o. ul. Jeździecka 20 05-077 Warszawa – 488 000,06 PLN.

5.      HAMILTON Joanna Śpiewakowska ul.Szczerbca 15 03-105 Warszawa – 664 200,00 PLN.

6.      Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „INGO”  ul. Truskawiecka 3A 02-929 Warszawa Franciszek Kotlewski – 818 316,44 PLN.

7.      JK ZAWIMEX DEVELOMENT PRB Krzysztof Zalewski ul. Afrykańska 10 m 47 03-966 Warszawa – 957 378,24 PLN.

8.      KONSORCJUM FIRM Zakład Usług Remontowo-Budowlanych inż. Józef Godlewski i Krzysztof Godlewski 04-563 Warszawa – 553 377,84 PLN.

6.      Nazwa i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą oraz uzasadnienie wyboru

 

1.      SYNTAX Sp. z o.o. ul. Jeździecka 20 05-077 Warszawa – 488 000,06 PLN.

 

Oferta spełniająca wszystkie wymagania formalne, zgodne z opisem przedmiotu zamówienia określonym w SIWZ.

 

Warszawa, 13 .06.2014 r.

Z A T W I E R D Z A M
Dyrektor Generalny Urzędu
Robert Ziółkowski

                                                                                                                                                                                                                 

 


 

Oznaczenie sprawy: BO-231-2/283/ZK/14

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

1.      Nazwa i adres Zamawiającego:

Główny Urząd Miar,

ul. Elektoralna 2, 00-139 Warszawa

tel. 22 581 95 21, fax 22 581 95 50

2.      Tryb postępowania o udzielenia zamówienia publicznego:

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

3.      Przedmiot zamówienia:

      Dostawa termistorowego transferowego wzorca mocy dla częstotliwości od 100 kHz do 19 GHz

4.      Zestawienie ofert:

1)   ilość złożonych ofert: 1

2)   ilość Wykonawców wykluczonych: 0,

3)   ilość ofert odrzuconych: 0.

5.      Nazwy (firmy) i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, ceny brutto podane w ofertach:

    1)  oferta nr 1 - UEI Urządzenia Elektroniczne Import - oferta za kwotę 172 815,00 zł.

6.    Nazwa i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą oraz uzasadnienie wyboru

     1)  Wybrano ofertę nr 1 UEI Urządzenia Elektroniczne Import, 00-728 Warszawa, ul. Kierbedzia 4 pok. 203 - oferta za kwotę 172 815,00 zł.

    Oferta spełniająca wszystkie wymagania formalne, zgodna z opisem przedmiotu zamówienia i o najniższej cenie.

 

Warszawa, 2014-06-09

Zatwierdzam:

Dyrektor Biura Obsługi

Elżbieta Gajewska


 

Oznaczenie sprawy: BO- 222-1/236/WK/14

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

1.      Nazwa i adres Zamawiającego:

Główny Urząd Miar,

ul. Elektoralna 2, 00-139 Warszawa

2.      Tryb postępowania o udzielenia zamówienia publicznego:

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

3.      Przedmiot zamówienia:

Remont i przebudowa  wybranych pomieszczeń  oraz remont lub wymiana instalacji elektrycznych i sanitarnych związanych z tymi pomieszczeniami  w obrębie zespołu budynków Głównego Urzędu Miar w Warszawie przy ul. Elektoralnej 2.

4.      Zestawienie ofert:

1)      ilość złożonych ofert: 12

2)      ilość Wykonawców wykluczonych: 0,

3)      ilość ofert odrzuconych: 0.

5.      Nazwy (firmy) i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, ceny brutto podane
w ofertach:

1.      Przedsiębiorstwo Wielobranżowe STANPOL Stanisław Polański 02-991 Warszawa
ul. Dostatnia 8 m 6  - 854 188,00 PLN.

2.      SGW Budownictwo Waldemar Stelmach Spółka Komandytowa 26-600 Radom
ul. Mokra 2 - 1 586 700,00 PLN.

3.      Marabud Zakład Remontowo – Budowlany Chmielewski, Dąbrowski – spółka jawna 02-495 Warszawa ul. Kajetańska 9 - 1 033 342,89 PLN.

4.      ELCOM Ewa Michalak ul. J. Słowackiego 35 22-151 Janów - 681 017,09 PLN.

5.      AMAT Sp. z o.o. 03-450 Warszawa ul. Ratuszowa 11  - 1 193 722,34 PLN.

6.      OLSTAR Robert Starzyniec ul. Encyklopedyczna 16B/98 01-990 Warszawa - 626 596,35 PLN.

7.      Markbud Marek Krajewski Budownictwo Ogólne 01-641 Warszawa ul. Marii Kazimiery 23G  - 793 315,65 PLN.

8.      KL TEAM Sp. z o.o. al. KEN 36 lok 112 B 02- 797 Warszawa Konsorcjum - 1 321 344,40 PLN

9.      Usługi Wielobranżowe Remontowo Budowlane Ryszard Majewski 26-006 Nowa Słupia
ul. Łuszcza 7  - 969 486,77 PLN.

10.  DENBUD Przedsiębiorstwa Budowlano -  Remontowe Anna Deniszewska
ul. Okulickiego 11 m 7 03-984 Warszawa - 1 132 334,74 PLN.

11.  PRO FORM Daniel Flisek 08-460 Sobolew Gończyce 103A - 753 742,80 PLN.

12.  BREJ Bodzon Bartosz RUNÓW ul Solidarności 49 05-504 Złotokłos - 944 774,84 PLN.

 

6.      Nazwa i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą oraz uzasadnienie wyboru

 

1.      OLSTAR Robert Starzyniec ul. Encyklopedyczna 16B/98 01-990 Warszawa
626 596,35`` PLN
.

 

Oferta spełniająca wszystkie wymagania formalne, zgodne z opisem przedmiotu zamówienia określonym w SIWZ.

 

Warszawa,_   .05.2014 r.

Zatwierdzam:
Dyrektor Generalny Urzędu
Robert Ziółkowski


         
Oznaczenie sprawy: BO-231-20/1043/PM/13

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

1.      Nazwa i adres Zamawiającego:

Główny Urząd Miar, ul. Elektoralna 2, 00-139 Warszawa

tel. 22 581 95 21, fax 22 581 95 50

 

2.      Tryb udzielenia zamówienia publicznego:

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

 

3.      Przedmiot zamówienia:

Dostawa w latach 2014 – 2015:

1)      gazów przemysłowych wraz z dzierżawą butli – część I zamówienia (gazy różne);

2)      ciekłego helu – część II zamówienia (ciekły hel)

 

4.      Zestawienie ofert:

1) ilość złożonych ofert: 2 (po jednej dla każdej części zamówienia),

2) ilość wykonawców wykluczonych: 0,

3) ilość ofert odrzuconych: 0.

 

5. Nazwy (firmy) i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, ceny podane w ofertach:

- I część zamówienia (gazy różne): oferta Messer Polska Sp. z o.o. ul Maciejkowicka 30, 41-503 Chorzów, cena 163 505,13 zł (brutto);

- II część zamówienia (ciekły hel): oferta Air Products Sp. z o.o. ul. Pory 59, 02-757 Warszawa, cena 361 620,00 zł (brutto).

 

6. Nazwa i adres Wykonawców, których oferty wybrano jako najkorzystniejsze oraz uzasadnienie wyboru:

Dla I części zamówienia wybrano ofertę Messer Polska Sp. z o.o. ul Maciejkowicka 30, 41-503 Chorzów, która spełnia wymagania Zamawiającego określone w SIWZ i jest jedyną, ważną ofertą dla I części zamówienia.

Dla II części zamówienia wybrano ofertę Air Products Sp. z o.o. ul. Pory 59, 02-757 Warszawa, która spełnia wymagania Zamawiającego określone w SIWZ i jest  jedyną, ważną  ofertą dla II części zamówienia.

 

Warszawa, 05.02.2014 r.   

 


 

 Nr sprawy BO-231-15/974/MM/13


                                          Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofertyZamawiający, Główny Urząd Miar, 00-139 Warszawa, ul. Elektoralna 2, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 , z późn. zm.), informuje o:

1. Wyborze najkorzystniejszej oferty

W ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest najem 21 szt. urządzeń wielofunkcyjnych, prowadzonego trybie przetargu nieograniczonego, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 2, złożoną przez LANCS1 Sp. z o.o., 01-858 Warszawa, ul. Rudnickiego 3A lok. 1H.

Uzasadnienie:

Wybrana oferta spełnia wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i w wyniku oceny, wg kryteriów oceny ofert – cena 100%, uzyskała 100 pkt.


2. Wykonawcach, którzy złożyli oferty oraz punktacji przyznanej ofertom

1) Oferta nr 1 – Kserkom Tomasz Zmarzły, 33-100 Tarnów, ul. Romanowicza 32,
    cena brutto - 212.012,64 zł, oferta odrzucona.

2) Oferta nr 2 – LANCS1 Sp. z o.o., 01-858 Warszawa, ul. Rudnickiego 3A lok. 1H,
     cena brutto - 123.674,04 zł, w wyniku oceny oferta uzyskała 100 pkt.

3) Oferta nr 3 – PROCOPY Rafał Dymiński, 05-082 Koczargi Nowe, ul. Warszawska 445,
    cena brutto-182.876,40 zł, oferta odrzucona.

4) Oferta nr 4 – DKS Sp. z o.o., 80-180 Kowale, ul. Energetyczna 15,
    cena brutto - 182.256,48 zł, w wyniku oceny oferta uzyskała 68 pkt.Warszawa, dnia 17 stycznia 2014 r.

 

 

 

Metadane

Data publikacji : 02.12.2016
Data modyfikacji : 10.10.2017
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Główny Urządu Miar
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Paweł Oracz Biuro Dyrektora Generalnego
Osoba udostępniająca informację:
Redakcja Biuletynu Informacji Publicznej GUM
Osoba modyfikująca informację:
Agnieszka Goszczyńska
do góry