Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Autor : Adam Dębski

Informacja dotycząca umów w sprawach zamówień publicznych udostępniana jest na wniosek (art. 10 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej).Wniosek należy kierować do:

 

Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych
Adam Dębski

Główny Urząd Miar
ul. Elektoralna 2
00-950 Warszawa P-10

tel.: (22) 581 93 49
fax: (22) 581 95 50

e-mail: finanse@gum.gov.pl 

Metadane

Data publikacji : 20.03.2017
Data modyfikacji : 29.03.2018
Podmiot udostępniający informację:
Główny Urząd Miar
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Adam Dębski Biuro Dyrektora Generalnego
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Goszczyńska Redakcja Biuletynu Informacji Publicznej GUM
Osoba modyfikująca informację:
Agnieszka Goszczyńska
do góry